Studiepunt Geesteswetenschappen

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
studiepunt.gw@uu.nl

Voor korte vragen zijn wij ook via WhatsApp bereikbaar op: 06 41084538 (let op: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp). Op maandag t/m vrijdag krijg je tussen 9.00u - 17.00u zo snel mogelijk een antwoord.

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer en opleiding!

Telefoon

11.00 - 12.30 uur (ma t/m vr)
13.00 - 15.00 uur (ma t/m vr)

Balie

11.00 - 15.00 uur (ma t/m vr)

De studieadviseurs van de opleiding geschiedenis zijn Evelien Hazewinkel en Laurens Meindertsma. Bij Evelien en Laurens kun je terecht voor een algemene, specifieke of ingewikkelde vraag over je opleiding. Wil je een uitgebreid gesprek met je studieadviseur, dan kun je via het Studiepunt een afspraak maken.

Contact

Laurens Meindertsma: (030) 253 6353 / Evelien Hazewinkel: (030) 253 6531
Drift 6, kamer 0.13
studieadviesgeschiedenis.gw@uu.nl (o.v.v. opleiding en studentnummer)

Telefonisch spreekuur 

 • maandag 10.00 - 11.00 uur (Laurens Meindertsma 030-253 6353)
 • dinsdag 10.00 - 11.00 uur (Evelien Hazewinkel 030-253 6531)
 • woensdag 10.00 - 11.00 uur (Evelien Hazewinkel 030-253 6531)
 • donderdag 10.00 - 11.00 uur (Laurens Meindertsma 030-253 6353)

Inloopspreekuur

 • maandag 11.00 - 12.00 uur (Laurens Meindertsma)
 • dinsdag 11.00 - 12.00 uur (Evelien Hazewinkel)
 • woensdag 11.00 - 12.00 uur (Evelien Hazewinkel)
 • donderdag 11.00 - 12.00 uur (Laurens Meindertsma) 

Spreekuur op afspraak

Als je een uitgebreider gesprek wilt voeren kun je via het Studiepunt Geesteswetenschappen een afspraak maken van max. 30 minuten. Neem dan een uitdraai van je studievoortgangoverzicht of dossieroverzicht uit OSIRIS en een studieplanning mee.

E-mail

Persoonlijk contact heeft de voorkeur boven communicatie via e-mail. Wanneer je toch een e-mail stuurt, vermeld dan in het onderwerp je opleiding en je studentnummer. Je krijgt binnen 4-5 werkdagen antwoord.

Wanneer ga je naar je studieadviseur?

Voor gesprekken over jou en je studie ga je in eerste instantie naar je tutor. Met ingewikkelde vragen of (persoonlijke) problemen, over je studiekeuzes, -planning en -voortgang, kun je terecht bij je studieadviseur. Die biedt begeleiding en advies bij:

 • exameneisen/invulling studieprogramma
 • ingewikkelde studieplanningen
 • bindend studieadvies
 • afstudeerprocedures
 • vrijstellingen voor cursussen
 • cursussen volgen aan een andere universiteit (binnen of buiten Nederland)
 • studeren met een handicap of functiebeperking
 • studieproblemen (zoals gebrek aan studiemotivatie, conflicten met docenten of andere UU medewerkers of andere persoonlijke omstandigheden die je studievoortgang belemmeren)
 • studievertraging door bijzondere omstandigheden (zoals bijvoorbeeld ziekte)

Als je denkt studievertraging op te lopen, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. 

Je tutor is je eerste aanspreekpunt voor het maken van de juiste studiekeuzes. Gedurende het jaar zijn er verschillende contactmomenten met je tutor, zowel via tutorgroepsbijeenkomsten als individuele gesprekken. Je kunt ook altijd zelf contact opnemen. In OSIRIS staat wie je tutor is, onder het kopje Begeleider

Waneer ga je naar je tutor?

Je tutor biedt je inhoudelijke begeleiding bij:

 • de invulling van je major en profileringsruimte
 • het maken van een studieplanning

Voor praktische zaken, zoals wanneer je studievertraging oploopt door (persoonlijke) omstandigheden kun je het beste contact opnemen met je studieadviseur.

Bij het International Office kun je terecht met vragen over uitwisselingsprogramma's van de faculteit Geesteswetenschappen. Voor vragen over centrale uitwisselingsprogramma’s kun je contact opnemen met één van de medewerkers van het International Office van de Universiteit Utrecht.

Contact

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6046
internationaloffice.hum@uu.nl

Inloopspreekuur

 • maandag & donderdag van 11.00 - 12.00 uur

Spreekuur op afspraak met de Exchangecoördinator (per e-mail)

Inleveren en afhalen documenten:

 • maandag t/m vrijdag van 11.00 - 15.00 uur (Studiepunt)

Medewerkers

 • Julie Leijtens-Daems (hoofd)
 • Gerdien Ramaker-Zijlstra (Exchangecoördinator Zuid- en Oost-Europa, Azië, Centraal en Zuid-Amerika)
 • Monique Hanrath (Exchangecoördinator West- en Noord-Europa, Afrika, Oceanië en Noord-Amerika)
 • Tessel Arendsen (ondersteuning)

Bij het Stagebureau van de faculteit Geesteswetenschappen kun je terecht met vragen over stagelopen. Ook kun je hier stage documenten inleveren en ophalen.  

Contact

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
stage.gw@uu.nl

Telefoon
maandag t/m vrijdag van 11.00 - 12.30 & 13.00 - 15.00 uur

Balie
maandag t/m vrijdag van 11.00 - 15.00 uur

Bij de Career Officer kun je terecht met vragen over loopbaanbegeleiding, arbeidsmarktoriëntatie of als je bijvoorbeeld je cv wilt doorspreken of een sollicitatiegesprek wilt oefenen. Doe altijd eerst de career check en neem de resultaten daarvan mee naar het gesprek.

SJOER BERGERVOET

S.A.Bergervoet@uu.nl
Drift 10

Afspraak maken

Je kunt via het Studiepunt GW een afspraak maken met Sjoer. Je kunt ook een afspraak maken met een van de algemene career officers van de UU. Hiervoor kun je de agenda hieronder gebruiken.

De contactpersonenbuitenland van Geschiedenis zijn

 • Rob Meens voor informatie en het geven van toestemming voor aanmelding binnen Europa.
 • Jaap Verheul voor informatie en het geven van toestemming voor aanmeldingbuiten Europa.

Voor praktische vragen

Heb je een probleem met IT? Kijk dan eerst of er een algemene storing is. Zo niet, neem dan contact op met de helpdesk van ITS of met die van GW. Je kunt ook de IT-wizard hieronder gebruiken om zelf je probleem op te lossen. 

CONTACT

030-253 4500
servicedesk@uu.nl (je kunt ook een melding indienen via de Self Service Desk)

Vermeld altijd je Solis ID en bijvoorbeeld een UU-nummer van een defecte PC of printer.

Telefoon

maandag t/m vrijdag 7.15-22.30 uur
zaterdag 10.00-1800 uur
zondag 10.00-22.30 uur

Contact helpdesk GW

 • Kromme Nieuwegracht 80 (receptie)
  maandag t/m vrijdag 10.00-16.30 uur
 • Drift 27
  maandag t/m vrijdag 12.00-15.00 uur

IT-wizard

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over allerlei zaken die met studeren en het studentenleven te maken hebben. Denk hierbij aan aanvullende informatie over bijvoorbeeld: inschrijving, collegegeld, bestuursbeurzen, studie en topsport, handicap of chronische ziekte of studeren in het buitenland.

Contact Studentenservice

Adres: Bestuursgebouw, Heidelberglaan 6 (De Uithof)
Openingstijden: ma t/m vrij 10.00-16.00 uur
E-mail: studentenservice@uu.nl o.v.v. voor- en achternaam en studentnummer
Telefoon: 030 253 7000 - ma t/m vrij 10.00-12.00 en 13.00-15.00 uur

UU for U, Student Services

 • UU for U Student Services, entree
Adres: 
Heidelberglaan 6, 3584 CS Utrecht

030 - 253 70 00 (ma-vr 10-12/13-15)
studentenservice@uu.nl
Voor IT-vragen kun je terecht bij de IT-servicedesk.

Vermeld bij correspondentie altijd je voor- en achternaam en studentnummer.

Openingstijden: 
ma10:00-16:00
di10:00-16:00
wo10:00-16:00
do10:00-16:00
vr10:00-16:00
zaGesloten
zoGesloten
In dit gebouw:
- Studentenservice (Je kunt hier terecht met vragen over: collegegeld, bestuursbeurzen, studie en topsport, handicap of chronische ziekte. Voor vragen over je rooster, cijfers of studie-inhoud kun je contact opnemen met je facultaire studiepunt)
- International Office
- Career Services
- Informatielijn (voorlichting studiekiezers)

Overig

Contact

De studentleden van de opleidinsgcommissie zijn per mail te bereiken: GW_OCGeschiedenis@uu.nl.

Samenstelling

 • dr. Rob Meens (voorzitter)
 • dr. Geraldien von Frijtag Drabbe Kunzel (docentlid)
 • dr. Pieter Huistra (docentlid)
 • Marin Kuijt (studentlid)
 • Nina van der Bent (studentlid)
 • Adem Duldar (studentlid)

Wat doet de opleidingscommissie?

De opleidingscommissie brengt advies uit over de Onderwijs- en examenregeling (OER), bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid. De visie van studenten speelt in de taken van de opleidingscommissie een centrale rol: cursusevaluaties en andere studentenevaluaties zijn een belangrijke bron van informatie.

 • Ido de Haan (voorzitter)
 • Frank Brandsma
 • Linda Boersma
 • Bram van den Hoven van Genderen
 • Sjoukje van der Meulen
 • Carine van Rhijn

De examencommissie wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Susanna van Laatum.

Contact examencommissie

Examencommissie
Betreft: <naam opleiding>
Drift 10
3512 BS  UTRECHT
Studiepunt.GW@uu.nl

Valerie Vocking is assessor van het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. Wil je wat kwijt over de kwaliteit van je onderwijs of de organisatie ervan? Dan kun je met haar contact opnemen.

gkg_departementsassessor.gw@uu.nl
Drift 6

Wat doet een assessor?

Een studentassessor geeft het departementsbestuur advies over student- en onderwijszaken vanuit een studentenoogpunt. Dit doet de assessor door regelmatig jullie tevredenheid te peilen over het onderwijs zelf en hoe dit is georganiseerd. Een assessor is dus voor alle studenten de link naar het bestuur.  

De faculteit GW heeft 4 departementen, met elk een bestuur dat bestaat uit een departementshoofd, een onderwijsdirecteur, een onderzoeksdirecteur én de student-assessor. De 4 departementsassessoren vormen weer de brug naar het faculteitsbestuur en de studentassessor van de hele faculteit Geesteswetenschappen, Renée Karsten