Jaar 3

Jaar 3 staat in het teken van je eindwerkstuk. Je volgt dan de volgende vakken:

In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor de opleiding Geschiedenis. 

Ben je vóór 2021 begonnen met de opleiding Geschiedenis? Kijk dan bij de voor jou actuele informatie over het Bachelor Eindwerkstuk en naar de overgangsregelingen in de OER Geschiedenis voor de cursussen die je moet volgen.

Bachelor eindwerkstuk (blok 1-2, 2-3 of 3-4)

Je sluit je major af met het BA Eindwerkstuk (15 EC). Meestal kies je hiervoor een onderwerp dat aansluit op je verdiepingspakket. Er zijn bij Geschiedenis veel verschillende docenten met uiteenlopende expertise waaruit je kunt kiezen. Het onderwerp van je scriptie geef je via een formulier door in het blok vóór je aan je scriptie begint.

Vrije ruimte

In je profileringsruimte kun je een minor en/of losse cursussen volgen, een stage doen of studeren in het buitenland. Voor stage en studie in het buitenland geldt: plan op tijd, en bespreek het met de studieadviseur. 

Verplichte cursussen jaar 3

En verder ...


Algemeen 
In- en uitschrijven cursussen • Jaarkalender GW 

Speciale omstandigheden 
Afmelden voor een toets