Jaar 3

Jaar 3 staat in het teken van je eindwerkstuk. Je volgt dan de volgende vakken:

In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor de opleiding Geschiedenis. 

Ben je vóór 2017 begonnen? Kijk dan bij de overgangsregelingen van de OER Geschiedenis welke cursussen je moet volgen.

Grondslagen van de geschiedenis (blok 1 of 3)

In de cursus Grondslagen van de geschiedenis (GE3V18004) verdiep je je in de bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context van de geschiedenis.

Let op: ben je in 2021-2022 of later begonnen met de bachelor Geschiedenis, dan volg je de cursus Grondslagen van de geschiedenis in jouw tweede studiejaar in blok 2. Kijk bij de actuele informatie die hierover beschikbaar is. 

Bachelor eindwerkstuk (blok 2 of 3)

Je sluit je major af met het BA Eindwerkstuk (7,5 EC of 15 EC). Meestal kies je hiervoor een onderwerp dat aansluit op je verdiepingspakket. Er zijn bij Geschiedenis veel verschillende docenten met uitenlopende expertise waaruit je kunt kiezen. Het onderwerp van je scriptie geef je via een formulier door in het blok vóór je aan je scriptie begint.

Vrije ruimte

In je profileringsruimte kun je een minor en/of losse cursussen volgen, een stage doen of studeren in het buitenland. Voor stage en studie in het buitenland geldt: plan op tijd, en bespreek het met de studieadviseur. 

Verplichte cursussen jaar 3