De bacheloropleiding Biologie (180 EC) bestaat uit een major (135 EC) en een profileringsruimte/minor (45 EC). In je major volg je 18 cursussen, hiervan zijn er 10 verplicht (m.i.v. cohort 2020). Een cursus is meestal 7,5 EC, wat neerkomt op vijf weken studie. Soms is een cursus 15 EC, dus tien weken studiebelasting.

Bekijk direct:

Hulp met je planning

De Vakkenvuller kan je helpen om een studieplanning te maken. Dit is een programma waarmee je vakken in een 3-jarig rooster plaatst.

Tip: Download regelmatig de nieuwe versie. Elke versie vraagt zelf de gegevens te updaten, het programma wordt dus niet automatisch geüpdate!

Jaar 1

Het eerste studiejaar is representatief voor de studie biologie. Het biedt je een goede en actieve oriëntatie op de studie biologie, het beroepsveld van de biologie en jezelf. Daarnaast oriënteer je je in het eerste jaar op de keuzemogelijkheden in het eerste jaar en je verdere studie.

In het eerste jaar volg je acht cursussen, waarvan er zeven verplicht zijn.

  • Evolutiebiologie en biodiversiteit 
  • Moleculaire biologie
  • Biologie van dieren
  • Planten en micro-organismen
  • Kwantitatieve biologie
  • Genomica
  • Ecologie en experiment

Verder kun je nog kiezen uit 2 keuzecursussen bij biologie (en vele andere bij andere disciplines)

  • Biotechnologie 
  • Mariene Wetenschappen 1 

Al deze cursussen hebben een inleidend karakter, niveau 1, en zorgen voor een gelijkschakeling van kennis en vaardigheden van het vwo.

De afstudeerscriptie en stage

Het schrijven van een afstudeerscriptie is verplicht voor alle studenten die de Bacheloropleiding Biologie aan de UU volgen en wordt gezien als een proeve van bekwaamheid om het bachelordiploma te mogen ontvangen. Meer informatie over de ‘Onderzoekscriptie’  B-B3ONSC (7,5 EC) en ‘Onderzoeksstage’  (Scriptie gecombineerd met stage: B-B3ONSCR en B-B3ONST, 15 EC, verplicht voor alle studenten per september 2016)) vind je op de afstudeerscriptie en stage pagina.

Jaar 2 en 3

Na jaar 1 bepaal je zelf je studieprogramma. De Onderzoeksscriptie en Onderzoeksstage, en de schrijfcursus zijn verplicht.

Voor je major kun je kiezen uit veel cursussen zowel binnen als buiten de opleiding. Deze keuzecursussen zijn ingedeeld in studiepaden. Zo kun je altijd een afgewogen keuze maken: inhoudelijk en roostertechnisch. Studiepaden zijn suggesties voor een inhoudelijk coherent en samenhangend programma.

(Mini)stage

Bij veel cursussen in jaar 3 doe je experimenteel (laboratorium)onderzoek: een ministage. Een langere stage doe je in de afsluitende (dubbele) cursus van de major: Onderzoeksscriptie gecombineerd met Onderzoekstage.

Profileringsruimte, minor

In de profileringsruimte kies je maximaal zes cursussen (45 EC) uit de Universitaire Onderwijscatalogus. Dit kunnen keuzecursussen binnen en buiten je opleiding zijn. Zelfs cursussen van andere (buitenlandse) universiteiten.Een samenhangend geheel van minstens vier cursussen heet een minor.

Voor het volgen van cursussen of een minor buiten de Universiteit Utrecht moet je vóóraf toestemming vragen aan de Kamer Biologie van de examencommissie van de UGS via dit aanvraagformulier.