Honoursprogramma's bèta

De Bètafaculteit organiseert binnen de Science Honours Academy verschillende honoursprogramma's.  De programma's bieden extra uitdaging aan getalenteerde en gemotiveerde studenten die zowel verdieping als verbreding naast hun gewone programma zoeken. Daarnaast werk je met andere bètahonoursstudenten aan interdisciplinaire vraagstukken binnen de science honours community.

Inhoud van de honoursprogramma's

De programma's bieden je bijvoorbeeld de gelegenheid om kennis te maken met onderzoek, je te verdiepen in een gespecialiseerd onderwerp binnen je major of juist je kennis te verbreden buiten je vakgebied, onderzoekslaboratoria te bezoeken of te werken aan thematische boeken of projecten. Per programma kan de nadruk op de hiergenoemde thema’s verschillen; hieronder vind je informatie over het honoursprogramma van Biologie, Farmacie, Informatica en Informatiekunde, Natuur- en Sterrenkunde, Scheikunde en Wiskunde/Wiskunde en Toepassingen.  

Science Honours Academy

Wat de verschillende honoursprogramma's gemeenschappelijk hebben is een interdisciplinaire component waar alle honoursstudenten van de Bètafaculteit samen werken aan een breed scala van activiteiten met een interdisciplinaire component. Dit onderdeel is verplicht voor alle bètahonoursstudenten en is onderdeel van de Science Honours Academy. Hier organiseer je symposia, maak je een internationale reis naar een befaamd onderzoeksinstituut en werk je met andere honourstudenten aan interdisciplinaire onderzoeksvraagstukken.

Credits

De honoursprogramma’s zijn 45 EC. Hiervan zijn 15 EC extracurriculair (7,5 EC voor de bovengenoemde interdisciplinaire component en 7,5 EC voor de bachelorscriptie op honoursniveau) en 30 EC binnen het bachelorprogramma, bijvoorbeeld in de vorm van vakken op honoursniveau, een honoursseminarium of een onderzoeksproject.

Hieronder vind je de informatie over de verschillende honoursprogramma's.

Het honoursprogramma van Biologie biedt extra uitdaging, verbreding en verdieping aan de beste studenten. De omvang van het programma bestaat uit 15 EC aan extracurriculaire activiteiten en 30 EC aan reguliere cursussen die via extra opdrachten worden gebracht op honoursniveau.

De extracurriculaire activiteiten bestaan uit diverse honoursactiviteiten, waaronder die van de Science Honours Academy en bijeenkomsten waarin populair wetenschappelijke boeken op het gebied van de biologie worden bediscussieerd of opdrachten worden gemaakt rond een systeem-overschrijdend thema (zoals ‘Superorganismen’, ‘Sustainability’, ‘Veroudering en stress’, etc.).

De honoursopdrachten voegen een verdiepende component toe aan een bestaande cursussen, op een manier die uitdagend is voor honoursstudenten. 

De honourstudent houdt zelf een (digitale) portfolio bij waarin de vorderingen worden bijgehouden.

Ga naar Science Honours Academy voor meer informatie. Op de tabs van de verschillende opleidingen vind je in de handleiding de details over het programma en de aanmelding.

Naast het reguliere bachelorsprogramma is er voor ambitieuze, maar vooral ook gemotiveerde studenten een honoursprogramma van farmacie. Het honoursprogramma van Farmacie biedt extra uitdaging aan farmaciestudenten met een onderzoekende geest in de vorm van individuele- of groepsprojecten die door studenten zelf worden geïnitieerd en dus aansluiten bij de interesse van de student. Daarnaast nemen studenten deel aan interdisciplinaire activiteiten die door de Science Honours Academy worden verzorgd.

Ga naar Science Honours Academy voor meer informatie. Op de tabs van de verschillende opleidingen vind je in de handleiding de details over het programma en de aanmelding.

Het department Informatica verzorgt de opleidingen Informatica en Informatiekunde. Voor beide opleidingen is er een honoursprogramma dat in het eerste jaar begint. De honoursprogramma's zijn bedoeld voor excellente studenten die meer uitdaging zoeken in hun studie en geïnteresseerd zijn in onderzoek. De programma’s bestaan uit een deel verdieping in bestaande cursussen door diepgaandere opdrachten, een deel onderzoeksorientatie middels het zelfstandig bedenken en uitvoeren van een onderzoek en een deel verbreding middels extra wiskunde of informatica vakken en het volgen van het faculteitsbrede interdisciplinaire programma.

Ga naar Science Honours Academy voor meer informatie. Op de tabs van de verschillende opleidingen vind je in de handleiding de details over het programma en de aanmelding.

Het honoursprogramma Natuurkunde is bedoeld voor studenten die meer willen en kunnen dan het reguliere programma biedt. Het honoursprogramma start halverwege eerste jaar met een matchingsbijeenkomst en bestaat gedurende het eerste en tweede jaar uit modules waarbij je met een kleine groep medestudenten een aantal onderzoeksgroepen bezoekt, artikelen leest en discussies over het onderzoek voert. In het derde jaar doe je in het kader van je honours bachelorscriptie een uitgebreid onderzoek. Verder neem je deel aan de Science Honours Academy, samen met de honoursstudenten van de andere (Beta) disciplines.

Ga naar Science Honours Academy voor meer informatie.  Op de tabs van de verschillende opleidingen vind je in de handleiding de details over het programma en de aanmelding.

Het honoursprogramma van Scheikunde is er voor excellente, sterk gemotiveerde studenten. Het programma biedt extra verdieping in de chemie, ontwikkeling van academische onderzoeksvaardigheden, oriëntatie op de arbeidsmarkt en interdisciplinaire verbreding. Binnen de vrije keuzeruimte van het programma verdiep je je verder in de inhoud van een aantal cursussen uit het reguliere curriculum, via uitdagende honoursopdrachten. Binnen het verplichte onderzoekstraject maak je in de eerste twee studiejaren kennis met onderzoeksgroepen van het Departement Scheikunde en met chemische bedrijven die de TopSectorChemie beurzen van enkele medestudenten financiëren. In het derde studiejaar voer je een verzwaarde bachelorthesis uit, wat betekent dat je eerst zelf een onderzoeksvoorstel moet schrijven en verdedigen voordat je aan het onderzoek begint. Samen met honoursstudenten van andere bètastudies doe je mee, als deelnemer of organisator, aan activiteiten van de faculteitsbrede honoursgemeenschap: symposia, workshops, buitenlandse reizen...

Ga naar Science Honours Academy voor meer informatie.  Op de tabs van de verschillende opleidingen vind je in de handleiding de details over het programma en de aanmelding.

Het honoursprogramma van Wiskunde is opgezet voor gemotiveerde studenten met een onderzoekende geest voor wie het reguliere programma niet genoeg uitdaging biedt. Je kiest vakken die je op honoursniveau doet - dit betekent dat je werkt aan een verdiepende opdracht over de stof of aan opgaves die meer inzet en creativiteit vragen dan de reguliere opgaven - je volgt het honoursseminarium, je kunt deelnemen aan een zomerschool of een Descartcollege en je schrijft je bachelorscriptie op honoursniveau. Daarnaast neem je deel aan het faculteitsbrede interdisciplinaire programma van de Science Honours Academy.

Ga naar Science Honours Academy voor meer informatie. Op de tabs van de verschillende opleidingen vind je in de handleiding de details over het programma en de aanmelding.