Inhoud minor

De minor Latijnse taal en cultuur in de Europese traditie bouwt voort op de taalverwerving die is opgedaan in de cursussen Latijn I en II. De minor maakt de student vertrouwd met de Latijnse taal en cultuur van de klassieke periode tot en met de (vroeg-) moderne tijd en behandelt de belangrijkste theorieën en methoden van het onderzoek op dit gebied. De minor besteedt in alle cursussen aandacht aan academische vaardigheden ter voorbereiding op het BA-eindwerkstuk en bereidt voor op de RMA Ancient, Medieval and Renaissance Studies.

Onderwerpen

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • de belangrijkste representanten van de Latijnse literatuur uit de klassieke, laat-antieke, middeleeuwse en (vroeg-) moderne periode
  • de ontwikkeling van de Latijnse taal vanaf de klassieke tot aan de (vroeg-) moderne periode
  • de belangrijkste theorieën t.a.v. de ontwikkeling van Latijn
  • analyse en interpretatie van Latijnse teksten
  • Latijnse teksten vertalen in goed Nederlands
  • de historische en culturele context van de Latijnse literatuur in de verschillende perioden
  • het Latijn en de Latijnse literatuur in diachroon perspectief

Studieprogramma

Blok 1

TL3V16001
Klassiek Latijn
Niveau 3
7,5 EC

Blok 2

TL3V16002
Latijn in de late oudheid
Niveau 3
7,5 EC

Blok 3
Blok 4

TL3V16003
Latijn in de vroeg-moderne wereld
Niveau 3
7,5 EC

Ingangseisen

Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Studiepunt Geesteswetenschappen

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
studiepunt.gw@uu.nl

Voor korte vragen zijn wij ook via WhatsApp bereikbaar op: 06 41084538 (let op: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp). Op maandag t/m vrijdag krijg je tussen 9.00u - 17.00u zo snel mogelijk een antwoord.

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer en opleiding!

Telefoon

11.00 - 12.30 uur (ma t/m vr)
13.00 - 15.00 uur (ma t/m vr)

Balie

11.00 - 15.00 uur (ma t/m vr)