Doel en inhoud van de minor

In de minor Antieke cultuur kom je in aanraking met de veelzijdige aspecten van de antieke wereld (archeologie, literatuur, filosofie en cultuur), een cultuurhistorische periode die geografisch het gebied van Oost-Iran tot Midden Engeland en Gibraltar bestrijkt, en zich chronologisch uitstrekt van 3500 voor tot 500 n.C. De Antieke cultuur neemt een bijzondere plaats in in onze wordingsgeschiedenis. Niet alleen zijn veel van onze politieke, ethische en religieuze ideeën gevormd in deze tijd, ook een groot deel van onze smaak is terug te voeren op de beeldende kunst en de literatuur van de oude Grieken en Romeinen.

De studie van de Oudheid richt zich enerzijds op de culturen, talen, en tradities van de antieke wereld in hun specifieke historische samenhang, anderzijds op de betekenis die burgerschap, recht, religie, filosofie en andere elementen van de Grieks-Romeinse wereld hebben gekregen voor de instellingen en culturele tradities van Europa in later tijd.

Aansluiting bachelors

De minor Antieke Cultuur vormt een nuttige inhoudelijke en theoretische aanvulling op vrijwel elk denkbaar onderwijstraject binnen de bacheloropleidingen Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. Daarnaast vormt het programma de basis voor studenten die de hoofdrichting Antieke Cultuur van de bacheloropleiding Taal- en cultuurstudies volgen. Bovendien vormt de minor bij uitstek een geschikte aanvulling op het Verdiepingspakket De Fundamenten van Europa binnen de Bacheloropleiding Geschiedenis.

Voorbereiding masters

Voor studenten die een masterprogramma op dit gebied willen volgen, bijvoorbeeld de Research master Ancient, Medieval and Renaissance Studies aan de Universiteit Utrecht, is deze minor een goede voorbereiding. 
Deze studenten wordt dringend aangeraden kennis van Grieks en/of Latijn op niveau 200 (indien deze ontbreekt) te verwerven in de profileringsruimte.

STUDIEPROGRAMMA

De minor Antieke cultuur bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC). Je kunt ieder blok met de minor Antieke Cultuur beginnen.

Blok 1

GE2V14018
Klassieke archeologie 
Niveau 2
7,5 EC

Blok 2

TL2V14112
Hoogtepunten klassieke literatuur
Niveau 2
7,5 EC

Blok 3

GE3V15001
Heilige plaatsen
Niveau 3
7,5 EC

Blok 4

WY2V14026
Antieke Wijsbegeerte
Niveau 2
​7,5 EC

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Minor coördinator
Telefoonnummer: 030 253 2174