Afstuderen bij de Bachelor Biologie

1. Wat moet ik regelen?

De 15e van elke maand controleert het studiepunt welke studenten er voldoen aan de afstudeereisen. Is je examenprogramma in Osiris volledig afgerond, dan krijg je automatisch bericht van het studiepunt dat je examendossier wordt voorgelegd aan de examencommissie ter beoordeling en controle. Je kunt afstuderen als je voldaan hebt aan de verplichtingen die beschreven staan in het Onderwijs- en Examenregelement van de opleiding en als alle cijfers in OSIRIS staan geregistreerd.

Mocht je op het moment dat je deze email krijgt nog niet klaar zijn met je studie, mail dan zo snel mogelijk het studiepunt en vraag uitstel van afstuderen aan bij de examencommissie. Als je van plan bent om 187.5 EC te halen, hoef je geen uitstel aan te vragen: het studiepunt houdt in de gaten of je nog met een vak bezig bent, nog ergens voor ingeschreven staat en neemt contact met je op indien nodig. 

2. Alles compleet?

Controleer ook zelf, tijdig en regelmatig, of je Osiris-dossieroverzicht correct en volledig is. Zo niet, stuur dan een bericht naar het studiepunt met korte toelichting o.v.v. studienummer en opleiding. Een incompleet examendossier wordt niet in behandeling genomen door de examencommissie en leidt tot uitstel van je afstuderen en dus ook tot betaling van een extra maand collegegeld!

Voorbeeld: wil je afstuderen in augustus, zorg dan dat je resultaten in Osiris voor 15 augustus compleet zijn. Nadat de examencommissie je examendossier akkoord heeft gegeven kun je je uitschrijven voor de opleiding aan de Universiteit Utrecht per 1 september.

3. Toestemming om af te studeren

Heb je aan alle afstudeereisen voldaan, dan wordt je examen goedgekeurd en je examendatum vastgesteld door de examencommissie. Je ontvangt hiervan voor het einde van de betreffende maand bericht. Daarna kun je je uitschrijven voor de opleiding via Studielink. Je examendatum is de laatste werkdag van de maand.

4. Meld je aan voor de uitreiking en vul de exit-enquête in

In de e-mails die je ontvangt m.b.t. je afstuderen vind je twee links. De eerste link verwijst naar een kort formulier waarin je aangeeft of je naar de eerstvolgende diplomauitreiking wilt komen. De tweede link verwijst naar onze exit-enquête waarin je kunt aangeven wat je vond van de opleiding en hoe de opleiding kan verbeteren.

5. De afstudeerceremonie

Tweemaal per kalenderjaar worden tijdens een officiële zitting van de examencommissie de bachelordiploma's uitgereikt, gewoonlijk in het Academiegebouw aan het Domplein. Voor de data zie hieronder het kopje ‘Data diplomauitreikingen’. Je wordt automatisch ingedeeld op de eerstvolgend geplande diplomauitreiking. We kunnen tot een maand voor aanvang van de uitreiking studenten toevoegen. Studenten die later dan dat afstuderen worden doorgezet naar de volgende uitreiking.

 

Afstuderen algemeen

Wanneer ben je afgestudeerd? Je bent afgestudeerd als je voldoet aan de exameneisen uit de Onderwijs- en examenregeling (OER) van je opleiding én al je studieresultaten zijn geregistreerd in Osiris. Lees hier onder meer wat ook van jou verwacht wordt in de procedure van afstuderen.