De bacheloropleiding Geschiedenis duurt 3 jaar en heeft een studielast van 180 EC (60 EC per jaar, waarbij 1 EC = 28 uur studielast). In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4) staat waaraan je moet voldoen om te afstuderen. Ben je vóór studiejaar 2017-2018 begonnen met Geschiedenis, check dan in de OER de overgangsregelingen. 

Voor hulp bij het maken van je studieplanning kun je de Cursusplanner gebruiken of je gaat naar je tutor of studieadviseur. 

Opbouw van je studie

Je studieprogramma bestaat uit een major (de hoofdrichting van je opleiding) van 120 EC en een profileringsruimte van 60 EC. De major is anders voor studenten gestart vanaf 2017-2018 dan voor studenten gestart vóór 2017-2018.

Major (120 EC)

Profileringsruimte (60 EC, jaar 2 en 3)

 

Basispakketten

Jaar 1: Basispakketten

In het eerste jaar volg je twee verplichte basispakketten van 30 EC over de belangrijke theorieën en methodes van de verschillende richtingen binnen Geschiedenis.

Onderdelen:

 • geschiedenis als wetenschappelijke discipline
 • historische ontwikkelingen van de negentiende en twintigste eeuw
 • Middeleeuwen

Onderdelen:

 • geschiedenis van de oudheid en de vroegmoderne tijd
 • geschiedenis vanuit een mondiaal perspectief
 • de stad als historisch onderzoeksthema

Verdiepingspakketten

Jaar 2: verdiepingspakket

Aan het einde van je 1e jaar kies je verplicht een verdiepingspakket waarmee je je gaat specialiseren. Je kiest uit twee tracks, bestaande uit een aantal veriepingspakketten. Een verdiepingspakket bestaat uit 4 samenhangende cursussen.

 • Track Geschiedenis (Verdiepingspakket V1 t/m V4)
 • Track Internationale betrekkingen (Verdiepingspakket V5 t/m V7)

In je vrije ruimte kun je ook vakken uit een ander verdiepingspakket volgen.
Een verdiepingspakket sorteert niet voor op een master: bij de selectie voor de masterprogramma's wordt gekeken naar alle cursussen en resultaten van de bachelor, inclusief de minor en de profilering. 

Academische contextcursussen

Jaar 2: Schrijfcursus en Onderzoekscursus

In het eerste semester van je tweede jaar volg je naast je verdiepingspakket ook een Schrijfcursus (blok 1) en een Onderzoekscursus (blok 2), passend bij de track die je hebt gekozen.  In het tweede semester kun je binnen je profileringsruimte cursussen doen uit een ander verdiepingspakket, starten met een minor,  of losse cursussen volgen. Kijk hierbij goed naar de ingangseisen.

Let op: de Onderzoekscursus is verplicht voor iedereen die vanaf 2016 is gestart met de opleiding Geschiedenis.
Ben je vóór 2016 gestart met je opleiding, en heb je nog niet alle punten voor de Academische contextcursussen behaald? Kijk in de overgangsregelingen van de OER bij het startjaar van je opleiding wat je moet doen om je opleiding af te ronden. 

Ben je van plan om in je derde jaar een stage te doen of wil je graag een semester in het buitenland studeren? Begin dan nu alvast met plannen. 

Track Geschiedenis

Naast verdiepingspakket V1, V2, V3 of V4 volg je:

 • Schrijven voor wetenschap en samenleving (Geschiedenis) - cursuscode GE2V17001, blok 1
  en
 • Onderzoek voor wetenschap en samenleving (Geschiedenis) - cursuscode GE2V17003, blok 2

Track Internationale betrekkingen

Naast verdiepingspakket V5, V6 of V7 volg je:

 • Schrijven voor wetenschap en samenleving (IB) - cursuscode GE2V17002, blok 1
  en
 • Onderzoek voor wetenschap en samenleving (IB) - cursuscode GE2V17004, blok 2

In de Cursusplanner vind je deze cursussen door linksonder voor MO (major overig) te kiezen. Let op: selecteer het juiste studiejaar. Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Voorbereiding eindwerkstuk

Jaar 3: Grondslagen van de Geschiedenis en Bachelor Eindwerkstuk

In jaar 3 volg je in blok 1 of blok 3 de verplichte cursus Grondslagen van de geschiedenis, waarmee je je verdiept in de bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context van de geschiedenis.
Ook schrijf je een Bachelor Eindwerkstuk van 7,5 EC (blok 2 of 3) of 15 EC (blok 2 en 3). Daarnaast kun je een minor en/of losse cursussen volgen, een stage doen of studeren in het buitenland. Voor stage en studie in het buitenland geldt: plan op tijd, en bespreek het met de studieadviseur. 

 

 

Nuttige informatie

Als je wilt afwijken van het examenprogramma dat in de OER staat, moet je van tevoren goedkeuring vragen. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in jouw examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

In de Cursusplanner staat een overzicht van de cursussen die tot je examenprogramma horen. Hiermee kun je ook vooruit plannen. Kies het jaar waarin je gestart bent met je opleiding en selecteer eventueel linksonder een bepaald onderdeel van je major. Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Je studievoortgangsoverzicht staat in OSIRIS onder het tabblad Voortgang. Op je SVO staan alle resultaten die je tot nu toe behaald hebt. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet om te kunnen afstuderen. 

In dit voorbeelddocument (pdf) staat meer uitleg over het studievoortgangsoverzicht (als je de opmerkingen wilt kunnen zien, moet je het document downloaden en vanaf je computer openen).

Sommige cursussen hebben specifieke ingangseisen. Controleer dus altijd voordat je je inschrijft, de ingangseisen die bij een cursus vermeld staan in de cursusbeschrijvingen in de Cursusplanner. Raadpleeg bij twijfel de cursuscoördinator.

Je volgt tijdens je studie cursussen op 3 niveaus, die oplopen in moeilijkheidsgraad:

 • niveau 1 - inleidend
 • niveau 2 - verdiepend
 • niveau 3 - gevorderd

Studielast

Je studielast wordt berekend in ECTS (European Credit Transfer System). Eén EC is 28 uur studielast. De cursussen van een bacheloropleiding hebben meestal een studielast van 7,5 EC, dat wil zeggen 210 studie-uren. Dat betekent dat je normaal gesproken 8 cursussen per jaar volgt en zo per jaar 60 EC haalt. De gehele bacheloropleiding van 3 jaar is dus 180 EC in totaal.

In het kort

1 EC = 28 uur studielast
1 cursus: 7,5 EC * 28 uur = 210 uur
1 jaar: 8 cursussen van 7,5 EC = 60 EC
Hele opleiding: 3 * 60 EC = 180 EC

Vragen?

Als je vragen hebt over je studievoortgangsoverzicht of onjuistheden hierin constateert, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.