Studieadviespaden

Binnen de bachelor opleiding Natuur- en Sterrenkunde kennen we drie studiepaden: Theoretical Physics (TP), Experimental Physics (EP) en Climate Physics (CP). Deze drie studiepaden sluiten nauw aan bij de master programma’s van het departement Natuurkunde, waarbij het studiepad EP ook aansluit bij de master Nanomaterials. Door het inrichten van studiepaden kunnen studenten, die zich later willen specialiseren in een master, rekening houden met de ingangseisen van de master. Hieronder zijn de studiepaden schematisch weergegeven. In de schema’s is onderscheid gemaakt tussen major-keuze cursussen, die essentieel zijn voor het studiepad, en major-keuze cursussen, die interessant zijn voor het studiepad. De laatste worden tussen haken aangegeven in het schema.