Afstudeerproject en Onderzoekstage PLUS

Iedereen die vanaf september 2022 een afstudeerproject start, volgt de verplichte B-B3AFSTP (15 EC) en eventueel de stagecomponentverlengende cursus B-B3PLONS (7,5 EC).

Heb je eerder al een Onderzoeksscriptie of stage gedaan onder de oude cursusopzet' Onderzoekscriptie’ (B-B3ONSCR, 7,5 EC) én ‘Onderzoeksproject’ (B-B3ONST, 7,5 EC), en één onderdeel nog niet afgerond/behaald: check voor de overgangsregels de studiegids van 2022-2023 en de website van de oude cursusopzet.

Deze website gaat over de vakken: ‘Afstudeerproject’ (B-B3AFSTP, 15 EC) én ‘Onderzoeksstage PLUS’ (B-B3PLONS, de verlengde onderzoekscomponent, 7,5 EC), samen ook wel de 'scriptiecursussen' genoemd. Deze site is primair bedoeld als informatieportal voor studenten van de Bacheloropleidingen Biologie van de Universiteit Utrecht (UU), maar kan ook handig zijn voor docenten/examinatoren en externe begeleiders. De informatie die beschreven staat op deze pagina wordt bij deelnemers aan de cursus als bekend verondersteld bij aanvang van de cursus en komt terug in de verplichte colleges. Onderdeel van deze pagina is een Engelstalige informatiepagina voor begeleiders. Als je begeleider(s) geen Nederlands spreekt kun je hen hier naar verwijzen. ​​​​​​

Het volgen van de ‘Afstudeerproject’ (B-B3AFSTP) cursus is verplicht voor alle studenten die de Bacheloropleiding Biologie aan de UU volgen. Binnen deze cursus schrijf je een literatuurscriptie en maak je kennis met het werkveld van een bioloog door tijdens een stage de onderzoekscyclus te doorlopen. Deze cursus wordt gezien als een proeve van bekwaamheid om het bachelordiploma te mogen ontvangen. De ‘Onderzoeksstage PLUS (B-B3PLONS) cursus is een verlenging van het stagedeel van de ‘Afstudeerproject’ cursus. Niet alle onderzoeksgroepen bieden de ‘Onderzoeksstage PLUS’ variant aan.

De formele cursusbeschrijving van beide cursussen vind je in de studiegids en in de onderwijscatalogus.

Het schrijven van een goede, leesbare scriptie en het doen van een (onderzoek)stage is een leuke en leerzame klus. Zeker als het onderwerp je goed ligt, kun je daar met veel plezier aan werken. Wel vraagt het de nodige voorbereiding en veel discipline. Naast het schrijven van een goede literatuurscriptie is het opdoen van (onderzoek)ervaring en het zelfstandig managen van een relatief groot project een belangrijk doel van de cursus. Er wordt daarom een grote mate van zelfstandigheid en een proactieve houding van je verwacht.

Voor aanvang en als je eenmaal begonnen bent met je scriptie en stage, zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Op deze pagina vind je alle informatie over het voorbereiden, schrijven en afronden van de ‘Afstudeerproject’ en ‘Onderzoeksstage PLUS’ cursussen. Ook zijn hier verschillende formulieren en documenten te vinden die gebruikt moeten worden voor de beoordeling en gebruikt kunnen worden voor het vastleggen van afspraken met je begeleider(s). Daarnaast vind je informatie over waar je allemaal aan moet denken als je je scriptie/onderzoek in het buitenland wilt gaan doen.

Drie keer per jaar organiseert de Utrechtse Biologen Vereniging zogenaamde Scriptie- en stage informatieavonden. Deze zijn meestal begin november, in januari en in mei. Op deze avonden vertellen de cursuscoördinatoren en oud studenten of Afstudeerprojectcoördinator per onderzoeksgroep over de cursus(sen) en is het mogelijk vragen te stellen. Houd de informatiekanalen van de UBV in de gaten voor precieze datums en tijden.

Tot slot

Kijk bij vragen en problemen altijd eerst op deze website en lees de cursushandleiding die je kunt vinden onder het kopje 'Documents and forms'. Biedt dit geen oplossing? Neem dan contact op met de cursuscoördinatoren. Wij zijn te bereiken via email: scriptie.bio@uu.nl, of op kamer Kruyt O205 (Martijn van Zanten); tel. 030-2533111 of Kruyt Z405; tel. 06 16 923 403 (Julia Staats). Voor inhoudelijke vragen over je project verwijzen we je naar je (beoogd) begeleider(s) en/of de Afstudeerprojectcoördinator van de onderzoeksgroep.

NB: De ‘Afstudeerproject’ en ‘Onderzoeksstage PLUS’ cursussen kunnen elke periode gevolgd worden in beide timeslots A+D en/of B+C. Niet alle onderzoeksgroepen bieden echter ‘Onderzoeksstage PLUS’ aan en voor sommige onderzoeksgroepen geldt dat zij in principe alleen in periode 4 studenten accepteren. Zie elders op deze website.

Inleverdatums etc. veranderen uiteraard per periode. Zorg daarom dat je altijd informatie haalt uit de cursushandleiding en/of studiegids behorende bij de periode en jaar waarin je de cursus volgt.

Feedback op de inhoud van deze website wordt erg op prijs gesteld. Klopt er iets niet, mis je informatie of is iets onduidelijk? Laat het ons dan weten (scriptie.bio@uu.nl). Op deze manier kunnen we deze site continue verbeteren en jou en je medestudenten zo goed mogelijk van informatie voorzien.