Inhoud minor

In de minor Griekse taal en cultuur in de Europese traditie volg je cursussen Griekse taalverwerving op inleidend en verdiepend niveau. Daarnaast besteden we aandacht aan de Griekse literatuur van de oudheid en de doorwerking daarvan tot in de huidige tijd. De minor besteedt in verschillende cursussen aandacht aan academische vaardigheden ter voorbereiding op het BA-eindwerkstuk en bereidt je voor op de RMA Ancient, Medieval and Renaissance Studies aan de UU en op een MA Oudheidkunde (of een vergelijkbare MA-opleiding) buiten de UU.

Onderwerpen

Onderwerpen die in deze minor aan bod komen zijn:

  • de belangrijkste representanten van de Griekse literatuur uit de oudheid;
  • morfologische en syntactische aspecten van Griekse bronteksten op gevorderd niveau;
  • interpretatie van Griekse teksten;
  • klassiek-Griekse teksten vertalen in goed Nederlands;
  • de historische en culturele context van de Griekse literatuur uit de oudheid;
  • de doorwerking van relevante thema’s uit de Griekse literatuur tot in de huidige tijd in verschillende genres en media.

Voorbereiding master

Deze minor is een goede voorbereiding op de volgende masters:

Studenten met voorkennis van de Griekse taal

Als je voorkennis hebt van de Griekse taal en je denkt te kunnen instromen in een hogere taalverwervingscursus, neem dan contact op met ​de coördinator van deze minor, prof. dr. Els Rose. Met haar kun je de mogelijkheden van een vervangende cursus onderzoeken.

Een aangepast minorprogramma moet je aanvragen bij de examencommissie van je eigen opleiding. De examencommissie zal in overleg met de minorcoördinator bekijken of dat mogelijk is.

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er voorrangsregels zijn.

In blok 4 kun je kiezen tussen Antieke Wijsbegeerte en Mythos & Logos.

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor informatie die bij de cursusbeschrijving in de Cursusplanner staat onder het kopje Ingangseisen en voorkennis.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen. 

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 31 mei t/m maandag 14 juni om 12:00 uur)  van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.