Studieadviespaden

Binnen de bachelor opleiding Natuur- en Sterrenkunde kennen we drie studiepaden:

  • Climate Physcis (CL)
  • Experimental Phsysics (EP)
  • Theoretical Physics (TP)

Deze drie studiepaden sluiten nauw aan bij de master programma’s van het departement Natuurkunde, waarbij het studiepad EP ook aansluit bij de master Nanomaterials. Daarnaast is het binnen het studiepad TP ook mogelijk om op elk niveau een sterrenkunde-cursus te volgen. Door het inrichten van studiepaden kunnen studenten, die zich later willen specialiseren in een master, rekening houden met de aanbevolen cursussen voor de master.

Hieronder en in deze pdf zijn de studiepaden schematisch weergegeven. In de schema’s is onderscheid gemaakt tussen major-keuze cursussen, die essentieel zijn voor het studiepad, en major-keuze cursussen, die interessant zijn voor het studiepad. De laatste worden schuingedrukt aangegeven in het schema.