Examencommissie

Alle bacheloropleidingen van de Faculteit Bètawetenschappen vallen onder Undergraduate School (UGS). De School hanteert een eigen Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen (OER). De examencommissie van de UGS ziet toe op correcte naleving van de OER. De examencommissie bestaat uit een centrale examencommissie en uitvoerende kamers.

Toestemming examencommissie

Ergens tijdens je studie kan je toestemming nodig hebben van de examencommissie. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het aanvragen van een vrijstelling, om een bepaalde cursus te volgen of stage te mogen doen, of om toestemming te vragen deel te mogen nemen aan een herkansing na ziekte. Jouw eerste contactpunt voor vragen en voor het indienen van verzoeken is de kamer van jouw opleiding.

Kamer Natuur- en Sterrenkunde

De kamer Natuur- en Sterrenkunde is onderdeel van de Examencommissie UGS.

Samenstelling:

  • Dr. D. (Dirk) Schuricht, voorzitter
  • P.G.P. (Pauline) Wilmes, ambtelijk secretaris
  • Prof. dr. R.J.M. (Raimond) Snellings
  • Prof. dr. ir. G.J.M. (Guus) Velders
  • Dr. A. (Arnout) Imhof

Verzoeken aan de kamer natuur- en sterrenkunde

De kamer Natuur- en Sterrenkunde beoordeelt verzoeken voor bijzondere regelingen aangaande het studieprogramma van studenten. Wil je daartoe een verzoek indienen? Neem dan eerst contact op met de studieadviseur: studieadviseur.nast@uu.nl. Daarna kun je je verzoek indienen. Dit doe je via Osiris Student. In Osiris Student, selecteer je Mijn Zaken; Start Zaak; Algemeen; en vervolgens ‘Verzoek aan Examencommissie bètawetenschappen - bachelors’. Binnen deze zaak kies je het type verzoek dat je wil indienen.

Let op: upload geen vertrouwelijke (medische) informatie in Osiris, maar bespreek dit indien van toepassing met de studieadviseur.

Contactinformatie

Voor andere vragen aan de kamer, kun je contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Kamer Natuur- en Sterrenkunde: examencommissie.natuurkunde@uu.nl.