Studieprogramma

Opbouw opleiding Natuur- en Sterrenkunde

De bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde duurt drie jaar. De omvang van onderdelen wordt uitgedrukt in studiepunten: European Credits (EC's). Er gaan 60 EC in een jaar, en de opleiding omvat 180 EC.

In Utrecht hebben bijna alle cursussen een omvang van 7,5 EC. In de hele opleiding doe je 24 cursussen. Daarvan horen 18 cursussen (135 EC) tot de major natuur- en sterrenkunde. De overige 6 cursussen (45 EC) kun je besteden aan keuzevakken uit de hele universiteit: dit is je profileringsruimte.

Binnen de major natuur- en sterrenkunde zijn verschillende cursussen (90 EC) verplicht. De rest van de major bestaat uit diverse natuurkunde keuzecursussen (45 EC), die je kunt kiezen uit een groot aanbod aan cursussen.

De profileringsruimte gebruik je voor cursussen uit één of meer andere vakgebieden. Een minor is een samenhangend pakket van minimaal 4 cursussen (30 EC). Maar je kunt je profileringsruimte ook gebruiken wanneer je meer dan 7 keuzecursussen natuurkunde wilt volgen.

Welke verplichte cursussen en keuzecursussen er zijn in de major natuur- en sterrenkunde staat in het studieprogramma van de major natuur- en sterrenkunde.

Merk op: Per academisch jaar 2023-2024 is het curriculum gewijzigd. Het curriculum dat geldt voor studenten die voor 1 september 2023 gestart zijn, inclusief overgangsregeling, is te vinden in de Opleidingsspecifieke bijlagen van de Onderwijs Examen Regeling (OER).

Dubbele major

Je kunt ook een dubbele major volgen door twee opleidingen te combineren. Je volgt dan een geïntegreerd driejarig studieprogramma van twee opleidingen, en ontvangt van beide opleidingen een diploma. Er zijn twee dubbele majorprogramma’s:

Honours

Zoek je een verdere verrijking van je studieprogramma dan kun je, als je gemotiveerd en ambitieus bent, deelnemen aan het honoursprogramma. Een honoursprogramma heeft een omvang van 6 cursussen (45 EC). Hiervan zijn er 2 (15 EC) extracurriculair, dus bovenop je studieprogramma, en 4 (30 EC) daarbinnen.