Bij wie moet je zijn?

 • Je eerste aanspreekpunt voor vragen over je opleiding is je tutor (zie Osiris)
 • Voor algemene studie-inhoudelijke vragen en praktische zaken kun je bij het Studiepunt terecht
 • Heb je een vraag over collegegeld? Neem dan contact op met Studentenservice.

Geen idee bij wie je moet zijn? Kijk dan op de overzichtspagina met wie-wat-waar.

Contact studiepunt

E-mail: studiepunt.gw@uu.nl (elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur)
WhatsApp: 06 41 08 45 38 (elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur)
Telefoon: 030 253 6285 (elke werkdag van 11.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 15.00)
Postadres: Drift 10, 3512 BS Utrecht

Vermeld altijd je studentnummer en opleiding!

Studieadviseurs departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis

Onderwerpen voor de studieadviseur

vragen over programma • ziekte en bijzondere omstandigheden • regelingen en procedures • persoonlijk gesprek • klachten, bezwaar, beroep • verbeteren academische vaardigheden • intakegesprek • voorzieningen bij handicap/chronische ziekte • bewijs inleveren bij gemiste toets

Contactmogelijkheden
Korte of urgente vragen: telefonisch spreekuur

Elke werkdag van 10-12 uur via 030-253 6990.

Niet dringende of algemene vragen: e-mail

studieadviesgeschiedenis.gw@uu.nl
We proberen je mail binnen een week te beantwoorden.

Complexe vragen: afspraak

Heb je een specifieke of ingewikkelde vraag over je opleiding of je persoonlijke situatie, maak dan een afspraak via de online agenda met de studieadviseur van je eigen opleiding. De afspraak gaat via Teams (installeer de app en log in met je UU-mailadres).

International Office Geesteswetenschappen

Onze balie is momenteel voor onbepaalde tijd gesloten in verband met het coronavirus. Dit betekent dat er geen inloopspreekuren zijn en dat het niet mogelijk is om een fysieke afspraak te maken. 

Je kunt ons op de volgende manieren bereiken:

Vermeld altijd je studentnummer!

Documenten

We kunnen geen fysieke documenten ondertekenen. Als je een document moet laten ondertekenen, stuur het ons dan via e-mail. We doen ons best om je mail zo snel mogelijk te beantwoorden, maar ga ervan uit dat het tot vier werkdagen kan duren.

Postadres

Drift 10, 3512 BS Utrecht

Coördinatoren
 • Pooi Ji Hang (Coördinator Zuid- en Oost-Europa, Azië, Centraal en Zuid-Amerika)
 • Monique Hanrath (Coördinator West- en Noord-Europa, Afrika, Oceanië en Noord-Amerika)

Afspraak via e-mail: internationaloffice.hum@uu.nl

Ondersteuning
 • Nelline Bogerd
 • Agaath Sluijters
Hoofd

Sanne Boomsma

Inloopspreekuur
Maandag en donderdag

Vanwege de Covid-19 maatregelen is onze balie momenteel voor onbeperkte tijd gesloten.

Contactpersoon buitenland voor Geschiedenis

 • Voor inhoudelijke vragen rondom studeren in het buitenland en het ondertekenen van het formulier Study Plan kun je contact opnemen met Jochen Hung (exchange buiten Europa) of Frank Gerits (exchange binnen Europa). 
 • Voor het bespreken van je studieplanning kun je terecht bij de Studieadviseur

Stagebureau Geesteswetenschappen

(Studiepunt Geesteswetenschappen)

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
stage.gw@uu.nl

Vermeld altijd je studentnummer!

Telefoon

11.00 - 12.30 uur (ma t/m vr)
13.00 - 15.00 uur (ma t/m vr)

Balie

11.00 - 15.00 uur (ma t/m vr)

Bij het Stagebureau kun je terecht met praktische vragen over stages. Ook kun je hier stagedocumenten inleveren en ophalen.  

Bij de Career Officer kun je terecht met vragen over loopbaanbegeleiding, arbeidsmarktoriëntatie of als je bijvoorbeeld je cv wilt doorspreken of een sollicitatiegesprek wilt oefenen. Doe altijd eerst de career check en neem de resultaten daarvan mee naar het gesprek.

SJOER BERGERVOET

S.A.Bergervoet@uu.nl
Drift 10

Afspraak maken

Je kunt via het Studiepunt GW een afspraak maken met Sjoer. Je kunt ook een afspraak maken met een van de algemene career officers van de UU. Hiervoor kun je de agenda hieronder gebruiken.

Voor praktische vragen

Heb je een probleem met IT? Kijk dan eerst of er een algemene storing is. Zo niet, neem dan contact op met de helpdesk van ITS of met die van GW. Je kunt ook de IT-wizard hieronder gebruiken om zelf je probleem op te lossen. 

CONTACT

030-253 4500
servicedesk@uu.nl (je kunt ook een melding indienen via de Self Service Desk)

Vermeld altijd je Solis ID en bijvoorbeeld een UU-nummer van een defecte PC of printer.

Telefoon

maandag t/m vrijdag 7.15-22.30 uur
zaterdag 10.00-1800 uur
zondag 10.00-22.30 uur

Contact helpdesk GW

 • Kromme Nieuwegracht 80 (receptie)
  maandag t/m vrijdag 10.00-16.30 uur
 • Drift 27
  maandag t/m vrijdag 12.00-15.00 uur

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over allerlei zaken waar je als (aankomend) student van de Universiteit Utrecht mee te maken krijgt. Denk hierbij aan aanvullende informatie op het gebied van aanmelding, in- en uitschrijving, collegegeld, en studeren in het buitenland. Daarnaast kun je met ons bellen (of langskomen aan de balie) om een afspraak met een studentendecaan te maken. Studentendecanen kunnen je meer informatie geven over financiële voorzieningen, studeren met een functiebeperking of het combineren van studeren en topsport. 

Het volgende kan je zelf regelen:

Betaling collegegeld 2020-2021

Mocht er iets mis zijn gegaan tijdens het afgeven van de machting in Studielink, wacht dan 48 uur voordat je het opnieuw probeert. Als het na 48 uur niet lukt, neem dan contact met ons op.

Bewijs betaald collegegeld
Verklaring van inschrijving

Print via Osiris Student een verklaring uit

Wijzigen betaalgegevens collegegeld
Vragen over je opleiding (bijvoorbeeld over je rooster, vakinschrijving, cijferlijst, studieprogramma)

Neem contact op met je studiepunt

Vragen over bestuursbeurzen

Stel deze via bestuurlijkactiefuu@uu.nl 

Vragen over lopende aanvraag afstudeersteun

Heb je een ander soort verklaring omtrent je inschrijving, collegegeld, behaald diploma, of overige opleidingsgegevens nodig? Of zoek je meer informatie over deze documenten? Kijk dan op onze verklaring pagina.

Contact Studentenservice

Vermeld of houd bij elk contact je studentnummer bij de hand. 

Bellen en/of mailen is de huidige norm.

Emailstudentenservice@uu.nl 
Telefoon: 030 253 7000
ma t/m vrij 11.00-12.00 & 14.00-15.00 uur

Bezoekadres: Bestuursgebouw, Heidelberglaan 6, Utrecht Science Park

Onze balie is momenteel alleen open voor noodzakelijk fysieke afspraken. Voor de volgende situaties mag je een afspraak maken:

-een gewaarmerkte kopie van een diploma aanvragen / ophalen / inleveren
-afgeven van documenten voor International Student Admissions t.b.v. jouw aanmelding
-afgeven van documenten voor de Centrale Studenten Administratie t.b.v. jouw aanmelding                                                                                                                                                                                                                                                                 

Neem telefonisch contact met ons op indien je van mening bent dat je voor een andere situatie een fysieke afspraak nodig hebt.

Gezien de huidige omstandigheden willen we je vragen om rekening te houden met het volgende:

-Bellen en/of mailen is de huidige norm.
-Kom alleen naar de afspraak.
-Volg de instructies op van de medewerkers van de universiteit.
-Houd je aan de regels, hygiënemaatregelen en looproutes in de balieruimte.
-Kom niet te vroeg naar jouw afspraak en wacht zoveel mogelijk buiten.
-Houd rekening met de andere personen in de balieruimte.
-Je gaat er mee akkoord dat wij naam en contactgegevens twee weken bewaren voor eventueel bronnenonderzoek vanuit de GGD.

Indien wij van mening zijn dat jouw vraag ook via mail/telefoon afgehandeld kan worden zullen we jouw afspraak annuleren. Het is niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen.

UU for U, Student Services

 • UU for U Student Services, entree

Adres: 

Heidelberglaan 6, 3584 CS Utrecht

Postadres
Postbus 80125

Telefoon: 030 253 70 00 (ma-vr, 11-12u en 14-15u)

E-mail: studentenservice@uu.nl

Voor IT-vragen kun je terecht bij de IT-servicedesk

Vermeld bij correspondentie altijd je voor- en achternaam en studentnummer.

Het universiteitsterrein is vanaf 1 januari 2021 rookvrij.

Onze balie is momenteel gesloten. Alleen voor noodzakelijk fysieke afspraken is het mogelijk om een afspraak te maken.

Faciliteiten: 

Overig

Studentassessor Matthias Lukkes

Matthias Lukkes is assessor van het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. Wil je wat kwijt over de kwaliteit van je onderwijs of de organisatie ervan? Dan kun je contact opnemen met Matthias.

gkg_departementsassessor.gw@uu.nl
Drift 6

Wat doet een assessor?

Een studentassessor geeft het departementsbestuur advies over student- en onderwijszaken vanuit een studentenoogpunt. Dit doet de assessor door regelmatig jullie tevredenheid te peilen over het onderwijs zelf en hoe dit is georganiseerd. Een assessor is dus voor alle studenten de link naar het bestuur.  

De faculteit GW heeft 4 departementen, met elk een bestuur dat bestaat uit een departementshoofd, een onderwijsdirecteur, een onderzoeksdirecteur én de student-assessor. De 4 departementsassessoren vormen weer de brug naar het faculteitsbestuur en de studentassessor van de hele faculteit Geesteswetenschappen, Wessel van Wijngaarden.

Contact

De studentleden van de opleidinsgcommissie zijn per mail te bereiken: GW_OCGeschiedenis@uu.nl.

Samenstelling

 • dr. Geraldien von Frijtag Drabbe Kunzel (voorzitter)
 • dr. Pieter Huistra (docentlid)
 • dr. Erik Goosmann (docentlid)
 • dr. Peter Malcontent (docentlid)
 • Louisa Handel -Mazzetti (studentlid)
 • Sjors Nab (studentlid)
 • Jasper Schonewille (studentlid)
 • Gjalt van Werkhoven (studentlid)

Wat doet de opleidingscommissie?

De opleidingscommissie brengt advies uit over de Onderwijs- en examenregeling (OER), bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid. De visie van studenten speelt in de taken van de opleidingscommissie een centrale rol: cursusevaluaties en andere studentenevaluaties zijn een belangrijke bron van informatie.

 • Ido de Haan (voorzitter)
 • Frank Brandsma
 • Jessica Dijkman
 • Sjoukje van der Meulen
 • Joep Schenk
 • Dirk van de Vijver

De examencommissie wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Max de Kruiff.

Contact examencommissie

Examencommissie
Betreft: <naam opleiding>
Drift 10
3512 BS  UTRECHT
Studiepunt.GW@uu.nl

Studentenpsycholoog

Studentenpsychologen helpen je bij problemen die je studievoortgang in de weg staan. Lees de tips en tools die je alvast verder kunnen helpen of maak een afspraak bij een studentenpsycholoog.

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Heb je een klacht over ongewenst gedrag? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van de UU.

Klachten

Als je het niet eens bent met de manier waarop de UU zich tegenover jou heeft gedragen, dan kun je een klacht indienen bij onze klachtencoördinator.