De voorbereiding en uitvoering

De ‘Afstudeerproject’ (en ‘Onderzoeksstage PLUS’) cursus is de afronding van je bacheloropleiding en is een visitekaartje waar toelatingscommissies voor masteropleidingen en werkgevers naar kunnen kijken. Dit is dus de kans om te laten zien wat je in huis hebt en wat je allemaal hebt geleerd tijdens je bacheloropleiding. Het ‘Afstudeerproject’ (en ‘Onderzoeksstage PLUS’) vereist een goede voorbereiding en planning en ook een hoge mate van zelfstandigheid en discipline.

Scrol naar beneden voor de FAQ.

Wanneer?

Je hoeft de cursussen niet per se als laatste onderdeel van je opleiding te doen. Voorwaarde is dat je minimaal 120 punten van de major hebt gehaald en alle verplichte vakken hebt voldaan. Overweeg om in een andere periode dan periode 4 de cursus(sen) te doen. Afhankelijk van waar je een project wilt doen zijn er dan vaak meer scriptie- en stageplaatsen beschikbaar.

Het vinden van een scriptie/stage onderwerp en begeleider

Ruim voor aanvang van de cursus(sen) ga je zelf op zoek naar een onderwerp en dagelijks begeleider. De cursuscoördinatoren kunnen -en zullen- hierin niet bemiddelen. Hier is een link naar onderzoeksgroepen bij het departement Biologie om je te oriënteren. Elke groep binnen het departement Biologie heeft een Afstudeerprojectcoördinator. Deze vind je onder het dropdown menu ‘Groepen en afstudeerprojectcoördinatoren’. Op deze pagina staat ook een korte beschrijving van de onderzoekslijn(en) binnen de betreffende groep weergegeven. Je kunt de Afstudeerprojectcoördinator aanschrijven als je op zoek bent naar een geschikt project en dagelijks begeleider. Het helpt daarbij als je duidelijk aangeeft waarom je interesse hebt in die specifieke onderzoeksgroep en ook grofstoffelijk aangeeft welk onderwerp (en/of begeleider) je voorkeur heeft. Natuurlijk hoef je geen uitgebreid plan klaar te hebben liggen, maar een grove beschrijven van je interesse is handig en voldoende. De Afstudeerprojectcoördinator helpt je om met de juiste persoon in contact te komen binnen de groep of verwijst je door als er onverhoopt geen plek is. Ook kan de Afstudeerprojectcoördinator je eventueel in contact brengen met mogelijke begeleiders buiten de onderzoeksgroep en het departement. Uiteraard mag je ook zelf een stage- en scriptieplek zoeken buiten het departement. De Afstudeerprojectcoördinator kan je mogelijk ook adviseren over de inhoud van een potentiële externe stage (is deze van voldoende kwaliteit) en bij het vinden van een verplichte examinator/2e beoordelaar binnen het departement Biologie.

Let op: Als je een scriptie wilt schrijven en stage wilt doen bij de vakgroepen Celbiologie of Ontwikkelingsbiologie, dan zijn er een paar extra voorwaarden waar je rekening mee moet houden. Zo bieden deze groepen vrijwel alleen in periode 4 scriptie en stagemogelijkheden.

Begin op tijd met zoeken en maak tijdig afspraken met je beoogde begeleider(s). Plaatsen zijn soms selectief en onderwerpen bij populaire vakgroepen kunnen ruim van tevoren al vergeven zijn.

Onderwerp

Uitgangspunt is dat een scriptie- en stageonderwerp moet vallen binnen het ‘beroepenveld van een bioloog’. Dit is een zeer ruim begrip en omvat dus ook bijvoorbeeld bio-ethiek, didactiek van de biologie of een beleids- of adviesstage over een biologisch onderwerp. Twijfel je of je onderwerp voldoet, raadpleeg dan de Afstudeerprojectcoördinator van een onderzoeksgroep die qua thematiek aansluit en bespreek je plannen tijdig, om teleurstelling achteraf te voorkomen. 

Afstudeerproject (en evt. ‘Onderzoeksstage PLUS’) buiten departement Biologie

Zoals gezegd, mag je je ‘Afstudeerproject’ (en evt. ‘Onderzoeksstage PLUS’) ook doen bij een ander departement of faculteit binnen de UU, of daarbuiten bij een instelling, overheid of bedrijf in binnen- of buitenland. Echter altijd, voor zowel scripties en stages binnen het departement Biologie als daarbuiten, is een examinator van de Bacheloropleiding Biologie eindverantwoordelijk voor je beoordeling. Deze examinator is ook het aanspreekpunt daar waar het gaat over de inhoud en kwaliteit van je scriptie/stage (niet de cursuscoördinatoren). Bovengenoemde Afstudeerprojectcoördinator van de onderzoeksgroepen kunnen je verder helpen en adviseren bij het vinden van een examinator en bij het geven van een indicatie of een scriptie- en stagecomponent buiten het departement voldoet. Meer informatie over het 'extern' schrijven van je scriptie en doen van je stage vind je elders op deze website.

Zeker als je extern een scriptie wilt gaan schrijven is op tijd beginnen met het zoeken naar een plek en een begeleider een must. Zoek, zeker in het geval van een externe stage, alvast een examinator binnen het departement Biologie, in overleg met je dagelijks begeleider en afstudeerproject-contactpersoon van een onderzoeksgroep die qua thematiek goed aansluit bij jouw onderwerp.

Inschrijven scriptiecursussen

Je schrijft je in voor de verplichte ‘Afstudeerproject’ cursus en ‘Onderzoeksstage PLUS’ keuzecursus via de reguliere inschrijvingsroute in Osiris. Indien noodzakelijk, dan kan je buiten de inschrijvingsperiodes om inschrijven door een mail te sturen aan studiepunt (science.bio.ba@uu.nl), met een Cc aan scriptie.bio@uu.nl.

Als je hebt ingeschreven via Osiris, ontvang je enkele weken voor aanvang van de cursus een verzoek om een online enquête in te vullen waarin je je voorkeur en al gemaakte afspraken over je scriptie- en stageproject aangeeft. Daarbij ontvang je ook een cursushandleiding behorende bij de periode waarin je je scriptie schrijft/onderzoeksproject doet. Deze is ook te vinden onder het kopje 'Documents and Forms' op deze website. Het invullen van de vragenlijst is belangrijk omdat de cursuscoördinatoren je dagelijks begeleider(s) en examinator op basis hiervan van essentiële informatie kunnen voorzien die nodig is bij je begeleiding en beoordeling.

Libguide Biologie scriptiecursus

De Universiteitsbibliotheek heeft een libguide ontwikkeld speciaal voor de Biologie scriptiecursus, die je kan helpen bij het opfrissen van de kennis die je hebt verkregen bij de cursus Academisch communicatie en/of Ontwikkelingsbiologie over zoekstrategieën en do’s en dont’s bij het zoeken en refereren van literatuur. We raden je zeer sterk aan deze libguide een keer door te nemen voor aanvang van de cursus, want de tijd die je investeert verdien je dubbel en dwars terug tijdens de rest van de cursus.

Scriptie/onderzoek in het buitenland

Je kunt je scriptie/onderzoek natuurlijk ook in het buitenland doen. Mits goed voorbereid kan dat een heel waardevolle ervaring zijn. Meer informatie vind je op de site; "studeren in het buitenland", bij praktische info voor bèta studenten. Neem in elk geval ook tijdig contact op met het Science International Office om praktische zaken te bespreken/regelen. Begin altijd ruim op tijd met het plannen als je je scriptie/onderzoek in het buitenland wilt doen. Belangrijk is om vroegtijdig contact te leggen met een examinator bij het departement Biologie, die je kan adviseren. De Afstudeerprojectcoördinator van een onderzoeksgroep die aansluit bij je onderwerp kan je hier mogelijk bij helpen. Overleg in ieder geval met hem/haar of je plannen - en stageorganisatie - van voldoende wetenschappelijk-inhoudelijk niveau zijn.

Als je een scriptie/onderzoek in het buitenland wilt doen dan is het verplicht om een 'buitenlandaanvraag' te doen in Osiris en het ‘Afsprakenformulier student en begeleider Onderzoeksproject Biologie (Engels)’, te vinden onder het kopje 'Documents and Forms', volledig in te (laten) vullen en op Osiris in te dienen. Bij het niet vooraf voldoen aan deze verplichting, of als je verzoek niet wordt goedgekeurd, dan worden er geen studiepunten toegekend voor je ‘Afstudeerproject’ of ‘Onderzoeksstage PLUS’, ook niet als je examinator je toch een cijfer geeft. Ook mag je pas vertrekken als je daarvoor expliciete goedkeuring hebt ontvangen van het Science International Office. Een belangrijk aandachtspunt is je verzekeringen. Zie hiervoor de website over aansprakelijkheid. Het organiseren van overige verzekeringen: medische kosten (verplicht in NL door gebruiker zelf), reis- /annulering- en/of ongevallenverzekering zijn in principe je eigen verantwoordelijkheid. Dit staat vermeld op deze checklist; (> how do I arrange …)

Het is in principe niet toegestaan een onderzoek/scriptie te doen in een gebied waarvoor een negatief reisadvies geldt vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken (code oranje of rood). Alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan hier een uitzondering op gegeven worden. Het Science International Office kan je helpen met het organiseren van een stage en scriptie in het buitenland. Check ook de tekst in de Onderwijs en Examenregeling (OER) hierover. Deze vind je in de studiegids van Biologie.

Kijk bij vragen en problemen altijd eerst in de cursushandleiding en op deze website. Biedt dit geen oplossing? Neem dan gerust contact op met de cursuscoördinatoren. Wij zijn te bereiken via email: scriptie.bio@uu.nl, of op kamer Kruyt O205 (Martijn van Zanten); tel. 030-2533111 of Kruyt Z405; tel. 06 16 923 403 (Julia Staats). Voor inhoudelijke vragen over je project verwijzen we je naar je (beoogd) begeleider(s) en/of de Afstudeerprojectcoördinator van de onderzoeksgroep.

Drie keer per jaar organiseert de Utrechtse Biologen Vereniging zogenaamde Scriptie- en stage informatieavonden. Deze zijn meestal begin november, in januari en in mei. Op deze avonden vertellen de cursuscoördinatoren en oud studenten over de cursus(sen) en is het mogelijk vragen te stellen. Houd de informatiekanalen van de UBV in de gaten voor precieze datums en tijden.

De voorbereiding en uitvoering; FAQ

Hieronder vind je antwoord op een aantal Frequently Asked Questions (FAQs) met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van je ‘Afstudeerproject’ (evt. aangevuld met ‘Onderzoeksstage PLUS’). Kun je het antwoord op je vraag niet vinden, kijk dan ook eens in de cursushandleiding onder het kopje 'Documents and forms'. Daar vind je ook informatie over de cursusinhoud, beoordeling en opbouw van je scriptie en stageverslag. Kom je er dan nog niet uit, schroom dan niet om contact op te nemen met de cursuscoördinatoren als het de organisatie/eisen van de cursus betreft, of met de Afstudeerprojectcoördinator van de (beoogde) onderzoeksgroep, je dagelijks begeleider(s) en/of examinator als het over de inhoud van je scriptie/stage gaat