Onderwijs

Een studiejaar aan de Universiteit Utrecht bestaat uit vier periodes van tien weken. Per periode kun je 15 EC behalen, dus 60 EC per jaar. EC staat voor European Credits. Kortom, je studiepunten.

De bacheloropleiding duurt drie jaar en heeft een studielast van 180 EC. Hiervan is je major 135 EC en je profileringsruimte 45 EC. Eén EC is 28 studie-uren.

Onderwijs is geroosterd in timeslots. Dat betekent dat per cursus de dagdelen bekend zijn waarbinnen de onderwijsactiviteiten geroosterd kunnen worden. Gemiddeld is de helft van de beschikbare tijd ingeroosterd voor bijvoorbeeld hoorcolleges en werkgroepen. De rest van de tijd is bedoeld voor zelfstudie.

Wat doen we bij Bèta met het geld van je studiebeurs?

Door de invoering van het leenstelsel kwam er in 2019 extra geld vrij om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, de kwaliteitsgelden. Bij bèta zijn er sindsdien al allerlei plannen gemaakt om het geld te besteden.

Ben je benieuwd naar welke plannen dit zijn? Bekijk dan de overzichtspagina over de besteding van de kwaliteitsgelden.

Besteding kwaliteitsgelden bij Bèta