Major Natuur- en sterrenkunde

De major Natuur- en Sterrenkunde omvat 135 EC. In combinatie met een profileringsruimte van 45 EC vormt dit de bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde.

Binnen de major Natuur- en sterrenkunde zijn 11 cursussen (82,5 EC, inclusief het bacheloronderzoek van 15 EC, telt voor twee) verplicht. Daarnaast kies je 7 keuzecursussen (52,5 EC).
Je kunt meer dan 7 keuzecursussen uit de lijst van natuurkunde keuzecursussen kiezen, door hiervoor je profileringsruimte te gebruiken.

Let op: van deze keuzevakken dienen minimaal 4 vakken van niveau 3 (gevorderd niveau) te zijn.

De globale opbouw van het studieprogramma vind je in het schema hieronder.

Verplichte cursussen:

 

Kies 7 cursussen uit onderstaande lijst. Bij keuze gelden de volgende regels:

1) op niveau 3 moet voor ten minste 30 ec aan cursussen worden gekozen, en een bacheloronderzoek worden gedaan van 15 ec.

2) op niveau 2 moet voor ten minste 15 ec aan cursussen worden gekozen waarbij geldt dat Stromingsleer en transportverschijnselen (NS-265B) of Structuur van de materie (NS-266B) wordt gekozen, beide mag ook.