Uniform deel

Cursussen uniform deel

Masterinleiding | 7,5 EC

Paraklinisch & diersoortoverschrijdend onderwijs| 7,5 EC

Basiscoschap Veterinaire Volksgezondheid | 7,5 EC

Basiscoschap Landbouwhuisdieren  | 7,5 EC

Basiscoschap Gezelschapsdieren  | 7,5 EC

Basiscoschap Paard  | 7,5 EC

Junior Extramuraal Coschap*  | 7,5 EC

Persoonlijke en professionele ontwikkeling | 7,5 EC

* Het soort praktijk wordt bepaald door je differentiatiekeuze.  

Het uniform deel bestaat uit zeven cursussen en een longitudinale cursus (Persoonlijke en professionele ontwikkeling) van 7,5 EC. Er zijn vier instroommomenten per jaar. Bij de planning gaan we uit van 4 periodes of ‘blokken’ per jaar (overeenkomstig met de academische jaarkalender van de UU). Bij Diergeneeskunde gebruiken we een 5e periode/ blok in de zomer, bedoeld voor coschapcursussen die altijd moeten doorlopen. 

Thematisch onderwijs 

Naast het masteronderwijs dat georganiseerd wordt per blok van vijf weken, wordt er doorlopend op de donderdagmiddagen thematisch onderwijs aangeboden. 

Instroomschema's

Hieronder vind je per collegejaar de vier instroommomenten en instroomschema's van de uniforme cursussen op een rij. 

Wil je meer weten over de opbouw van de hele masteropleiding? 

Informatie over het studieprogramma