Onderwijs- en examenregeling (OER)

Eerdere jaargangen

Afwijken standaard studieprogramma

Als je van het standaardprogramma van Geschiedenis wilt afwijken moet je daarvoor toestemming vragen aan de examencommissie. Hoe dit in zijn werk gaat lees je bij Goedkeuring en vrijstelling.

Vragen

Heb je een vraag over de exameneisen van Geschiedenis? Zoek dan eerst in de Onderwijs- en examenregeling. Voor overleg over wat kan en mag binnen je examenprogramma kun je contact opnemen met je tutor of studieadviseur.

Opleidingscommissie (OC)

De opleidingscommissie heeft een adviserende taak bij de totstandkoming van de Onderwijs- en examenregeling (OER).

Contact

De studentleden van de opleidinsgcommissie zijn per mail te bereiken: GW_OCGeschiedenis@uu.nl.

Samenstelling

  • dr. Geraldien von Frijtag Drabbe Kunzel (voorzitter)
  • dr. Pieter Huistra (docentlid)
  • dr. Erik Goosmann (docentlid)
  • dr. Peter Malcontent (docentlid)
  • Louisa Handel -Mazzetti (studentlid)
  • Sjors Nab (studentlid)
  • Jasper Schonewille (studentlid)
  • Gjalt van Werkhoven (studentlid)

Wat doet de opleidingscommissie?

De opleidingscommissie brengt advies uit over de Onderwijs- en examenregeling (OER), bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid. De visie van studenten speelt in de taken van de opleidingscommissie een centrale rol: cursusevaluaties en andere studentenevaluaties zijn een belangrijke bron van informatie.