Bacheloronderzoek (BONZ)

Het Bachelor Onderzoek is een verplichte cursus en vormt de afsluiting van de bacheloropleiding Natuur- en sterrenkunde.

De cursusbeschrijving, inclusief alle relevante informatie is te vinden in de Cursusplanner.

Voor Natuurkunde-  en dubbele bachelor studenten worden verschillende cursuscodes gehanteerd.

  • Voor Natuurkunde studenten geldt: Bacheloronderzoek Natuurkunde (BONZ) (NS-310B, 15 EC)
  • Voor de dubbele bachelor Natuur- en wiskunde geldt: 
    • Totaal 22,5 EC, bestaande uit Natuurkunde scriptie 15 EC (NS-310B) en Wiskunde scriptie 15 EC (WISB379) óf
    • Totaal 22,5 EC, bestaande uit een gecombineerde scriptie 22,5 EC (NS-320B, 22,5 EC)
  • Voor de dubbele bachelor Natuur- en scheikunde geldt: Gecombineerde scriptie 22,5 EC (NS-330B)

Kijk bij vragen en problemen altijd eerst in de onderwijscatalogus en op deze website. Biedt dit geen oplossing? Neem dan contact op met de BONZ-coördinator van je afdeling (Debye, GRASP, IMAU of ITF) of de cursusleider dr. L. Tran (l.tran@uu.nl).