Eindwerkstuk

Wanneer schrijf ik mijn eindwerkstuk? 

Je schrijft je eindwerkstuk in een scriptiegroep in het 3e jaar van je opleiding. De docent van de groep begeleidt het schrijfproces en is de eerste beoordelaar van je eindwerkstuk. Daarnaast is er ook nog een tweede beoordelaar. Je hebt de keuze om het 15EC BA Eindwerkstuk te schrijven in de blokken 1-2, 2-3 of 3-4.

Je bent afgestudeerd als de examencommissie op basis van je studievoortgangsoverzicht en je examenprogramma constateert dat je aan alle eisen hebt voldaan. 

Formulieren en regelingen eindwerkstuk

De beoordeling van je eindwerkstuk verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Scriptiearchief

Is je eindwerkstuk klaar en goedgekeurd? Dan moet je de definitieve versie uploaden in het scriptiearchief via Osiris > Zaken > Archiveren & publiceren scriptie - Vervolgzaak