Opleidingscommissie (OC)

Samenstelling opleidingscommissie 21-22

  • dr. Pooyan Tamimi Arab (voorzitter)
  • dr. Daan Oostveen (personeelslid)
  • Marieke Wolters (studentlid)
  • Sem Krepel (studentlid)

Contact

dr. Pooyan Tamimi Arab (voorzitter OC): p.tamimiarab@uu.nl

Wat doet een opleidingscommissie?

De opleidingscommissie brengt advies uit over de Onderwijs- en examenregeling (OER), bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid. De visie van studenten speelt in de taken van de opleidingscommissie een centrale rol: cursusevaluaties en andere studentenevaluaties zijn een belangrijke bron van informatie.