Toetsing 

Wijze van toetsing staat vermeld in OSIRIS en de Bètaplanner

Als je in de Bètaplanner een cursus aanklikt vind je informatie over:

  • de cursusinhoud
  • manier van toetsen  
  • tijdstip van de toetsing

Evaluatie

Na afloop van elke periode vindt een evaluatie plaats van de curus(sen) die je hebt gevolgd. Deze evaluatie vul je in door middel van CARACAL. CARACAL kan worden gebruikt op een desktop, laptop, iPad en met je mobiel.