Inhoud minor

De minor Latijnse taal en cultuur in de Europese traditie bouwt voort op de taalverwerving die is opgedaan in de cursussen Latijn I en II. De minor maakt de student vertrouwd met de Latijnse taal en cultuur van de klassieke periode tot en met de (vroeg)moderne tijd en behandelt de belangrijkste theorieën en methoden van het onderzoek op dit gebied. De minor besteedt in alle cursussen aandacht aan academische vaardigheden ter voorbereiding op het BA-eindwerkstuk en bereidt je voor op de RMA, Ancient, Medieval and Renaissance Studies aan de UU en op een MA Oudheidkunde (of een vergelijkbare MA-opleiding) buiten de UU.

Onderwerpen

Onderwerpen die tijdens deze minor aan bod komen zijn:

  • de belangrijkste representanten van de Latijnse literatuur uit de klassieke, laatantieke, middeleeuwse en (vroeg-) moderne periode
  • de ontwikkeling van de Latijnse taal vanaf de klassieke tot aan de (vroeg-) moderne periode
  • de belangrijkste theorieën t.a.v. de ontwikkeling van Latijn
  • analyse en interpretatie van Latijnse teksten
  • Latijnse teksten vertalen in goed Nederlands
  • de historische en culturele context van de Latijnse literatuur in de verschillende perioden
  • het Latijn en de Latijnse literatuur in diachroon perspectief

Voorbereiding master

Deze minor is een goede voorbereiding op de volgende masters:

Neem voor vragen of meer informatie contact op met ​de coördinator van deze minor, Prof. dr. Els Rose​.

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er voorrangsregels zijn.

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor informatie die bij de cursusbeschrijving in de Cursusplanner staat onder het kopje Ingangseisen en voorkennis.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen. 

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 31 mei t/m maandag 14 juni om 12:00 uur)  van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.