studieprogramma

De bacheloropleiding Biologie duurt drie jaar en heeft een studielast van 180 EC. In de major volg je 18 cursussen (135 EC) waarvan er 9 (67,5 EC) verplicht zijn (m.i.v. cohort 2017). Een cursus is 7,5 EC (soms 15), dat is 5 (10) weken studiebelasting (Eén EC = 28 uren).

Studiegids 2018-2019 niveau 1, 2 en 3 versie 23 januari 2019

Studiepaden Biologie; Padvinder versie 26

Blokjesrooster 18-19 versie 12 september 2018

Als hulpmiddel bij het maken van een planning is een programmaatje ontwikkeld dat je in in staat stelt om vakken in een 3 jarig rooster te plaatsen; de VAKKENVULLER. Download het via http://www.projects.science.uu.nl/coos/Vakkenvuller/index.html. Er zijn versies voor Linux, Mac en Windows. Download regelmatig de nieuwe versie (elke versie vraagt zelf de gegevens gegevens te updaten, het programma wordt niet automatisch geüpdate!)

Jaar 1
Het eerste studiejaar is representatief voor de studie biologie. Het bied je een goede en actieve oriëntatie op de studie biologie, het beroepsveld van de biologie en jezelf. Daarnaast oriënteer je je in het eerste jaar op de keuzemogelijkheden in het eerste jaar en je verdere studie.

In het eerste jaar volg je acht cursussen, waarvan er zes verplicht zijn.

  • Evolutiebiologie en biodiversiteit 
  • Moleculaire biologie
  • Biologie van dieren
  • Biologie en Ecologie van Planten
  • Systeembiologie
  • Experiment en Statistiek

Verder kun je nog kiezen uit 4 keuzecursussen bij biologie (en vele andere bij andere disciplines)

  • Biotechnologie 
  • Ecologie
  • Genen en gezondheid
  • Mariene Wetenschappen 1 

Al deze cursussen hebben een inleidend karakter, niveau 1, en zorgen voor een gelijkschakeling van kennis en vaardigheden van het vwo.

De scriptiecursus

Het schrijven van een afstudeerscriptie is verplicht voor alle studenten die de Bacheloropleiding Biologie aan de UU volgen en wordt gezien als een proeve van bekwaamheid om het bachelordiploma te mogen ontvangen. HIER vind je alle informatie over de ‘Onderzoekscriptie’  B-B3ONSC (7,5 EC) en ‘Onderzoeksstage’ (Scriptie gecombineerd met stage: B-B3ONSCR en B-B3ONST, 15 EC, verplicht voor alle studenten per sept 2016)).

 

Jaar 2 en 3
Na het eerste jaar kies je het programma zelf aan de hand van studiepaden, de onderzoekscriptie gecombineerd met onderzoekstage (per sept 2016) en de schrijfcursus (per sept 2017) zijn verplicht. Voor de invulling van de major kies je uit groot aantal cursussen binnen en desgewenst voor een deel buiten de eigen opleiding. Deze keuzecursussen zijn ingedeeld in studiepaden. Hiermee wordt gewaarborgd dat je uit het aanbod van cursussen een afgewogen keuze kan maken, zowel inhoudelijk als roostertechnisch. Studiepaden zijn suggesties voor een inhoudelijk coherent en samenhangend programma.

(Mini)stage
In veel derdejaars cursussen doe je experimenteel (laboratorium)onderzoek in de vorm van een ministage. Een langere stage doe je in de afsluitende (dubbele) cursus van de major, onderzoekscriptie gecombineerd met onderzoekstage.

Profileringruimte, minor
In de profileringsruimte kies je maximaal 6 cursussen (45 stp) vrij uit de Universitaire Onderwijscatalogus. Dit kunnen keuzecursussen van andere opleidingen maar ook van de eigen major zijn. Ook zijn cursussen van andere universiteiten (desgewenst in het buitenland) mogelijk om te volgen. 

Een samenhangend aantal van tenminste 4 cursussen in de profileringsruimte heet een minor en kun je met goedkeuring van de examencommissie volgen.