Studieprogramma

Opbouw van je studie

De bacheloropleiding Geschiedenis bestaat uit 180 EC en duurt 3 jaar. Je studieprogramma is als volgt opgebouwd:

Welke cursussen je precies moet volgen, is afhankelijk van het jaar waarin je met jouw studie gestart bent.

Studieprogramma major per startjaar

In de  Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat precies waaraan je moet voldoen om te kunnen afstuderen en wat je moet doen als je cursussen moet inhalen. Je bent afgestudeerd als je aan alle eisen van je examenprogramma hebt voldaan. 

Studieschema's

Hieronder staan in de uitklapjes wat voorbeelden van studieschema's, afhankelijk van het jaar waarin je begonnen bent met je studie:

Begonnen in 2021 of later

Begonnen vóór 2021

Vragen over je studieplanning?

Heb je hulp nodig bij het maken van je studieplanning? Dan kun je altijd terecht bij je tutor of studieadviseur.

Goedkeuring, studievoortgang, punten en ingangseisen

Als je wilt afwijken van het examenprogramma dat in de OER staat, moet je van tevoren goedkeuring vragen. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in jouw examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Vragen?

Als je vragen hebt over je studievoortgangsoverzicht of onjuistheden hierin constateert, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.