Extra uitdaging

Voor studenten die naast hun master een extra uitdaging zoeken biedt de Universiteit Utrecht diverse honoursprogramma’s aan. Honoursonderwijs gaat verder waar je masterprogramma ophoudt. Honoursprogramma’s geven je de kans om dieper op stof in te gaan, of juist naar vraagstukken te kijken die buiten jouw specialisatie vallen. Je volgt honoursonderwijs naast je gewone opleiding.

Universiteitsbreed

Binnen de interdisciplinaire universiteitsbrede honoursprogramma’s werk je samen met studenten van verschillende disciplines aan diverse maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken. Door een vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken te analyseren leer je om op een breed en verbindend niveau je weg te vinden binnen de huidige complexe wereld. Na afronding van deze honoursprogramma's ontvang je, tijdens een feestelijke ceremonie, een honourscertificaat.