Studentenleven

De Utrechtse Biologen Vereniging

UBV is een vereniging die verbinding tussen de Utrechtse Biologiestudenten bevordert en tevens haar belangen behartigt. Dit doen we door het onderhouden van commissies die allerlei activiteiten organiseren. Van symposia tot toneeluitvoeringen, van feesten tot excursies, voor iedereen is er wel wat wils.

Ook bemiddelen we bij de aankoop van studiematerialen, steunen we activiteiten de bijdragen aan het oplossen van problematiek omtrent natuur en milieu, werken we mee aan de introductie van de eerstejaars biologiestudent van de Universiteit Utrecht, brengen we jaarlijks een biologenalmanak uit en bouwen we een mooi netwerk op bestaande uit alumni van de opleiding biologie van de Universiteit Utrecht. Kortom een actieve vereniging, betrokken bij het leven van de Utrechtse biologiestudent.

In Utrecht zijn er allerlei organisaties waar je lid van kunt worden. Ruim 100 van deze organisaties zijn door de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht erkend als studentenorganisatie. Hieronder staat een overzicht van mogelijke organisaties waar je lid van kunt worden.