FAQ’S BIOLOGIE

 

 • A. HOE KAN IK CHECKEN OF MIJN PLANNING VOLDOET AAN DE EISEN VAN DE OPLEIDING BIOLOGIE?

In bijlage A van de Onderwijs en Examen Regeling (OER), achterin de studiegids, staan de formele regelingen en bepalingen. Zoals de eisen van de major en de overgangsregelingen per jaar van aanvang. In de studiegids (paragraaf 3.5) staat ook precies beschreven hoe de opleiding is opgebouwd en wat de eisen van de opleiding zijn. Op basis van deze informatie kun je heel gemakkelijk checken of je planning voldoet. Let vooral op het vereiste aantal niveau-3-cursussen (niveau-1 en -2 komen vaak vanzelf wel goed) en op het aantal niveau-3-cursussen met aanduiding 3*. Zie overzicht 1 in de studiegids (in bijlage A van de OER) voor een overzicht van alle cursussen, inclusief niveau 3 met aanduiding 3*.
Mocht je na het checken vragen hebben of nog iets willen bespreken, neem dan gerust contact op met een van de studieadviseurs (studieadviseur.bio@uu.nl) of maak een afspraak via de Online agenda.  

 • B. HOE KAN IK MIJN STUDIE PLANNEN EN WAAR MOET IK OP LETTEN?

Let bij het kiezen van de verschillende cursussen op de eisen die gesteld worden door de bacheloropleiding Biologie (zie bij ‘A’). Maak gebruik van de Padvinder om je goed te oriënteren op de verschillende studiepaden en mogelijkheden. Deze is te vinden via Major Biologie - Biologie - Studenten | Universiteit Utrecht (uu.nl). Op deze pagina vind je ook de Studiegids, het Blokjesrooster en de Vakkenvuller. Deze zijn zeer behulpzaam bij het maken van een studieplanning! Het is vaak even puzzelen, maar uiteindelijk lukt het vast om het e.e.a. in te plannen. Mocht je daarbij wat hulp kunnen gebruiken dan ben je altijd erg welkom bij een van de studieadviseurs (afspraak via de Online agenda) en ook je tutor kan je adviseren.  
 

 • C. MAG IK MEER DAN ÉÉN CURSUS PER TIMESLOT VOLGEN EN/OF MEER DAN TWEE CURSUSSEN PER PERIODE?

Nee. Het wordt sterk aangeraden maximaal 15 EC te behalen per periode. Ter bescherming van jezelf, is het niet toegestaan meer dan één cursus per timeslot te volgen (anders heb je namelijk veel meer dan veertig uur per week nodig voor je studie en vallen er onderwijsverplichtingen samen). Mocht je denken dat je in aanmerking kunt komen voor een uitzondering (bijvoorbeeld wanneer je twee bachelors volgt), dan kun je een verzoek indienen bij de examencommissie. Het uitgangspunt is hierbij wel altijd dat verplichte onderdelen van Biologie hier niet onder mogen lijden. Bespreek je verzoek eerst altijd met de studieadviseur.
Een uitzondering op de regel vormen de Biologie in het werkveld cursussen - Utrechtse Biologen Vereniging (ubv.info). Ook volgen sommige studenten in de avonduren een cursus van Studium Generale naast twee Biologiecursussen. Om onnodige studievertraging te voorkomen, raden we je aan dit alleen te doen wanneer je zeker weet dat je de hoge studiebelasting aankunt.  

 

 • D. MAG IK MET MEER DAN 180 EC AFSTUDEREN?

De bacheloropleiding Biologie bestaat uit 180 EC (zie paragraaf 3.5 van de studiegids en zie ook FAQ A). Je mag één cursus extra behalen, dus 187,5 EC. Dit is wel afhankelijk van de hoeveelheid plaatsen bij de ‘extra’ cursus; studenten die nog cursussen nodig hebben om te kunnen voldoen aan de vereisten van de bacheloropleiding krijgen voorrang. Om één cursus extra te doen hoef je geen toestemming te vragen. Wanneer je noodgedwongen of vanwege een speciale reden met meer dan 187,5 EC wilt afstuderen, moet je hiervoor toestemming vragen aan de opleiding Biologie. Gronden van verzoek die in behandeling worden genomen zijn: afronding van een minor, studeren in het buitenland, een onvoorziene wijziging van studierichting waardoor specifieke extra cursussen nodig zijn voor toelating tot de master en aantoonbare overmachtsituaties. We raden je aan eerst je studieplan te bespreken met een van de studieadviseurs (via de Online agenda), je verzoek kun je indienen via dit formulier. Je krijgt dan zo snel mogelijk antwoord op je universitaire emailadres.

 

 • E. HOE KAN IK CHECKEN OF IK KAN AFSTUDEREN?

Zie het antwoord op vraag A voor meer informatie over het checken van de eisen die gesteld worden door de bacheloropleiding Biologie en kijk in Osiris wat je gehaald hebt. Voor meer informatie over het afstuderen zelf check je Afstuderen - Biologie - Studenten | Universiteit Utrecht (uu.nl).

 

 • F. MAG IK MIJN STAGE/SCRIPTIE OOK IN HET BUITENLAND DOEN?

 Ja, dat mag. Zie hiervoor de informatie op de speciale stage- en scriptiepagina: Afstudeerscriptie en stage (BSc) - Biologie - Studenten | Universiteit Utrecht (uu.nl) (zie de FAQ m.b.t. het schrijven van de scriptie/doen van onderzoek in het buitenland).
 

 • G. IK WIL GRAAG CURSUSSEN BIJ BMW VOLGEN MAAR ZIE BIJ DE INGANGSEISEN STAAN DAT JE INGESCHREVEN MOET STAAN BIJ EEN OPLEIDING VAN DE FACULTEIT GENEESKUNDE/BMW MOET STUDEREN; KAN IK ME NU WEL INSCHRIJVEN

Je kunt je als Biologiestudent wel inschrijven voor cursussen bij BMW. We hebben zelfs onderling capaciteitsafspraken gemaakt voor sommige cursussen, waardoor BMW en Biologie gemakkelijker studenten kunnen uitwisselen. Plaatsing is, net als bij Biologie, vooraf niet gegarandeerd. Maar doorgaans worden behoorlijk wat Biologiestudenten toegelaten. Aanmelding voor cursussen bij BMW gaat via een mail naar bachelorBMW@umcutrecht.nl (zie 4.7 van de studiegids).   

 

 • H. MOET IK TOESTEMMING VRAGEN OM EEN MINOR OF CURSUSSEN BUITEN DE UU TE KUNNEN VOLGEN?

Voor het volgen van cursussen buiten de Universiteit Utrecht, dus ook een minor, moet je vóóraf toestemming vragen aan de Kamer Biologie van de examencommissie via het aanvraagformulier dat je kunt vinden op Regelingen en procedures - Biologie - Studenten | Universiteit Utrecht (uu.nl) (Kamer Biologie). Als je een minor of cursus aan de UU doet en vermoedt dat de inhoud van een cursus overeenkomt met een cursus die je volgde bij Biologie neem dan ook contact op met de kamer Biologie van de examencommissie.
 

 • I. IK WIL NAAST BIOLOGIE NOG EEN ANDERE OPLEIDING AAN DE UU GAAN DOEN, WAAR MOET IK REKENING MEE HOUDEN?

Wanneer je tegelijkertijd twee opleidingen aan de UU volgt, kun je de cursussen van de verschillende opleidingen gebruiken voor de profileringsruimte. Zie Profileringsruimte/Minors - Biologie - Studenten | Universiteit Utrecht (uu.nl) voor meer informatie over de profileringsruimte. In een enkel geval lukt het ook (sterk afhankelijk van de specifieke opleidingen) om je stage en scriptie te combineren. Het is dan van belang de verschillende vereisten van de twee opleidingen goed te bestuderen en tijdig contact op te nemen met je mogelijke begeleiders. Zie voor meer informatie over de stage en scriptie bij Biologie: Afstudeerscriptie en stage (BSc) - Biologie - Studenten | Universiteit Utrecht (uu.nl) Voor meer informatie over het collegegeld van een tweede bachelor: Collegegeld - Bachelors - Universiteit Utrecht (uu.nl).

 

 • J. IK BEN GEDURENDE HET COLLEGEJAAR KLAAR MET MIJN OPLEIDING, MOET IK NU HET HELE JAAR COLLEGEGELD BETALEN?

Nee, je krijgt teveel betaald collegegeld terug als je je gedurende het jaar uitschrijft. Je kunt je namelijk met ingang van elke maand uitschrijven. Zie Uitschrijven - Studenten | Universiteit Utrecht (uu.nl).
 

 • K. MOET IK MEZELF UITSCHRIJVEN ALS IK AFSTUDEER?

Als je afstudeert, kun je jezelf uitschrijven per de 1e van de maand volgend op je examendatum (je moet dus eerst bericht van afstuderen gehad hebben), maar je mag ook (tegen betaling van collegegeld) voor het resterende collegejaar ingeschreven blijven staan. Zie voor meer info hierover ook Uitschrijven - Studenten | Universiteit Utrecht (uu.nl).
 

 • L. IN 1 VAN DE TIMESLOTS KAN IK GEEN GESCHIKTE BIOLOGIECURSUS MEER VINDEN. WELKE ALTERNATIEVEN ZIJN ER?

Je kunt kijken of er cursussen van een andere opleiding zijn die je interesseren; daarmee kun je (een deel van) je profileringsruimte invullen (zie Profileringsruimte/Minors - Biologie - Studenten | Universiteit Utrecht (uu.nl). In de onderwijscatalogus en de cursusplanner vind je alle cursussen van de UU en kun je o.a. selecteren op ‘open voor bijvakkers’, periode en timeslot (zoek voor bijvoorbeeld timeslot BC op BC, B èn C): OSIRIS - Onderwijsaanbod (uu.nl) en https://cursusplanner.uu.nl/. Kijk ook eens in de Studiegids 3.5.2.2 Suggesties voor cursussen buiten Biologie. Daarnaast kun je natuurlijk kijken of er een cursus van Biologie in het Werkveld gegeven wordt die je wilt doen: https://ubv.info/nl/onderwijs/ubv-cursussen/. Ook kun je eens kijken naar de cursussen die Studium Generale aanbiedt: Studiepunten – Studium Generale Universiteit Utrecht (uu.nl), in de cursusplanner te vinden in timeslot E. Mocht je geen andere cursus kunnen vinden dan kun je ook één cursus volgen en daarnaast bijvoorbeeld als student-assistent gaan werken; erg goed voor je ontwikkeling en CV en leuk! Overweeg ook of je de stage of scriptie kunt doen.

 

 • M. IK VOLG NU EEN CURSUS WELKE ALS INGANGSEIS GELDT VOOR DE CURSUS DIE IK DE PERIODE HIERNA WIL VOLGEN. IK MOET ME DUS AL INSCHRIJVEN TERWIJL IK NOG NIET WEET OF IK DE CURSUS BEHAALD HEB. IS HET REALISTISCH DAT IK GEPLAATST WORD?

Ja, plaatsing is wel realistisch, mits er voldoende plek is. Studenten die de cursus al behaald hebben, gaan voor. Zie voor de criteria bij plaatsing paragraaf 5.3 van de studiegids.

 

 • N. WAT MOET IK DOEN ALS IK ZIEK BEN?

Het kan gebeuren dat je door ziekte of een andere vorm van overmacht een tentamen, college of werkgroep niet kunt bijwonen. Het kan ook voorkomen dat je hierdoor bijvoorbeeld een paper niet op tijd kunt inleveren. 

als je een verplicht onderdeel mist door overmacht, moet je dit melden bij de cursuscoördinator

als je een toets mist door overmacht, moet je dit melden bij het Studiepunt en bij de cursuscoördinator. Wil je aan de vervangende toets meedoen? Lever dan bewijs van de overmachtsituatie in bij het studiepunt.

als je langere tijd afwezig bent, meld je dit ook bij je studieadviseur

Zie ook https://students.uu.nl/beta/biologie/praktische-zaken/regelingen-en-procedures onder het kopje Ziek- en afwezigheidsmelding

 

 • O. KOM IK IN AANMERKING VOOR VRIJSTELLINGEN?

Heb je voordat je Biologie in Utrecht ging studeren al cursussen behaald bij een andere opleiding aan een andere universiteit? Dan kun je mogelijk vrijstelling krijgen voor (een deel van) je profileringsruimte.

Lees hierover meer onder Regelingen en prodecudres onder het kopje ‘Vrijstellingen’ of in de studiegids (2.17, pagina 11).

 

 • P. BIJ WIE KAN IK TERECHT ALS IK VRAGEN HEB OVER MIJN STUDIEPLANNING EN/OF STUDIEKEUZES?

Wanneer je algemene vragen hebt over je studieplanning en/of je studiekeuzes en je het antwoord niet kunt vinden in de studiegids, Padvinder of het blokjesrooster (zie ook FAQ A en B voor de eisen van de opleiding en het plannen van je studie), kun je je vraag stellen aan je tutor of aan de studieadviseur. Je tutor is er voor als je algemene vragen over je studieplanning en/of -keuzes hebt. Wanneer je vraag meer specifiek/complex of persoonlijk is, kun je contact opnemen met de studieadviseur. Ook je tutor kan je doorverwijzen naar de studieadviseur.

Belangrijk voor de 1e jaars studenten!: in het eerste jaar kun je in april/mei in gesprek gaan met een studieloopbaancoach. Een studieloopbaancoach kent de opleiding goed en helpt je bij jouw denkproces om tot de best passende keuze te komen van de cursussen. Ook kijkt hij/zij met je mee hoe je de puzzel van alle cursussen het beste kunt maken. Heb je vragen of twijfels over de specifieke inhoud van de studiepaden/cursussen, lees dan eerst de cursusbeschrijving in de studiegids en stel eventueel vragen aan de betreffende studiepadcoördinator of cursus coördinator. In april/mei worden er ook gesprekken met de studiepadcoördinatoren georganiseerd. De gesprekken met studieloopbaancoaches/studiepadcoördinatoren zijn ruim op tijd voor de keuzes voor het tweede jaar. Houd de berichtgeving vanuit het tutoraat goed in de gaten om te weten wanneer en hoe je in gesprek kunt gaan met een studieloopbaancoach en/of studiepadcoördinator!