Afmelden voor een toets

» Afmelden voor een toets: via ons toetsafmeldformulier (voor de toets begint)
» Afmelden voor college: neem contact op met je docent

  Wanneer mag je een toets herkansen?

  Je kunt je maar 1 keer afmelden met behoud van de eerste toetskans. Je mag in de volgende gevallen een toets herkansen (repareren):

  • als je een onvoldoende hebt voor een verplichte deeltoets EN 
  • als je voor een cursus een eindcijfer hebt gehaald tussen de 4 en 5,5 EN 
  • als je een verplichte deeltoets of eindtoets door ziekte of overmacht niet hebt kunnen maken en je je via ons toets afmeldformulier hebt afgemeld

  Dit geldt voor alle soorten toetsen, dus (deel)toetsen, presentaties, mondelinge examens, papers of andere vormen van toetsing.  

  Herkansing aanvragen

  1. Meld je voor het begin van de toets af via het toetsafmeldformulier. Je krijgt automatisch een bevestiging. Dit afmeldformulier is alleen in te zien door de studieadviseurs.
  2. Meld je per mail af bij je cursuscoördinator (bijvoorbeeld door de bevestiging van stap 1 door te sturen). Je mag vanwege je privacy de reden van je afwezigheid verwijderen.
  3. Heb je een bewijsstuk? Lever dit dan per mail in bij de studieadviseur, uiterlijk 5 dagen na je afmelding. Vermeld hierbij het volgende:
   • naam
   • opleiding
   • studentnummer
   • cursusnaam
   • cursuscode
  4. Heb je geen bewijs? Neem contact op met je studieadviseur en bespreek je situatie.
  5. Dien zo snel mogelijk een verzoek voor een herkansing in bij de cursuscoördinator. 

  De cursuscoördinator bepaalt de vorm, de inhoud en de datum van de toets. Mis je de herkansing (reparatie), dan heb je GEEN recht op een nieuwe kans.

  Als je verzoek voor een herkansing wordt afgewezen

  Word je verzoek om een aanvullende of vervangende toets afgewezen en je bent van mening dat je er wel recht op hebt, dan kun je je verzoek voorleggen aan de examencommissie. 

  Mogelijke scenario's

  Er zijn verschillende situaties mogelijk:

  Deel- of eindtoets gemist door overmacht
  • Je doet een herkansing (reparatie)
  • Je haalt voor de hele cursus tussen de 4,0 - 5,4

  > Je hebt recht op een extra herkansing (laatste reparatiekans)

  Deel- of eindtoets gemaakt en je eindcijfer voor de cursus is tussen de 4,0 – 5,4
  • Je doet een herkansing (reparatie)
  • Je haalt 5,4 of lager

  > Je hebt GEEN recht op een extra herkansing (reparatie)

  Deel- of eindtoets gemist door overmacht, of gemaakt met een eindcijfer voor de cursus 4,0 of lager
  • Je hebt de herkansing (reparatie) gemist met of zonder overmacht

  > Je hebt GEEN recht op een extra herkansing (reparatie). Meld je bij je studieadviseur om je situatie te bespreken.

  Als je langere tijd afwezig bent

  • College & ziek
   Meld je bij je docent af. Vraag aan een medestudent of je na afloop de aantekeningen mag overnemen. Wil je vanaf huis het college volgen? Vraag bij je docent na of dit mogelijk is.
  • Als je langdurig onderwijs mist door ziekte
   In de cursushandleiding staat aan welke eisen je bij een cursus moet voldoen. In principe moet je bij 80% van alle colleges aanwezig zijn. Ben je langer afwezig, neem dan contact op met je docent en met de studieadviseur. Als je je werkgroep wel online kunt bijwonen, kun je eventueel een medestudent vragen Teams voor je aan te zetten tijdens de les.
  • Afwezigheid bij een toets  
   Meld je altijd af via het toetsafmeldingsformulier. Je mag je maar 1 keer afmelden met behoud van de eerste toetskans.