Dubbele bachelor Natuurkunde en Scheikunde

Dit programma bestaat uit 225 EC. Door de overlap tussen de programma’s van Natuur- en Sterrenkunde en Scheikunde voldoe je met zes cursussen extra aan de eisen van beide opleidingen. Naast de twee majors van samen 24 cursussen (inclusief bacheloronderzoek van 22,5 EC (NS-330B)) kies je 4 cursussen (30 EC) in je profileringsruimte.

Voor studenten die zijn ingestroomd voor 1 september 2017 geldt:

Dit programma bestaat uit 217,5 EC. Door de overlap tussen de programma’s van Natuur- en Sterrenkunde en Scheikunde voldoe je met vijf cursussen extra aan de eisen van beide opleidingen. Naast de twee majors van samen 25 cursussen (187,5 EC) kies je 4 cursussen (30 EC) in je profileringsruimte.

(1) Je kiest verplicht uit één van beide cursussen, maar je kunt ook beide kiezen. Let op: Röntgendiffractie en elektronenmicroscopie valt in jaar 2 samen met de verplichte Natuurkunde cursus Statistische fysica theorie en experiment. Je volgt Röntgendiffractie en elektronenmicroscopie daarom in jaar 3.

(2) Voor studenten die zijn ingestroomd voor 1 september 2017 geldt:
Bachelor onderzoek bestaat uit een gecombineerde scriptie van totaal 22,5 EC

Bekijk de verplichte cursussen in de Cursusplanner:

 

De keuzecursussen van Scheikunde zijn te vinden op de studentensite van Scheikunde onder het studieprogramma Scheikunde en natuurkunde.

De keuzecursussen van Natuurkunde kun je vinden onder de Major Natuur- en sterrenkunde.