Het Studiepunt van het departement Rechtsgeleerdheid is het eerste aanspreekpunt voor studenten. Je kunt hier terecht met vragen over onderwijs, roosters, stages, examens, toestemming voor keuzecursussen buiten de opleiding, vrijstellingen, informatie over studeren in het buitenland en het aanvragen van het diploma. 

De balie van het Studiepunt is tot nader bericht gesloten voor bezoek vanwege de maatregelen die zijn genomen in verband met het Coronavirus. 

Het Studiepunt is per email bereikbaar op studiepunt.rechten@uu.nl
Het telefonisch spreekuur is op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Op vrijdag zijn wij gesloten.
Tel. (030) 253 70 04

Een gewaarmerkte cijferlijst of een transcript of records kun je momenteel alleen via email aanvragen.

Je kunt bij de studieadviseur terecht met vragen over:

  • studiekeuze en studieplanning;
  • studievaardigheden;
  • regelgeving rondom de studie;
  • (persoonlijke) problemen;
  • een chronische ziekte;
  • topsporters met IOC-accreditatie; 
  • handicap;
  • dubbelstudie.

De studieadviseur kan je begeleiden en adviseren bij je studie(keuze) en het opstellen van een studieplanning. Hij/zij kan je op weg helpen naar de talloze voorzieningen die de Universiteit Utrecht speciaal voor studenten heeft. Indien je studievertraging oploopt door bijvoorbeeld ziekte, bijzondere omstandigheden of familieomstandigheden, dien je dit zo snel mogelijk te melden.

Vanwege de maatregelen die zijn genomen in verband met het Coronavirus vervallen alle inloopspreekuren van de studieadviseurs.

De studieadviseurs zijn per mail bereikbaar op: studieadviseur.rechten@uu.nl
Het telefonisch spreekuur is op maandag t/m vrijdag van 13.00-14.00 uur. Tel. (030) 2537009

Voor het maken van een (telefonische) persoonlijke afspraak kun je telefonisch contact opnemen met het Studiepunt op maandag t/m donderdag van 10-12 uur, tel 030-2537004.

Het secretariaat van de Examencommissie bachelor is bereikbaar voor gerichte vragen met betrekking tot onder meer toestemming keuzecursussen buiten de opleiding, vrijstellingen en inbreng cursussen in het kader van uitwisselingsprogramma’s, afstudeervoorwaarden en judicia-toekenning.

Vanwege de maatregelen die zijn genomen in verband met het Coronavirus vervallen alle inloopspreekuren  van de Examencommissie.
De Examencommissie is per mail bereikbaar: examencommissie.rechten@uu.nl
Het telefonisch spreekuur is op dinsdag en donderdag van 10.00-12.00 uur
Tel: 030 – 253 4411

De Examencommissie bachelor bestaat uit:

Dhr. mr. dr. E.G.D. van Dongen (voorzitter), afdeling Privaatrecht
Dhr. mr. E.R. de Jong, afdeling Privaatrecht
Mw. mr. L. Martin, afdeling Strafrecht
Mw. mr. dr. U. Jaremba, afdeling Internationaal-en Europees Recht
Mw. mr. dr. W.J. van Doorn-Hoekveld, afdeling Staats- en Bestuursrecht / Rechtstheorie
Dr. F.J. Prins, extern lid

Contact met de Examencommissie loopt via het secretariaat, te bereiken zoals hierboven aangegeven.

Mw. mr. E.R. de Boer, ambtelijk secretaris 

Update: Vanwege de maatregelen die zijn genomen in verband met het Coronavirus vervallen alle inloopspreekuren en telefonische spreekuren van de Toelatingscommissie master .
De Toelatingscommissie is per mail bereikbaar: llm@uu.nl

 

 

Afdeling Privaatrecht: Studentzaken-Privaatrecht@uu.nl
Afdeling Strafrecht: Studentzaken-Strafrecht@uu.nl
Afdeling Staats-en bestuursrecht: studentzakenSBR@uu.nl
Afdeling Internationaal en Europees Recht: studentzakenIER@uu.nl

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over allerlei zaken die met studeren en het studentenleven te maken hebben. Denk hierbij aan aanvullende informatie over bijvoorbeeld: inschrijving, collegegeld, bestuursbeurzen, studie en topsport, handicap of chronische ziekte of studeren in het buitenland.

 

For general questions:

+31 (0)30 253 7289

Email: ieo.leg@uu.nl 

POSTAL ADDRESS

International Exchange Office - Faculty of Law, Economics and Governance
Janskerkhof 3
3512 BK Utrecht
The Netherlands

Staff
Paula Banning - Team leader / Exchange Coordinator (region non-Europe)
Vera Noot - Exchange Coordinator (region Europe)