Evaluatie en kwaliteitszorg

Feedback over het onderwijs in de opleiding

Jouw mening is belangrijk! Constructieve en kritische feedback van studenten motiveert de kwaliteit van de opleidingen en onderwijsvoorzieningen te verbeteren. Je kunt op verschillende manieren je mening geven over het onderwijs, de onderwijsvoorzieningen en studiegerelateerde zaken:

  • Via cursusevaluaties (Caracal) kun je verbetersuggesties geven voor specifieke cursussen;
  • De jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) geeft je de gelegenheid je mening geven over alle aspecten van het onderwijs en de voorzieningen van de Universiteit Utrecht;
  • Ga naar jouw vertegenwoordiger in de medezeggenschapsorganen en leg je suggestie voor verbetering voor;
  • Feedback kun je direct delen met de docent of, als het de organisatie betreft, met het studentbestuurslid.
  • Benader de Opleidingsadviescommissie (OAC)-Biologie, zie hieronder de commissie verder toegelicht.

Opleidingsadviescommissie (OAC)

De opleidingsadviescommissie Biologie (OAC-B) bewaakt de kwaliteit van het onderwijs van de opleiding Biologie. Hierbij adviseert ze het opleidingsbestuur over de ontwikkeling en uitvoering van onderwijsbeleid. De leden van de OAC-B maken geregeld deel uit van ontwikkelteams die zich bezig houden met de vernieuwing van specifieke onderdelen van de opleiding. De voorzitter en vicevoorzitter van de OAC-B zijn ook lid van de overkoepelende opleidingscommissie van de faculteit Bètawetenschappen.

De hoofdtaken van de OAC-B zijn:

  • advisering (gevraagd en ongevraagd) van het departementsbestuur in casu de onderwijsdirecteur,
  • advisering over de OER betreffende de inrichting van het onderwijs,
  • evaluatie en monitoring van het onderwijsprogramma (kwaliteitsbewaking). 

Kwaliteitszorg

De OAC-B oefent deze controlerende taken uit door, in samenwerking met de afdeling Onderwijs- en studentenzaken, de inrichting en uitvoering van de interne kwaliteitszorg te organiseren. De commissie bestaat uit 6 studenten en 6 docenten en garandeert een goede betrokkenheid van studenten bij de interne kwaliteitszorg. 

Leden van de OAC-B

Kijk voor de huidige samenstelling van de OAC-B op de corporate site.

Contact met de OAC-B

Contact opnemen kan via het algemene e-mailadres science.oac-biologie@uu.nl maar ook via het studentenbestuur of de voorzitter van de OAC-B, Ron Habets.

Medezeggenschap

Wil je jouw invloed uitoefenen door mee te praten en mee te beslissen over zaken die het onderwijs aangaan van de Faculteit Bètawetenschappen? Dat kan op verschillende lagen binnen de faculteit. Interesse? Bekijk dan de mogelijkheden!