Major Natuur- en sterrenkunde

De major Natuur- en Sterrenkunde omvat 135 EC. In combinatie met een profileringsruimte van 45 EC vormt dit de bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde.

Binnen de major Natuur- en sterrenkunde zijn 11 cursussen (82,5 EC, inclusief het bacheloronderzoek van 15 EC, telt voor twee) verplicht. Daarnaast kies je 7 keuzecursussen (52,5 EC).
Je kunt meer dan 7 keuzecursussen uit de lijst van natuurkunde keuzecursussen kiezen, door hiervoor je profileringsruimte te gebruiken.

Let op: van deze keuzevakken dienen minimaal 4 vakken van niveau 3 (gevorderd niveau) te zijn.

De globale opbouw van het studieprogramma vind je in het schema hieronder.

verplichte cursussen

Verplichte cursussen:

Verplicht 1e jaar niveau
(NS-106B) Relativistische en klassieke mechanica 1
(NS-109B)Data acquisitie en toegepaste analyse  1
(NS-112B) Electromagnetisme 1
(NS-108B) Golven en optica theorie en practicum 1
(NS-120B) Wiskundige technieken 1 * 1
(NS-121B) Wiskundige technieken 2 * 1
Verplicht 2e jaar  
(NS-202B) Quantum mechanica 2
(NS-204B) Statistische fysica theorie en experiment 2
(NS-220B) Wiskundige technieken 3 * 2
Verplicht 3e jaar  
Bachelor onderzoek (NS-310B) 3

* Niet verplicht voor de dubbele bachelor Natuurkunde en Wiskunde

Keuzecursussen Natuurkunde

Kies 7 cursussen uit onderstaande lijst. De keuzeregels zijn aangegeven. Ook zie je suggesties voor interessegebieden die je goed voorbereiden voor relevante masterprogramma’s. Voor de keuzecursussen in het eerste jaar is dat minder belangrijk en kan je kiezen wat je interessant lijkt.

 

cursusnaam niveau Theorie Exper Klimaat Nano Sterren
Niveau 1 in het 1e jaar kies 1 uit 3            
NS-157B Atmosfeer en oceaan dynamica 1     x    
NS-159B Zwarte gaten 1         x
NS-158B Nanofysica/kwantum 1       x  
Niveau 2 in het 2e en 3e jaar kies 1 uit 2            
NS-266B Structuur van de materie 2   x   x  
NS-265B Stromingsleer en transportverschijnselen 2     x    
Niveau 2 in het 2e en 3e jaar kies 1 uit 4            
NS-251B Electrodynamica 2 (x) x   x  
NS-264B Klimaat dynamica 2     x    
NS-276B Onderzoeksstage 2   x   x  
NS-256B Numerieke methoden 2   x     x
Niveau 3 kies 4 uit 10            
NS-350B Voortgezette mechanica 3 (x) (x) (x)    
NS-375B Voortgezette Quantummechanica 3 x        
NS-370B Voortgezette statistische fysica 3 x        
NS-369B Subatomaire fysica 3   x      
NS-353B Geofysische stromingsleer 3     x    
NS-352B Moderne gecondenseerde materie 3   x   x  
NS-361B Geschiedenis moderne natuurkunde 3          
NS-376B Turbulentie in vloeistoffen 3     x    
NS-364B Klassieke veldentheorie 3 x        
NS-374B Observationele Kosmologie 3         x
NS-371B Quantum materie 3 x        

(x) = aanbevolen