Studiepunt Geesteswetenschappen

Voor algemene studie-inhoudelijke vragen en informatie over praktische zaken rond het onderwijs, zoals cursusinschrijving, afstuderen, je cijfers, goedkeuring en vrijstelling en het certificeren van cijferslijsten kun je bij het Studiepunt terecht.

Je kunt ons op de volgende manieren bereiken:

  • E-mail: studiepunt.gw@uu.nl (elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur)
  • WhatsApp: 06 41 08 45 38 (elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur)
  • Telefoon: 030 253 6285 (van 5 juli t/m 20 augustus elke werkdag van 11.00 tot 13.00 uur)
  • Postadres: Drift 10, 3512 BS Utrecht

Vermeld altijd je studentnummer en opleiding!

Vraag over collegegeld?

Heb je een vraag over je collegegeld? Neem dan contact op met Studentenservice.

Afspraak met Career Officer

Afspraken met de Career Officer kun je alleen maken door ons te bellen.

Afspraak maken om langs te komen bij het Studiepunt GW

Onze balie is momenteel voor onbepaalde tijd gesloten in verband met het coronavirus. Wel kun je een afspraak maken om langs te komen voor: afstudeerverklaring ophalen • diplomakopie laten waarmerken • document laten ondertekenen • gewaarmerkte cijferlijst ophalen • diploma ophalen (vanaf september) • andere documenten inleveren/ophalen

Studentenservice

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over allerlei zaken waar je als (aankomend) student van de Universiteit Utrecht mee te maken krijgt. Denk hierbij aan aanvullende informatie op het gebied van aanmelding, in- en uitschrijving, collegegeld, en studeren in het buitenland. Daarnaast kun je met ons bellen (of langskomen aan de balie) om een afspraak met een studentendecaan te maken. Studentendecanen kunnen je meer informatie geven over financiële voorzieningen, studeren met een functiebeperking of het combineren van studeren en topsport. 

Het volgende kan je zelf regelen:

Betaling collegegeld 2020-2021

Mocht er iets mis zijn gegaan tijdens het afgeven van de machting in Studielink, wacht dan 48 uur voordat je het opnieuw probeert. Als het na 48 uur niet lukt, neem dan contact met ons op.

Bewijs betaald collegegeld
Verklaring van inschrijving

Print via Osiris Student een verklaring uit

Wijzigen betaalgegevens collegegeld
Vragen over je opleiding (bijvoorbeeld over je rooster, vakinschrijving, cijferlijst, studieprogramma)

Neem contact op met je studiepunt

Vragen over bestuursbeurzen

Stel deze via bestuurlijkactiefuu@uu.nl 

Vragen over lopende aanvraag afstudeersteun

Heb je een ander soort verklaring omtrent je inschrijving, collegegeld, behaald diploma, of overige opleidingsgegevens nodig? Of zoek je meer informatie over deze documenten? Kijk dan op onze verklaring pagina.

Contact Studentenservice

Vermeld of houd bij elk contact je studentnummer bij de hand. 

Bellen en/of mailen is de huidige norm.

Emailstudentenservice@uu.nl 
Telefoon: 030 253 7000
ma t/m vrij 11.00-12.00 & 14.00-15.00 uur

Bezoekadres: Bestuursgebouw, Heidelberglaan 6, Utrecht Science Park

Onze balie is momenteel alleen open voor noodzakelijk fysieke afspraken. Voor de volgende situaties mag je een afspraak maken:

-een gewaarmerkte kopie van een diploma aanvragen / ophalen / inleveren
-afgeven van documenten voor International Student Admissions t.b.v. jouw aanmelding
-afgeven van documenten voor de Centrale Studenten Administratie t.b.v. jouw aanmelding                                                                                                                                                                                                                                                                 

Neem telefonisch contact met ons op indien je van mening bent dat je voor een andere situatie een fysieke afspraak nodig hebt.

Gezien de huidige omstandigheden willen we je vragen om rekening te houden met het volgende:

-Bellen en/of mailen is de huidige norm.
-Kom alleen naar de afspraak.
-Volg de instructies op van de medewerkers van de universiteit.
-Houd je aan de regels, hygiënemaatregelen en looproutes in de balieruimte.
-Kom niet te vroeg naar jouw afspraak en wacht zoveel mogelijk buiten.
-Houd rekening met de andere personen in de balieruimte.
-Je gaat er mee akkoord dat wij naam en contactgegevens twee weken bewaren voor eventueel bronnenonderzoek vanuit de GGD.

Indien wij van mening zijn dat jouw vraag ook via mail/telefoon afgehandeld kan worden zullen we jouw afspraak annuleren. Het is niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen.

UU for U, Student Services

  • UU for U Student Services, entree

Adres: 

Heidelberglaan 6, 3584 CS Utrecht

Postadres
Postbus 80125

Telefoon: 030 253 70 00 (ma-vr, 11-12u en 14-15u)

E-mail: studentenservice@uu.nl

Voor IT-vragen kun je terecht bij de IT-servicedesk

Vermeld bij correspondentie altijd je voor- en achternaam en studentnummer.

Het universiteitsterrein is vanaf 1 januari 2021 rookvrij.

Onze balie is momenteel gesloten. Alleen voor noodzakelijk fysieke afspraken is het mogelijk om een afspraak te maken.

Faciliteiten: 

Als je vragen hebt over je rooster, je cijfers, of andere inhoudelijke vragen rond je studie, neem dan contact op met het Studiepunt GW.