De opleidingscommissie van Geschiedenis bestaat uit de volgende leden:

  • Dr. R. (Rob) Meens (voorzitter)
  • Dr. G. (Geraldien) von Frijtag Drabbe Künzel
  • Dr. P. (Pieter) Huistra
  • Adem Duldar (studentlid)
  • Nina van der Bent (studentlid)
  • Marin Kuijt (studentlid)

De opleidingscoördinator en de studieadviseur zijn adviserend lid.

Voor de deeltijdopleiding is een deeltijdoverleg ingesteld dat ca driemaal per jaar bijeen komt om punten te bespreken die specifiek zijn voor het studeren in deeltijd.

Deeltijdoverleg

Naast de Opleidingscommissie (OC) is bij geschiedenis een Deeltijdoverleg ingesteld, om ook de deeltijdstudenten – voor wie het vaak niet mogelijk is om deel te nemen aan de OC-vergadering – een stem te kunnen geven.

Per startjaar zijn 2 vertegenwoordigers aangesteld. De studieadviseur is voorzitter. Daarnaast heeft ook de deeltijdcoördinator zitting in het overleg; deze is bovendien de schakel met de opleidingscommissie. Idealiter neemt 1 van de jaarvertegenwoordigers ook deel aan de OC en woont ook die vergaderingen bij.

Deeltijdstudenten kunnen specifieke punten ten behoeve van het Deeltijdoverleg bij de jaarvertegenwoordigers of studieadviseur/deeltijdcoördinator kenbaar maken voor bespreking in het overleg.

JAARVERTEGENWOORDIGERS 2013-2014:

Yvonne van der Veen, cohort 2007
Y.L.vanderVeen@students.uu.nl

Annemarie Loman, cohort 2010
J.M.E.Loman@students.uu.nl

Maurice Crombeecke, cohort 2010
M.Crombeecke@students.uu.nl

Marja Verbraak, cohort 2011
m.j.verbraak@students.uu.nl

Jan Fongers, cohort 2012
J.Fongers@students.uu.nl

Martijn den Hartog, cohort 2013
j.m.denhertog@students.uu.nl

Er zijn vacatures voor deeltijdbachelorstudenten uit de cohorten 2009 en 2008.

VOORZITTER/STUDIEADVISEUR:

Monique van Ruyven
M.vanRuyven@uu.nl

OPLEIDINGSCOÖRDINATOR:

Hendrik Henrichs
H.Henrichs@uu.nl

CONTACT

De studentleden van de opleidinsgcommissie zijn per mail te bereiken: GW_OCGeschiedenis@uu.nl.