Informatie voor begeleiders (Nederlands)

Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over het verplichte vak ‘Afstudeerproject’ (literatuurscriptie en stage, B-B3AFSTP) en het daaraan gelieerde keuzevak ‘Onderzoeksstage’ PLUS (B-B3PLONS).

Wij vragen u om de inhoud van deze pagina met uw student te bespreken en tot overeenstemming te komen over hoe u samen het schrijf-/stage- en beoordelingsproces zal inrichten.  Belangrijk is dat begeleider en student afspraken maken over verwachtingen, zoals wanneer een eerste en tweede versie ingeleverd en becommentarieerd worden, of wanneer begeleider en student eventueel afwezig zijn. Je mag hiervoor, indien gewenst, het werkplanformulier gebruiken (te vinden onder Documents and forms). Ook is het van belang tijdig een 2e beoordelaar/examinator te vinden. Dit is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van student en begeleider. In het geval dat u niet de dagelijks begeleider bent en anderen binnen uw team ook betrokken zijn, verzoeken wij u deze personen op de hoogte te stellen van deze informatie inclusief de bijlages die u ook heeft ontvangen via de mail. 

Voor het ‘Afstudeerproject’ is een equivalent van 10 weken fulltime (400 uur) beschikbaar (15 EC studiepunten). Voor de ‘Onderzoeksstage PLUS’ staat 5 weken fulltime of 10 weken halftijds (200 uur; 7,5 EC studiepunten). In principe vallen beide cursussen in afzonderlijke onderwijsperiodes van de UU van 10 weken, waarbij het ‘Afstudeerproject’ een volledige onderwijsperiode in beslag neemt en de ‘Onderzoeksstage PLUS’ een aansluitende periode gevolgd wordt en gecombineerd kan worden met een andere cursus in het alternerende timeslot. Bespreek goed met uw student hoe u beide de tijdsverdeling voor u ziet, zodat de wederzijdse verwachtingen en afspraken duidelijk zijn. Hieronder vindt u een schematisch overzicht van mogelijke tijdsverdelingen. 

Als er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunt u ons altijd mailen (scriptie.bio@uu.nl) of bellen (030-2533111). Wij raden u ook aan de rest van de scriptiecursus website eens te bezoeken.

De afbeelding suggereert dat de scriptie- en stagecomponent achterenvolgend gedaan moeten worden maar het mag ook tegelijkertijd; zolang de algemene tijdsverdeling maar klopt.

Het Afstudeerproject (B-B3AFSTP); Scriptie- en stagecomponent

Onderzoeksstage PLUS (B-B3PLONS) cursus

Het proces, deadlines, afronding en beoordeling

Tot slot

Namens het Departement Biologie, en het onderwijsinstituut in het bijzonder, willen wij u nogmaals hartelijk bedanken voor uw inzet bij de begeleiding en beoordeling van onze student(en). Mocht u nog vragen, opmerkingen of feedback hebben dan horen wij dat uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,

Julia Staats, MSc en Dr. Martijn van Zanten, Coördinatoren

| 030-2533111 | scriptie.bio@uu.nl |