De voorbereiding en uitvoering

De ‘Afstudeerproject’ (en ‘Onderzoeksstage PLUS’) cursus is de afronding van je bacheloropleiding en is een visitekaartje waar toelatingscommissies voor masteropleidingen en werkgevers naar kunnen kijken. Dit is dus de kans om te laten zien wat je in huis hebt en wat je allemaal hebt geleerd tijdens je bacheloropleiding. Het ‘Afstudeerproject’ (en ‘Onderzoeksstage PLUS’) vereist een goede voorbereiding en planning en ook een hoge mate van zelfstandigheid en discipline.

Scrol naar beneden voor de FAQ.

De voorbereiding en uitvoering; FAQ

Hieronder vind je antwoord op een aantal Frequently Asked Questions (FAQs) met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van je ‘Afstudeerproject’ (evt. aangevuld met ‘Onderzoeksstage PLUS’). Kun je het antwoord op je vraag niet vinden, kijk dan ook eens in de cursushandleiding onder het kopje 'Documents and forms'. Daar vind je ook informatie over de cursusinhoud, beoordeling en opbouw van je scriptie en stageverslag. Kom je er dan nog niet uit, schroom dan niet om contact op te nemen met de cursuscoördinatoren als het de organisatie/eisen van de cursus betreft, of met de Afstudeerprojectcoördinator van de (beoogde) onderzoeksgroep, je dagelijks begeleider(s) en/of examinator als het over de inhoud van je scriptie/stage gaat