Hieronder vind je een overzicht van docenten van het masterprogramma Religie en samenleving, die je begeleiden tijdens het cursusonderwijs.

  • De mastercoördinator en de studieadviseur kun je benaderen voor begeleiding en advies bij studie-inhoudelijk zaken, de studentendecaan, -psycholoog en studieloopbaanbegeleiding bij studieoverstijgende zaken.
  • Bij de faculaire of universitaire klachtencoördinator of de vertrouwenspersoon kun je terecht met een klacht over de manier waarop je bent behandeld door een medewerker van de faculteit Geesteswetenschapen of Universiteit Utrecht.
  • Je kunt ook zelf zoeken op medewerkers binnen de faculteit Geesteswetenschappen of binnen de Universiteit Utrecht.
Medewerkers Religie en samenleving
Telefoonnummer: 030 253 1841
Hoogleraar
Telefoonnummer: 06 13 805 668
Universitair docent
Universitair docent
Telefoonnummer: 030 253 9019
Hoogleraar
Onderzoeker
Onderzoeker
Universitair docent
Onderzoeker
Telefoonnummer: 030 253 9415
Hoogleraar
Hoogleraar
Emeritus
Hoogleraar
Hoogleraar
Docent
Universitair docent
Docent
Telefoonnummer: 030 253 5746
Hoogleraar
Hoogleraar
Universitair hoofddocent
Universitair hoofddocent
Universitair hoofddocent
Telefoonnummer: 030 253 1978
Hoogleraar
Hoogleraar
Universitair hoofddocent
Onderwijsdirecteur
Universitair hoofddocent
Telefoonnummer: 030 253 3838
Hoogleraar
Hoogleraar
Telefoonnummer: 030 253 1840
Universitair docent
Universitair docent
Telefoonnummer: +30 253 4097
Universitair hoofddocent
Telefoonnummer: 030 253 1997
Universitair hoofddocent
Onderzoeker
Promovendus
Universitair docent
Universitair docent
Docent
Universitair docent
Telefoonnummer: 030 253 6459
Docent