Dubbele bachelor Natuurkunde en Scheikunde

Dit programma bestaat uit 217,5 EC. Door de overlap tussen de programma’s van Natuur- en Sterrenkunde en Scheikunde voldoe je met vijf cursussen extra aan de eisen van beide opleidingen. Naast de twee majors van samen 25 cursussen (187,5 EC) kies je 4 cursussen (30 EC) in je profileringsruimte.

Voor studenten die instromen met ingang van september 2017

Dit programma bestaat uit 225 EC. Door de overlap tussen de programma’s van Natuur- en Sterrenkunde en Wiskunde voldoe je met zes cursussen extra aan de eisen van beide opleidingen. Naast de twee majors van samen 24 cursussen (inclusief bacheloronderzoek van 22,5 EC (NS-330B)) kies je 4 cursussen (30 EC) in je profileringsruimte.

 

Verplichte Scheikunde cursussen
Cursusnaam niveau
SK-BORSP Organische chemie en spectroscopie (1) 1
SK-BFYAN13 Fysische en anorganische chemie 1
SK-BSPAN Spectroscopie en analyse 1
SK-BKWAN Kwantumchemie en anorganische chemie 1
SK-B1BMC Biomoleculaire chemie 1
SK-BTHESIS Bachelor onderzoek (3) 3
één uit twee van onderstaande keuzecursussen  
SK-B2RDEM Röntgendiffractie en elektronenmicroscopie (2) 2
SK-B2NMRM NMR-spectroscopie en molecular modeling 2

(1) De cursus Organische chemie en spectroscopie wordt verdeeld over jaar 1 en jaar 2. Voor dubbele bachelor studenten is er in jaar 1 geen practicum verbonden aan Organische chemie en spectroscopie. Daarvoor in de plaats is er in jaar 2 periode 1 een aangepast projectdeel van de cursus Organische chemie en spectroscopie.

(2) Je kiest verplicht uit één van beide cursussen, maar je kunt ook beide kiezen. Let op: Röntgendiffractie en elektronenmicroscopie valt in jaar 2 samen met de verplichte Natuurkunde cursus Statistische fysica theorie en experiment. Je volgt Röntgendiffractie en elektronenmicroscopie daarom in jaar 3.

(3) Voor studenten die instromen met ingang van september 2017 geldt:

Bachelor onderzoek bestaat uit een gecombineerde scriptie van totaal 22,5 EC 

Verplichte Natuurkunde cursussen

De verplichte Natuurkunde cursussen zijn te vinden onder de Major Natuurkunde

Keuzecursussen Scheikunde

De keuzecursussen van Scheikunde zijn te vinden op de studentensite van Scheikunde onder het studieprogramma Scheikunde en natuurkunde.

Keuzecursussen Natuurkunde

De keuzecursussen van Natuurkunde kun je vinden onder de Major Natuurkunde