Het Bachelor Onderzoek is een verplichte cursus en vormt de afsluiting van de bacheloropleiding Natuur- en sterrenkunde.

De cursusbeschrijving, inclusief alle relevante informatie is te vinden in de Cursusplanner.

Voor Natuurkunde-  en dubbele bachelor studenten worden verschillende cursuscodes gehanteerd.

1) Voor Natuurkunde studenten geldt: Bacheloronderzoek Natuurkunde (BONZ) (NS-310B, 15 EC)

2) Voor de dubbele bachelor Natuur- en wiskunde geldt: 

  • Totaal 22,5 EC, bestaande uit Natuurkunde scriptie 15 EC (NS-310B) en Wiskunde scriptie 7,5 ec (WISB399) óf
  • Totaal 22,5 EC, bestaande uit een gecombineerde scriptie 22,5 EC (NS-320B, 22,5 ec)

3) Voor de dubbele bachelor Natuur- en scheikunde geldt: Gecombineerde scriptie 22,5 EC (NS-330B)

Voor studenten die zijn ingestroomd vóór 1-9-2017 in de dubbele bachelor Natuur- en wiskunde of dubbele bachelor Natuur- en scheikunde geldt een overgangsregeling, zie het Onderwijs- en Examen Reglement (OER).

Het startdocument voor het BONZ is het application form. Voor Natuurkunde- en dubbele bachelor studenten gelden verschillende application forms:

  1. Voor Natuurkunde studenten: Application Form BONZ Physics & Astronomy (pdf) of het worddocument van dit formulier.
  2. Voor studenten dubbele bachelor Natuur- en wiskunde die kiezen voor een bachelor scriptie (15 ec) Natuurkunde en een bachelor scriptie (7,5 ec) bij Wiskunde: Application Form BONZ Physics & Astronomy (pdf) of het worddocument van dit formulier.
  3. Voor studenten dubbele bachelor Natuur- en wiskunde die kiezen voor een ​gecombineerde scriptie Natuur- en wiskunde (22,5 ec): Application Form double bachelor Physics & Mathematics (pdf) of het worddocument van dit formulier.
  4. Voor studenten dubbele bachelor Natuur- en scheikunde: Application Form double bachelor Physics & Chemistry (pdf) of het worddocument van dit formulier.

De beoordeling van het BONZ wordt vastgelegd in het  Assessment form. Voor Natuurkunde- en dubbele bachelor studenten gelden verschillende assessment forms:

  1. Voor Natuurkunde studenten: Assessment Form Bachelor Physics & Astronomy (pdf) of het worddocument van dit formulier.
  2. Voor studenten dubbele bachelor Natuur- en wiskunde die kiezen voor een bachelor scriptie (15 ec) Natuurkunde en een bachelor scriptie (7,5 ec) bij Wiskunde​: Assessment Form Bachelor Physics & Astronomy (pdf) of het worddocument van dit formulier
  3. Voor studenten dubbele bachelor Natuur- en wiskunde die kiezen voor een ​gecombineerde scriptie Natuur- en wiskunde (22,5 ec): Assessment Form double bachelor Physics & Mathematics (pdf) of het worddocument van dit formulier.
  4. Voor studenten dubbele bachelor Natuur- en scheikunde: Assessment Form double bachelor Physics & Chemistry (pdf) of het worddocument van dit formulier.

Eisen en verantwoordelijkheden

1. Om te starten met het bacheloronderzoek moeten alle verplichte cursussen en een minimum van 90 ec zijn behaald

Je beschikt over voldoende kennis en competenties om het onderzoeksproject te kunnen doen. Als je niet voldoet aan het criterium hierboven, vraag je toestemming voordat het project start. Neem dan contact op met de leider van de cursus. Voor Natuurkunde studenten: (Rupert Holzinger, BBG 6.76), voor dubbele bachelor Natuur- en wiskunde (Joost de Graaf, BBG 7.75), voor dubbele bachelor Natuur- en scheikunde (Ingmar Swart, Ornsteinlab 1.61). 

2. Zoek een project

Het is jouw verantwoordelijkheid om een docent te benaderen en je te informeren over mogelijkheden voor een bachelor-onderzoeksproject. Vóór het begin van elk semester is er een informatie-bijeenkomst waar mogelijke projecten worden geïntroduceerd. Je dient een onderzoeksproject vóór het begin van het semester te regelen.

3. Application forms

De application forms  zijn beschikbaar op deze website. Let goed op dat je het juiste formulier invult. Vul alle onderdelen in en bespreek de relevante onderdelen met je begeleider. Het formulier moet worden ondertekend door student, begeleider en de bonz coördinator van het instituut waar je het project doet (IMAU, SCMB/Nano, ITF of SAP). Zorg ervoor dat je het formulier bij de cursus leider inlevert vóór het einde van de deadline (Voor Natuurkunde studenten: (Rupert Holzinger, BBG 6.76), voor dubbele bachelor Natuur- en wiskunde (Joost de Graaf, BBG 7.75), voor dubbele bachelor Natuur- en scheikunde (Ingmar Swart, Ornsteinlab 1.61). ) 

4. Lees zorgvuldig de beoordelingscriteria zoals opgegeven in het beoordelingsformulier.

5. Upload de definitieve versie van je scriptie op het digitale scriptie archief van de Universiteitsbibliotheek Utrecht (Igitur) vóór het einde van de deadline.

Alle informatie, data en deadlines, namen en contactgegevens van de verantwoordelijke personen worden gepubliceerd in de 'onderwijscatalogus' (cursus code ns-310b, ns-320b, ns-330b).

eisen en verantwoordelijkheden

1. Begeleiders van het bacheloronderzoek zijn medewerkers van het departement Natuur- en Sterrenkunde en beschikken over een basis kwalificatie onderwijs (BKO)of volgen op dit moment een BKO traject.

Ben je promovendus of postdoc en volg je geen BKO, dan mag je wel bachelor projecten begeleiden in de rol van dagelijks begeleider, maar de verantwoordelijke beoordelaar/begeleider moet voldoen aan de bovenstaande criteria. Hetzelfde geldt voor een externe begeleider (van andere instituten of externe organisaties).

Externe/dagelijkse begeleiders leveren belangrijke input voor de beoordeling en zijn opgegeven als 'Experts' in het beoordelingsformulier.

2. De beoordeling van het bachelor onderzoek is in overeenstemming te zijn met de criteria en regels zoals gespecificeerd in het beoordelingsformulier.

Het officiële beoordelingsformulier is beschikbaar op deze site.

3. De begeleider en de BONZ coördinator (van IMAU, SCMB/Nano, ITF of SAP) delen de verantwoordelijkheid om het project door een tweede beoordelaar te laten beoordelen.

De tweede beoordelaar is een medewerker van het departement Natuur- en Sterrenkunde en heeft een basis kwalificatie onderwijs (BKO) of volgt een BKO traject.

Richtlijnen voor de tweede beoordelaar vind je in de bijlage van het beoordelingsformulier (beschikbaar op deze site).

4. De begeleider zorgt ervoor dat het beoordelingsformulier wordt ingeleverd  (BBG 7.72, Trudy Wardenaar-van Lent) binnen twee weken na het einde van het semester.

Kijk bij vragen en problemen altijd eerst in de onderwijscatalogus en op deze website.
Biedt dit geen oplossing? Neem dan contact op met je cursuscoördinator of de eindcoördinator Rupert Holzinger.