Doel en inhoud van de minor

De wereld om ons heen is gevormd in en door het verleden. Vanaf de Middeleeuwen heeft daarbij steeds het besef bestaan, dat de Antieke cultuur een bijzondere plaats inneemt in onze wordingsgeschiedenis. Niet alleen zijn veel van onze politieke, ethische en religieuze ideeën gevormd in deze tijd, ook een groot deel van onze smaak is terug te voeren op de beeldende kunst en de literatuur van de oude Grieken en Romeinen.

In de minor Antieke cultuur kom je in aanraking met de veelzijdige aspecten van de antieke wereld: archeologie, literatuur, filosofie en cultuur. Deze cultuurhistorische periode bestrijkt geografisch het gebied van de Middellandse Zee en het Nabije Oosten en beslaat de periode 2000 voor tot 500 n.C.
Doordat de Grieks-Romeinse Oudheid vanuit verschillende dimensies wordt bekeken, krijg je een overzicht van het begin van de Westerse cultuur. 

De studie van de Oudheid richt zich enerzijds op de culturen, talen, en tradities van de antieke wereld in hun specifieke historische samenhang. anderzijds op de betekenis die burgerschap, recht, religie, filosofie en andere elementen van de Grieks-Romeinse wereld hebben gekregen voor de instellingen en culturele tradities van Europa in later tijd.

Aansluiting bachelors
De minor Antieke Cultuur vormt een nuttige inhoudelijke en theoretische aanvulling op vrijwel elk denkbaar onderwijstraject binnen de bacheloropleidingen Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. Tevens vormt het programma de basis voor studenten die de hoofdrichting Antieke Cultuur van de bacheloropleiding Taal- en cultuurstudies volgen en is het een zeer geschikte aanvulling op het Verdiepingspakket 'De Fundamenten van Europa' van de Bacheloropleiding Geschiedenis. 

De minor is een goede voorbereiding als je een masterprogramma op dit gebied wilt volgen (zoals bijvoorbeeld de Research master Ancient, Medieval and Renaissance Studies aan de Universiteit Utrecht). We raden je in dat geval ook aan om kennis van Grieks en/of Latijn op niveau 200 (indien deze ontbreekt) te verwerven in de profileringsruimte. 

Studieprogramma
De minor Antieke cultuur bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC). Je kunt ieder blok met de minor Antieke Cultuur beginnen.

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er een plaatsingscommissie is.

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor informatie die bij de cursusbeschrijving in de Cursusplanner staat onder het kopje Ingangseisen en voorkennis.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen. 

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 31 mei t/m maandag 14 juni om 12:00 uur)  van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Minor coördinator
Telefoonnummer: 030 253 3845