Onderwijs

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is de enige instelling in Nederland die jonge mensen opleidt tot dierenarts. De opleiding bestaat uit een driejarige bachelor- en driejarige masteropleiding Diergeneeskunde. In de opleiding tot dierenarts staat de gezondheid en het welzijn van dieren, in relatie met hun omgeving, centraal.

    Opbouw van de master

    Op de pagina Studieprogramma vind je meer informatie over de opbouw van de masteropleiding en de cursussen. 

    Opbouw masteropleiding Diergeneeskunde