Het masterprogramma Religie en samenleving heeft een studielast van 60 EC en duurt 1 jaar. Het studiejaar is opgedeeld in twee semesters van elk twee blokken. In elk blok kunnen 15 EC worden behaald. In het programmaboek staat alle informatie die je aan het begin van het studiejaar nodig hebt.

Studieopbouw

Ga naar de Cursusplanner voor een overzicht van je examenprogramma en de bijbehorende cursussen. Let op dat je collegejaar 2020-2021 kiest!

Het studieprogramma bestaat uit:

  • 3 verplichte cursussen (15 EC): FRMV16201 Religie en samenleving, FRMV16202 Religie in het publieke domein, FRMV16203 Methoden en technieken in de religiewetenschappen
  • 2 verplichte cursussen (10 EC) afhankelijk van het gekozen tracé:
    • Religiewetenschap: FRMV16205 Christendom in een veranderend Europa, FRMV16204 Nieuwe vormen van religiositeit
    • Islamologie: FRMV17201 Islamitische bronnen vandaag, FRMV16209 Islam in Europa
  • keuzecursussen (minimaal 15 EC): FRMV16210 Levensbeschouwing, organisatie en beleid, FRMV16207 Religie en gender, FRMV16208 Interreligieuze relaties, FRMV16211 Stage, Muslims in a Global Context: Anthropological Approaches (Universiteit Leiden), Sharia in the West (Universiteit Leiden), Islamitische Staat (Radboud Universiteit Nijmegen)
  • masterscriptie (20 EC): FRMV16212 Scriptie Religie en samenleving

Deeltijd

Je kunt dit masterprogramma ook in deeltijd volgen. De opbouw van het programma blijft hetzelfde, maar dan verdeeld over 2 studiejaren. Je schuift aan bij de voltijdcursussen. Omdat een belangrijk deel van de cursussen op dinsdagmiddag of –avond wordt geroosterd, is het voor deeltijders mogelijk een programma te kiezen met uitsluitend colleges op dinsdag. Wie ook op andere dagen onderwijs kan en wil volgen, heeft uiteraard wel meer keuzemogelijkheden.

Exameneisen

Bij aanvang van je studie word je ingeschreven voor het examenprogramma van je master. Wat dit is, staat uitgebreid beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4). Hierin staat ook aan welke eisen je moet voldoen om de kunnen afstuderen

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er een plaatsingscommissie is.

Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in OSIRIS onder het tabblad ‘Voortgang’. 

Als je wilt afwijken van je examenprogramma, moet je van tevoren goedkeuring of vrijstelling vragen aan de examencommissie van je opleiding. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in je examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Je studeert af als de examencommissie van je opleiding op basis van je studievoortgangsoverzicht en de voor jou geldende OER heeft geconstateerd dat je aan alle eisen van je examenprogramma hebt voldaan. De cursussen die vermeld staan op je studievoortgangsoverzicht worden vermeld op het Internationaal Diplomasupplement (IDS), de bijlage die je ontvangt bij je diploma. Cursussen vermeld onder het kopje ‘Resultaten-Overig’ maken geen deel uit van je examenprogramma en staan niet op je IDS.

Als je vragen hebt over je studievoortgangsoverzicht of onjuistheden hierin constateert, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.