Evaluatie en kwaliteitszorg

Opleidingscommissie Undergraduate School (bacheloropleidingen)

De opleidingscommissie (OC) van de Undergraduate School (OC-UGS) speelt een grote rol in het reguleren van de kwaliteit van het onderwijs. De opleidingscommissie is het wettelijk medezeggenschapsorgaan op het gebied van het bacheloronderwijs. De OC-UGS bestaat voor de helft uit studentleden en voor de helft uit docentleden. De leden worden benoemd door de decaan van de faculteit en zijn afkomstig uit de onderwijsadviescommissies (OAC) van de opleidingen.

Onderwijsadviescommissie

Elke bacheloropleiding heeft een eigen onderwijssadviescommissie (OAC).

De samenstelling van de Onderwijsadviescommissie Natuurkunde 2023-2024 is, voor zowel de bacheloropleiding als de masterprogramma’s:

Voor vragen en klachten over het onderwijs kun je altijd terecht bij de leden van deze commissie.

Meedenken?

Zelf een rol spelen in de OAC? Meld je aan als kandidaat. Als je meer wilt weten over de OAC of als je je kandidaat wilt stellen, neem dan contact op met jouw studentlid in de OC-UGS (zie hierboven).

Taken en verantwoordelijkheden OC

De opleidingscommissie heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

  • advisering (gevraagd en ongevraagd) van het departementsbestuur (de onderwijsdirecteur) over alle zaken die het onderwijs betreffen;
  • advisering over de Onderwijs en Examenregeling (OER) betreffende de inrichting van het onderwijs;
  • evaluatie en monitoring van het onderwijsprogramma (kwaliteitsbewaking);
  • De onderwijscommissie onderzoekt elke periode de kwaliteit van het onderwijsprogramma en de docenten;
  • De onderwijscommissie evalueert meerdere keren per studiejaar de vakken en de opleidingen eenmaal aan het eind van het jaar;
  • Na elke evaluatie brengt de onderwijscommissie een advies uit aan de Board of Studies van de Undergraduate School.

Voor een overzicht van de organisatorische inrichting van de Faculteit Bètawetenschappen: https://www.uu.nl/organisatie/faculteit-betawetenschappen/over-ons/organisatie