Opleidingscoördinator en directeur

De opleidingscoördinator en opleidingsdirecteur verzorgen de dagelijkse gang van zaken binnen de opleiding. De opleidingscoördinator is Martijn van Zanten. Je kunt hem vinden in kamer O205 van het Hugo R. Kruytgebouw. De opleidingsdirecteur is Dr. S.I. (Inge) The.

Andere contacten

  • Het studiepunt is er voor administratieve zaken die studiegerelateerd zijn. Neem ook contact op als je vragen hebt maar niet weet bij wie je terecht kunt.
  • Voor zaken zoals hoe je je eindopdracht moet plannen, welke vakken je het best kan kiezen en persoonlijke omstandigheden en/of ziekte kun je contact opnemen met de studieadviseur