Commissies & Besturen

De opleidingsdirecteur en opleidingscoördinator zijn verantwoordelijk voor de SUMMA-opleiding Geneeskunde. Daarnaast zijn er verschillende commissies en besturen die zich inzetten voor de opleiding, waarnaar in het menu links en onder aan deze pagina gelinkt wordt.

Naast deze gremia zijn er ook nog gremia voor inspraak en medezeggenschap.

Opleidingsdirecteur

De opleidingsdirecteur is eindverantwoordelijk voor de opleiding en representeert deze in externe contacten (UU, Raad van Bestuur UMC, landelijke collega-faculteiten etc.).

Mw.dr. A. van Royen-Kerkhof

KC03.066.0
Tel.: 088 – 75 540 03
E-mail: A.vanRoyen@umcutrecht.nl

Opleidingscoördinator SUMMA

De SUMMA opleidingscoördinator dr. H.G.M. (Bert) Arets, ondersteunt de opleidingsdirecteur en coördineert de opleiding SUMMA. Hij is verantwoordelijk voor de interne organisatie en kwaliteit.

Dr. H.G.M. Arets

KH 01.425.0 
Tel.: 088 – 75 532 01
E-mail: H.Arets@umcutrecht.nl