Alumni

Alumni

Na je afstuderen ben je alumnus of alumna van de Universiteit Utrecht. Automatisch word je dan opgenomen in het adressenbestand van de Universiteit Utrecht en krijg je het alumnimagazine Illuster. Hierin staat een uitgebreid overzicht van alle activiteiten en informatie over de ontwikkelingen bij de UU. 

Als je na je afstuderen contact wilt houden met andere alumni kun je aan een alumninetwerk deelnemen. Geschiedenis heeft bovendien een eigen alumnivereniging en een LinkedIn-groep waarvoor je je kunt aanmelden.

Het Utrechts Universiteitsfonds

De Universiteit Utrecht heeft een vereniging voor alumni: Het Utrechts Universiteitsfonds (kortweg U-fonds). Het U-fonds:

  • stimuleert en versterkt contacten tussen de universiteit en alumni én alumni onderling,
  • subsidiueert activiteiten voor en door studenten,
  • geeft beurzen en prijzen,
  • geeft sociale zorg aan studenten in financiële nood,
  • vestigt bijzondere leerstoelen en
  • werkt samen met de universiteit aan fondsenwerving en sponsoring.

Je kunt het U-fonds steunen door vriend te worden en daarmee profiteren van aantrekkelijke kortingen.

Activiteiten voor (jonge) alumni

Elk jaar organiseert het U-fonds rond de dies van de universiteit (26 maart) een Universiteitsdag waarvoor alle alumni worden uitgenodigd. Speciaal voor jonge alumni worden tijdens die dag workshops aangeboden. Door het jaar heen zijn er verschillende nascholingsdagen en lezingen in het hele land. Hier kunnen alumni zich laten bijpraten over recente ontwikkelingen op hun vakgebied en binnen de Universiteit Utrecht. Bekijk de agenda voor alumni.