Wanneer schrijf ik mijn eindwerkstuk? 

Je schrijft je eindwerkstuk in een scriptiegroep in het 3e jaar van je opleiding. De docent van de groep begeleidt het schrijfproces en is de eerste beoordelaar van je eindwerkstuk. Daarnaast is er ook nog een tweede beoordelaar. Alleen wanneer je een premastertraject volgt, of in blok 1-2 in het buitenland cursussen volgt, kun je het eindwerkstuk in blok 4 schrijven. 

Je bent afgestudeerd als de examencommissie op basis van je studievoortgangsoverzicht en je examenprogramma constateert dat je aan alle eisen hebt voldaan. 

7,5 EC

Een eindwerkstuk van 7,5 EC schrijf je in blok 2 óf 3.

15 EC

Met een eindwersktuk van 15 EC kun je alleen in blok 2 mee starten en afronden in blok 3.

In mei krijg je in je mail een digitaal formulier waarmee je het volgende kunt doorgeven: 

 • voor hoeveel EC schrijf je je eindwerkstuk? (7,5 EC óf 15 EC)
 • als je een eindwerkstuk van 7,5 EC schrijft: in welk blok start je? (blok 2 óf 3)

Je bent hiermee nog niet ingeschreven voor het BA Eindwerkstuk! Dit doe je zelf in Osiris. Start je in blok 2 (7,5 of 15 EC), dan doe je dat tijdens de inschrijfperiode voor semester I. Start je in blok 3 (alleen 7,5 EC), dan doe je dat tijdens de inschrijving voor semester II.

Schrijf je op tijd in!

Voor het BA Eindwerkstuk gelden voorrangsregels: dit betekent dat je alleen in de eerste twee weken van de inschrijfperiode kunt inschrijven. 

Het onderwerp van je eindwerkstuk kan voortvloeien uit het verdiepingspakket dat je in je tweede jaar gevolgd hebt. De opleiding zorgt voor een breed scala docenten met verschillende expertises, zodat er altijd een onderwerp bij zit dat bij jouw interesses past. Het definitieve moment waarop je je keuze moet maken is voorafgaand aan het blok waarin je het eindwerkstuk schrijft. Je krijgt dan via mail informatie over de beschikbare docenten en onderwerpen en je wordt verzocht om je keuze kenbaar te maken via een digitaal formulier (Formdesk). 

Goedkeuring & vrijstelling via Osiris Zaken

Eindwerkstuk inleveren

Als je je eindwerkstuk af hebt, moet je dit inleveren in Osiris (en dus niet via een mail aan je begeleider). In Osiris kun je ook de voortgang volgen en verschijnt het eindcijfer. 

Zodra je begeleider aangeeft dat je eindwerkstuk klaar is voor beoordeling, ga je als volgt te werk:

 • Je uploadt je eindwerkstuk in Osiris via Zaken > Mijn zaken 
  en
 • Je uploadt je eindwerkstuk in Blackboard (voor een plagiaatcheck)

Als je een voldoende hebt behaald voor je eindwerkstuk, lever je het in in het digitale scriptiearchief van de UU. Dit is verplicht: 

 • Ga naar Scripties Online
 • Log in met je Solis ID (studentnummer) en wachtwoord. 
 • Vul je studentnummer in. Je naam en opleiding worden automatisch aangevuld.
 • Vul de rest van het formulier in. Er wordt automatisch een bevestigingsmail gestuurd naar het Studiepunt Geesteswetenschappen als je scriptie is geüpload. Hieronder staan wat tips met waar je op moet letten bij het uploaden.
 • Voordat je je scriptie uploadt, moet deze zijn goedgekeurd door je begeleider.
 • Vermeld de titel in de taal waarin je scriptie geschreven is. Het abstract schrijf je in dezelfde taal.
 • Koppel je scriptie aan de opleiding waarin je afstudeert.
 • Je scriptie verschijnt in het archief nadat je examendatum geregistreerd is. Als je een scriptie samen met een andere student hebt geschreven, dan zal het beschikbaar komen als de eerste auteur is afgestudeerd.
 • De scripties zijn openbaar en vrij toegankelijk te raadplegen, tenzij je kiest voor een publicatieverbod of embargo. Je kunt je scriptie tot een bepaalde datum laten afschermen of je kunt er voor kiezen om je scriptie nooit openbaar te laten maken, bijvoorbeeld omdat je verder gaat met onderzoek naar het onderwerp. De scriptie zelf zal niet worden getoond, de bijbehorende bibliografische gegevens zullen wel worden getoond. Ook als je op een later tijdstip je bedenkt, is het mogelijk je scriptie alsnog op niet zichtbaar te zetten. Stuur hiervoor een e-mail naar studiepunt.gw@uu.nl met hierin je studentnummer, je naam en de titel van je scriptie. Je moet in de mail ook aangeven wat de reden is dat je de scriptie wilt afschermen, en tot welke datum je dit wilt laten duren. Als je een scriptie samen hebt geschreven, stem dit dan ook eerst af met de andere auteur.
 • Wees terughoudend met het opnemen van persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld telefoonnummer).
 • Lever je scriptie bij voorkeur aan in (onbeveiligd) PDF-formaat. Alleen onbeveiligde PDF's blijven altijd toegankelijk en leesbaar. Beveiligde PDF’s mogen worden aangeleverd, maar de Universiteitsbibliotheek geeft dan geen garantie dat de scriptie duurzaam toegankelijk blijft. Het is ook mogelijk om de scriptie in Word- format aan te leveren. Echter ook dan kan de duurzame archivering niet gegarandeerd worden. Indien de wens is om scriptie in een ander bestandsformaat (dan PDF of Word) aan te leveren, dient van tevoren contact opgenomen te worden via bibliotheek@uu.nl.
 • Stuur een e-mail naar studiepunt.gw@uu.nl als je een tweede scriptie wilt uploaden.

Osiris Zaken

De faculteit Geesteswetenschappen werkt aan het in gebruik nemen van Osiris Zaak voor het beoordelen van eindwerkstukken. De eindwerkstukken, met bijbehorend eindoordeel, zullen ook gearchiveerd worden in Osiris. Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Formulieren en regelingen eindwerkstuk

De beoordeling van je eindwerkstuk verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Alle eindwerkstukken worden door 2 docenten beoordeeld. Als je begeleider een docent is die verbonden is aan de bacheloropleiding, dan is deze ook je eerste beoordelaar (c.q. de ‘examinator’).

Je eindwerkstuk wordt beoordeeld aan de hand van dit beoordelingsformulier (pdf). In het geval van een groot meningsverschil tussen de eerste en tweede beoordelaar of wanneer zij komen tot een eindcijfer van 6,5 of lager, wordt een derde beoordelaar ingeschakeld. De derde beoordelaar werkt altijd met een apart beoordelingsformulier (pdf).

De Universiteit Utrecht vat iedere vorm van wetenschappelijke misleiding zeer ernstig op. De Universiteit Utrecht verwacht dat elke student de normen en waarden inzake wetenschappelijke integriteit kent en in acht neemt.

Wanneer je start met het schrijven van je eindwerkstuk lever je daarom het Formulier verklaring kennisneming plagiaat (pdf) in. Hiermee verklaar je op de hoogte te zijn van de regels van de Universiteit wat betreft Fraude en plagiaat. Wanneer je docent of begeleider vermoedt dat er sprake is van fraude of plagiaat, maakt deze hiervan melding via het Formulier plagiaat melden (pdf).