Inhoud minor

In de minor Griekse taal en cultuur in de Europese traditie volg je cursussen Griekse taalverwerving op inleidend en verdiepend niveau. Daarnaast besteden we aandacht aan de Griekse literatuur van de oudheid en de doorwerking daarvan tot in de huidige tijd. De minor besteedt in verschillende cursussen aandacht aan academische vaardigheden ter voorbereiding op het BA-eindwerkstuk en bereidt je voor op de RMA Ancient, Medieval and Renaissance Studies.

Onderwerpen

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • de belangrijkste representanten van de Griekse literatuur uit de oudheid
  • morfologische en syntactische aspecten van Griekse bronteksten op gevorderd niveau
  • interpretatie van Griekse teksten
  • klassiek-Griekse teksten vertalen in goed Nederlands
  • de historische en culturele context van de Griekse literatuur uit de oudheid
  • de doorwerking van relevante thema’s uit de Griekse literatuur tot in de huidige tijd in verschillende genres en media.
Blok 1

TL1V14003
Grieks I
Niveau 1
7,5 EC

Let op: In geval van vrijstelling (ter beoordeling van cursuscoördinator op basis van cijferlijst CE VWO, zie ook cursusbeschrijving in Osiris) moet een vervangende cursus worden gevolgd om de minoraantekening te behalen. De keuze van vervangende cursus gaat in overleg met de minorcoördinator.

Blok 2

TL2V14002
Grieks II
Niveau 2
7,5 EC

Blok 3

LI2V17003
Mythos & Logos
Niveau 2
7,5 EC

Let op: de student Literatuurwetenschap die deze minor volgt, dient voor LI2V17003 een andere cursus te kiezen. Neem contact op met de studieadviseur.

Op deze cursus zit een plaatsingscommissie en heeft een beperkte inschrijfperiode. Inschrijven kan van 29 oktober 2018 tot 5 november 2018!

Blok 4

TL3V16004
Griekse klassieken en hun doorwerking
Niveau 3
7,5 EC

Ingangseisen

Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Studiepunt Geesteswetenschappen

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
studiepunt.gw@uu.nl

Voor korte vragen zijn wij ook via WhatsApp bereikbaar op: 06 41084538 (let op: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp). Op maandag t/m vrijdag krijg je tussen 9.00u - 17.00u zo snel mogelijk een antwoord.

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer en opleiding!

Telefoon

11.00 - 12.30 uur (ma t/m vr)
13.00 - 15.00 uur (ma t/m vr)

Balie

11.00 - 15.00 uur (ma t/m vr)