Manifest Studentenwelzijn

Studeren voldoet allang niet meer aan het traditionele beeld waarin jongvolwassenen in een mix van onderwijs, gezelligheid en zorgeloosheid al experimenterend zichzelf ontdekken. De huidige maatschappij stelt steeds hogere eisen aan studenten en hun eigen weerbaarheid, autonomie en volwassenheid. Het is daarom niet vreemd dat steeds meer studenten tegen problemen aanlopen. De universiteit heeft een verantwoordelijkheid om goede kaders te scheppen waarbinnen studenten zich in een stimulerende en veilige omgeving succesvol kunnen ontwikkelen.  

Daarom is er binnen de UGS uitgebreid gediscussieerd over de huidige staat van het studentenwelzijn binnen de bacheloropleidingen van de faculteit Bètawetenschappen en over toekomstig beleid op dit gebied. Daar is het Manifest Studentenwelzijn uit voortgevloeid. Dit manifest spreekt een aantal voornemens uit die de Board of Studies van de UGS in 2025 gerealiseerd wil zien.

Er zal een facultaire Taskforce opgericht worden die zich zal richten op de uitvoering van dit manifest. Ook de andere Schools binnen de faculteit hebben hun interesse uitgesproken om hierbij aan te sluiten.

Voor vragen over het Manifest Studentenwelzijn kan contact opgenomen worden met Susannah Standing, s.p.standing@uu.nl.