Opleidingscoördinator en directeur

Studenten kunnen contact opnemen met het Studiepunt van Biologie of met een van de Studieadviseurs. De opleidingsdirecteur en opleidingscoördinatoren zijn contactpersonen voor docenten en andere staff. 

  • Het studiepunt is er voor administratieve zaken die studiegerelateerd zijn. Neem ook contact op als je vragen hebt maar niet weet bij wie je terecht kunt.
  • Voor zaken zoals hoe je je eindopdracht moet plannen, welke vakken je het best kan kiezen en persoonlijke omstandigheden en/of ziekte kun je contact opnemen met je tutor of een van de studieadviseurs

De opleidingsdirecteur en opleidingscoördinator verzorgen de dagelijkse gang van zaken binnen de opleiding. De opleidingsdirecteur is Inge The. De opleidingscoördinatoren zijn Martijn van Zanten en Julia Staats. Docenten en andere staff kunnen Inge, Martijn of Julia bereiken via bachelor.bio@uu.nl