Stage

Waarom een stage?

Met een stage doe je werkervaring op in het vakgebied van je studie. Voordelen:

  • Je doet ervaring op met solliciteren. 
  • Je kunt praktijkervaring op je CV zetten.
  • Veel studenten krijgen een baan bij het bedrijf waar ze stage hebben gelopen.
  • Je bouwt een professioneel netwerk op dat je kunt gebruiken bij het zoeken naar een baan.

Stage opleiding

Wanneer je binnen dit programma voor een stage kiest, moet je dit overleggen met de mastercoördinator. Daarnaast kan de stagecoördinator van het departement je ondersteunen bij je zoektocht en inschrijving. Bekijk ook hoe de stage onderdeel uitmaakt van het cursusaanbod van het studieprogramma en lees de cursusbeschrijving. 


Stageproducten en -beoordeling

Je rondt de stage af met een stageverslag. Dit verslag wordt beoordeeld met een cijfer. De stagedocent maakt bij de beoordeling gebruik van de volgende formulieren:

 

Algemeen GW-stappenplan en -formulieren (onderzoeks-)masterstage

De stappen hieronder helpen je voor te bereiden op je stage en tonen alle benodigde formulieren per stap. Lees deze stappen goed door, evenals de facultaire uitgebreide stagehandleiding, waarin belangrijke informatie staat over het vinden van een stage, buitenlandstages, het schrijven van een stagewerkplan, je inschrijving in OSIRIS, stagebegeleiding, het bijhouden van een logboek en het schrijven van het stageverslag en de beoordeling. 

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met de stagecoördinator.