Technische verdieping

Beschrijving technische verdieping: 

Beeldvorming, minimaal invasieve chirurgie, niet invasieve (oncologische) behandelingen en regeneratieve geneeskunde zijn voorbeelden van vakgebieden die een grote vlucht nemen en waarbij techniek een steeds belangrijker rol speelt. Als arts-onderzoeker met technisch inzicht kan je patiëntenzorg combineren met onderzoek op het grensvlak tussen geneeskunde en technologie en kan je bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe medische technologieën en aan klinische toepassingen ervan.

Op welke wijze biedt SUMMA technische verdieping?

  • Je volgt het technische verdiepingsonderwijs van vijf blokken uit de lijn Kennis.
  • Binnen de lijn Wetenschap doe je je eigen onderzoek (Onderzoekspraktijk 1, 2 en 3) op medisch technisch gebied
  • Binnen het onderdeel Wetenschappelijke Vorming- Algemeen van de lijn Wetenschap volg je seminars op het grensvlak van technologie en zorg.
  • Technische verdieping is voor studenten met zowel biomedische als technische vakken in hun bachelor. Zie “Toelatingseisen”.