Inspraak in onderwijs en beleid

Heb je ideeën voor verbetering van ons onderwijs? Laat het ons dan weten!

  • Vul evalaties in over het onderwijs en de UU
  • Word actief in een van onze medezeggenschapsorganen

Het ene doe je persoonlijk (evalueren) en het andere (medezeggenschap) samen met een groep andere betrokken studenten vanuit een functie bij een van de bestuursorganen van de faculteit of universiteit. 

Wil je actief worden in een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Dan heb je misschien recht op financiële steun van de Universiteit Utrecht in de vorm van een bestuursbeurs.

Meer informatie

Wie is wie in de medezeggenschap?