De opleidingsdirecteur en opleidingscoördinator zijn verantwoordelijk voor de SUMMA-opleiding Geneeskunde. Daarnaast zijn er verschillende commissies en besturen die zich inzetten voor de opleiding, waarnaar in het menu links en onder aan deze pagina gelinkt wordt.

Naast deze gremia zijn er ook nog gremia voor inspraak en medezeggenschap.

Opleidingsdirecteur

De opleidingsdirecteur is eindverantwoordelijk voor de opleiding en representeert deze in externe contacten (UU, Raad van Bestuur UMC, landelijke collega-faculteiten etc.)

Opleidingscoördinator SUMMA

De SUMMA opleidingscoördinator mw.dr. Annet van Royen-Kerkhof, ondersteunt de opleidingsdirecteur en coördineert
het opleidingsprogramma SUMMA2006. Zij is verantwoordelijk voor de interne organisatie en kwaliteit.

Mw.dr. A. van Royen-Kerkhof

KC03.066.0
Tel.: 088 – 75 540 03
E-mail: A.vanRoyen@umcutrecht.nl