Examencommissie

Alle bacheloropleidingen van de Faculteit Bètawetenschappen vallen onder Undergraduate School (UGS). De School hanteert een eigen Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen (OER). De examencommissie van de UGS ziet toe op correcte naleving van de OER. De examencommissie bestaat uit een centrale examencommissie en uitvoerende kamers.

Toestemming examencommissie

Ergens tijdens je studie kan je toestemming nodig hebben van de examencommissie. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het aanvragen van een vrijstelling, om een bepaalde cursus te volgen of stage te mogen doen, of om toestemming te vragen deel te mogen nemen aan een herkansing na ziekte. Jouw eerste contactpunt voor vragen en voor het indienen van verzoeken is de kamer van jouw opleiding.

De Kamer Biologie is onderdeel van de Examencommissie van de Undergraduate School.

Samenstelling:

  • dr. J.A. (Jan Andries) Post, voorzitter
  • dr. E. (Esther) de Graaff
  • dr. P. (Pauline) Krijgsheld
  • drs. ing. K. (Karlijn) Gielen
  • C.A. (Christa) Eekhuis MSc., ambtelijk secretaris

Verzoeken aan de kamer Biologie

De kamer Biologie beoordeelt verzoeken voor bijzondere regelingen aangaande het studieprogramma van studenten. Wil je daartoe een verzoek indienen? Dit doe je via Osiris Student. In Osiris Student, selecteer je Mijn ZakenStart ZaakAlgemeen; en vervolgens ‘Verzoek aan Examencommissie bètawetenschappen - bachelors’. Binnen deze zaak kies je het type verzoek dat je wil indienen.

Contactinformatie

Voor andere vragen aan de kamer, kun je contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Kamer Biologie: Examencommissie.Bio@uu.nl.

De kamer Biologie verzorgt ook de uitreiking van de diploma’s voor de bachelor Biologie. Kijk in de studiegids voor de data van de diploma-uitreikingen.