Studieprogramma

Het masterprogramma Religie en samenleving heeft een studielast van 60 EC en duurt 1 jaar. Het studiejaar is opgedeeld in twee semesters van elk twee blokken. In elk blok kunnen 15 EC worden behaald. In de studeerwijzer staat alle informatie die je aan het begin van het studiejaar nodig hebt.

Studieopbouw

Ga naar de Cursusplanner voor een overzicht van je examenprogramma en de bijbehorende cursussen. Let op dat je collegejaar 2024-2025 kiest!

Ben je vóór 2024 begonnen? Kijk dan bij de overgangsregelingen van de OER Religie en samenleving welke cursussen je precies moet volgen.

Vanaf 23-24 bestaat het studieprogramma uit een kerncurriculum van 30 EC. Deze cursussen volg je in blok 1 en 2.

-Religie in het publieke domein FRMV16202, blok 1
-Islam in Europa FRMV16209, blok 1
-Christendom in een veranderend Europa FRMV16205, blok 1
-Methoden en technieken in de religiewetenschappen FRMV16203, blok 2
-Organisaties en zingeving FRMV23201, blok 2
-Religie en diversiteit FRMV23202, blok 2

In het tweede deel van je studie, blok 3 en 4, kun je kiezen voor een stage (10 EC) of volg je nog 2 cursussen (totaal 10 EC)*:

-Religie en gender FRMV16207, blok 3
-Interreligieuze relaties FRMV16208, blok 4
-Stage Religie en samenleving FRMV16211, blok 3 en 4

*Het is ook mogelijk om keuzecursussen uit andere masterprogramma’s te volgen. Hiervoor is goedkeuring van de examencommissie nodig. Let erop dat je dit van te voren dient aan te vragen.

Ook rond je in het tweede deel van je studie je Scriptie Religie en samenleving FRMV16212 (20 EC) af.

Deeltijd

Je kunt dit masterprogramma ook in deeltijd volgen. De opbouw van het programma blijft hetzelfde, maar dan verdeeld over 2 studiejaren. Je schuift aan bij de voltijdcursussen. Omdat een belangrijk deel van de cursussen op dinsdagmiddag of –avond wordt geroosterd, is het voor deeltijders mogelijk een programma te kiezen met uitsluitend colleges op dinsdag. Wie ook op andere dagen onderwijs kan en wil volgen, heeft uiteraard wel meer keuzemogelijkheden.

Exameneisen

Bij aanvang van je studie word je ingeschreven voor het examenprogramma van je master. Wat dit is, staat uitgebreid beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4). Hierin staat ook aan welke eisen je moet voldoen om de kunnen afstuderen

Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in OSIRIS onder het tabblad ‘Voortgang’. 

Een wijziging maken

In je SVO zie je of alle behaalde resultaten goed zijn geregistreerd en onder het juiste kopje staan. Staan er resultaten onder ‘Overig’ die je wilt laten meetellen binnen je studieprogramma of heb je andere wijzigingen? Volg dan de stappen:
 

  • Ga naar Osiris Student > Zaken > Mijn zaken > Start een nieuwe zaak met het plusje rechtsonder.
  • Een nieuw venster opent. Zorg dat je pop-up blocker uit staat, anders wordt het nieuwe venster niet geopend.
  • Kies Verzoek examencommissie > Goedkeuring cursussen binnen de UU of SVO wijziging.