Jaar 2 bestaat uit:

Onderaan deze pagina staat een overzicht van alle verplichte cursussen in jaar 2 per verdiepingspakket. In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor Geschiedenis. Let erop dat je het juiste collegejaar aanvinkt!

Ben je van plan om in je derde jaar een stage te doen of wil je graag een tijdje in het buitenland studeren? Begin dan in je tweede jaar al met plannen. 

Ben je vóór 2016 begonnen en heb je nog niet alle punten voor de Academische contextcursussen behaald? Kijk in de overgangsregelingen van de OER Geschiedenis bij het startjaar van je opleiding wat je moet doen om je opleiding af te ronden. 

Blok 1, 2, 3 en 4: verdiepingspakket (V)

Een verdiepingspakket (V) is een traject van 4 cursussen met een overkoepelend thema. Binnen de opleiding Geschiedenis worden er zeven verdiepingspakketten aangeboden, verdeeld over twee tracks:

 • Track Geschiedenis (verdiepingspakket 1 t/m 4)
 • Track Internationale betrekkingen (verdiepingspakket 5 t/m 7)

In je vrije ruimte kun je ook vakken uit een tweede verdiepingspakket volgen, naast het pakket waarvoor je al ingeschreven staat. 

Een verdiepingspakket sorteert niet voor op een master: bij de selectie voor de masterprogramma's wordt gekeken naar alle cursussen en resultaten van de bachelor, inclusief de minor en de profilering. 

Ben je vóór 2020 begonnen met de bachelor Geschiedenis en heb je nog niet alle punten voor het verdiepingspakket behaald? Kijk dan bij de overgangsregelingen van de OER Geschiedenis welke cursussen in het verdiepingspakket je precies moet volgen.

Schrijf je op tijd in voor de cursussen!

Voor alle verdiepingspakketten gelden voorrangsregels, wat betekent dat er een kortere cursusinschrijfperiode is. Schrijf je dus op tijd in voor het pakket en de bijbehorende cursussen. 

Opbouw verdiepingspakket

De opbouw van ieder verdiepingspakket is hetzelfde:

 • een inleidende cursus
 • een casuscursus
 • onderzoekseminar A
 • onderzoekseminar B

Blok 1 en 2: Schrijfcursus en onderzoekscursus (MO)

Naast je verdiepingspakket volg je in blok 1 en 2 ook een Schrijfcursus (blok 1) en een Onderzoekscursus (blok 2). Je schrijft je in voor de cursussen die horen bij de track die je hebt gekozen. De Onderzoekscursus is verplicht voor iedereen die in 2016 of later is begonnen met de opleiding Geschiedenis. 

Track Geschiedenis

Naast verdiepingspakket 1 t/m 4 volg je:

 • Schrijven voor wetenschap en samenleving (Geschiedenis) - cursuscode GE2V17001, blok 1
 • Onderzoek voor wetenschap en samenleving (Geschiedenis) - cursuscode GE2V17003, blok 2

Track Internationale betrekkingen

Naast verdiepingspakket 5 t/m 7 volg je:

 • Schrijven voor wetenschap en samenleving (IB) - cursuscode GE2V17002, blok 1
 • Onderzoek voor wetenschap en samenleving (IB) - cursuscode GE2V17004, blok 2

Cursussen in je vrije ruimte (blok 3 en 4)

In blok 3 en 4 begin je met je profileringsruimte, je kunt dan cursussen doen uit een ander verdiepingspakket, starten met een minor, of losse cursussen volgen. Kijk hierbij goed naar de ingangseisen per cursus.

Cursusoverzicht jaar 2 Track Geschiedenis

Ben je geïnteresseerd in de grote verscheidenheid aan talen, culturen en religieuze tradities die Europa hebben gemaakt tot wat het nu is? In dit verdiepingspakket ga je op zoek naar de totstandkoming van deze diversiteit aan religieuze, etnische en politieke identiteiten vanuit een antiek en middeleeuws perspectief. Je bestudeert papyri, manuscripten, oorkondes, inscripties, munten en archeologische objecten en sluit af met een excursie naar Antieke en Middeleeuwse centra als Aken, Trier en Keulen.

Door voor dit pakket te kiezen, kies je automatisch voor de track Geschiedenis. 

Naast de cursussen uit dit Verdiepingspakket volg je in blok 1 en 2 ook de Schrijfcursus en Onderzoekscursus binnen de track Geschiedenis. Als je geïnteresseerd bent in dit verdiepingspakket, kun je voor je vrije ruimte ook eens kijken bij de volgende minoren:

Revoluties zijn van alle tijden. In dit pakket bestuderen we de opkomst van de moderne staat, vergelijken we wrede dictaturen, analyseren we slagen en falen van revoluties van Napoleon tot en met de Arabische Lente en ontleden we de wortels van het populisme. Dit doen we niet alleen in de collegezaal, maar ook op excursie in revolutionair Parijs, tijdens workshops politiek onderhandelen op het Binnenhof en in bijeenkomsten met alumni die werkzaam zijn in het vakgebied van de politieke geschiedenis. 

Door voor dit pakket te kiezen, kies je automatisch voor de track Geschiedenis. 

Naast de cursussen uit dit Verdiepingspakket volg je in blok 1 en 2 ook de Schrijfcursus en Onderzoekscursus binnen de track Geschiedenis. 

Culturen en mentaliteiten zetten de geesten in beweging en creëren verbondenheid, maar zorgen ook voor confrontaties, verdeeldheid en uitsluiting. Cultuurgeschiedenis bestudeert de denkbeelden en identiteiten die ons verleden hebben bepaald. Op welke manier gaven mensen betekenis aan hun bestaan? Hoe communiceerden zij met elkaar, hoe vierden ze feest, en hoe gingen zij om met historische veranderingen? In dit verdiepingspakket onderzoek je hoe dit culturele verleden kan worden bestudeerd, bewaard en verteld aan het grote publiek.

Door voor dit pakket te kiezen, kies je automatisch voor de track Geschiedenis. 

Naast de cursussen uit dit Verdiepingspakket volg je in blok 1 en 2 ook de Schrijfcursus en Onderzoekscursus binnen de track Geschiedenis. 

Hoe komt het dat sommige maatschappijen floreren, terwijl andere te gronde gaan? Welke rol spelen multinationals als de VOC of Shell in de maatschappij, en hoe kun je de gevolgen van rampen als natuurgeweld en oorlogen bestuderen? In dit pakket verdiep je je in de wortels van ongelijkheid en leer je deze te onderzoeken en te begrijpen. Ook onderzoek je manieren waarop je de geschiedenis kunt gebruiken om hedendaagse problemen te bestuderen en op te lossen. 

Door voor dit pakket te kiezen, kies je automatisch voor de track Geschiedenis.

Naast de cursussen uit dit Verdiepingspakket volg je in blok 1 en 2 ook de Schrijfcursus en Onderzoekscursus binnen de track Geschiedenis.  

Cursusoverzicht jaar 2 Track Internationale betrekkingen

Wat is Europa en wat kan Europa zijn? In dit verdiepingspakket staat de geschiedenis van het moderne Europa sinds begin 20e eeuw centraal. Je onderzoekt hoe het Europa van nu tot stand is gekomen: van de twee wereldoorlogen tot de Europese integratie, via de NAVO en het Warschaupact. Je leert wat er aan het huidige Europa voorafging en benadert deze vraagstukken vanuit internationaal, politiek en conceptueel perspectief.

Door voor dit pakket te kiezen, kies je automatisch voor de track Internationale betrekkingen. Naast de cursussen uit dit Verdiepingspakket volg je in blok 1 en 2 ook de Schrijfcursus en Onderzoekscursus binnen de track Internationale betrekkingen. 

De globalisering van de afgelopen vijfhonderd jaar heeft gezorgd voor invloedrijke verschuivingen in de mondiale economische verhoudingen. Vragen die in dit verdiepingspakket worden behandeld zijn: wat is globalisering? Welke rol spelen mensenrechten in globalisering? Hoe wordt globalisering beheerst en welke conflicten liggen eraan ten grondslag? En hoe ziet de internationale orde eruit sinds de dekolonisatie? Je verdiept je in internationale betrekkingen, imperialisme en de mondiale dimensies van culturele en politieke veranderingen. 

Door voor dit pakket te kiezen, kies je automatisch voor de track Internationale betrekkingen. Naast de cursussen uit dit Verdiepingspakket volg je in blok 1 en 2 ook de Schrijfcursus en Onderzoekscursus binnen de track Internationale betrekkingen. 

Oorlogen en aanslagen, terrorisme en staatsrepressie: we lezen er dagelijks over in de krant. Conflict en geweld is tegelijkertijd ver weg maar ook dichtbij, de moderne wereld is er vol van. Nationale veiligheid staat hoog op de politieke agenda. In dit pakket verdiep je je in fenomenen van politiek geweld, de achtergrond van hedendaagse internationale conflicten en de relatie tussen die conflicten en de ontwikkeling van veiligheidsdenken.

Door voor dit pakket te kiezen, kies je automatisch voor de track Internationale betrekkingen. Naast de cursussen uit dit Verdiepingspakket volg je in blok 1 en 2 ook de Schrijfcursus en Onderzoekscursus binnen de track Internationale betrekkingen. 

Algemeen

Inschrijven verdiepingspakket

Eerstejaars studenten moeten zich aan het einde van hun eerste jaar voor blok 1 en 2 inschrijven voor een verdiepingspakket.

Je schrijft je tijdens de reguliere cursusinschrijfperiode zelf in voor de cursussen van het verdiepingspakket dat je wilt gaan doen. Kijk goed of er geen cursussen met voorrangsregels in je pakket zitten. Voor deze cursussen kun je je alleen in de eerste 2 weken van de inschrijfperiode inschrijven.

Doorgeven verdiepingspakket

Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Voorwaarden verdiepingspakket

 • Je moet 1 verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
 • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 
 • Sommige cursussen worden 1 keer in de 2 jaar jaar aangeboden. Als je een cursus in je tweede jaar hebt gevolgd in het kader van je verdiepingspakket, kun je in je derde jaar de alternerende cursus ook nog volgen. Die neem je dan op in je profileringsruimte.

Inschrijven minor

Je moet je altijd in Osiris inschrijven voor een minor en de bijbehorende cursussen. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode. Je schrijft je apart in voor zowel de minor als voor de afzonderlijke cursussen van die minor. Voor specifieke informatie over inschrijven: ga naar de minor die je wilt volgen en kijk bij 'Aanmelden en inschrijven'.

Cursus met voorrangsregels

Als er bij de minor een cursus met voorrangsregels zit, moet je je voor deze cursus én voor de hele minor inschrijven in de eerste week van de cursusinschrijvingsperiode . Een week voor het begin van de cursusinschrijfperiode staat een overzicht van de cursussen met voorrangsregels op de website.

Studievoortgangsoverzicht

Als je alle cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan komt de minor op je Studievoortgangsoverzicht.