Inspraak en medezeggenschap

Wil je zelf meepraten en meebeslissen over zaken die het onderwijs aangaan? Als lid of bestuurslid van een medezeggenschapsorgaan doe je veel ervaring op en leer je constructief meedenken en meebeslissen over veranderingen en verbeteringen in een grote organisatie.

In elke laag van de organisatie van de Universiteit Utrecht denken studenten en medewerkers mee over het beleid en geven adviezen aan de verschillende bestuurlijke organen. Een goed georganiseerde medezeggenschap is van groot belang voor het functioneren van de universiteit. 

Maak JIJ het verschil? Stel jezelf kandidaat voor de faculteitsraad! 

Lidmaatschap van de FR duurt een jaar en als tegemoetkoming voor je uren ontvang je een bestuursbeurs.

Tijdsplanning verkiezingen studentgeleding FR 2024

1 maart 2024peildatum opstellen kiesregister
7 maart t/m 11 aprilinzien en correctie kiesregister
11 aprildeadline kandidaatstelling
13 t/m 15 meiverkiezingen
17 meiuitslag verkiezingen

Alle benodigde formulieren en aanvullende informatie kun je vinden op de pagina over de Faculteitsraad verkiezingen.

Alles over jezelf verkiesbaar stellen en de FR verkiezingen

Medezeggenschapsorganen Diergeneeskunde

Bij de faculteit Diergeneeskunde zijn studenten vertegenwoordigd in onderstaande (medezeggenschaps-) organen. 

De tijdsinvestering en hoogte van de bestuursbeurs voor studentleden in bestuurlijke en medezeggenschapsraden bij de faculteit Diergeneeskunde is vastgelegd in de regeling bestuursbeurs diergeneeskunde 2023-2024.

Bij de Universiteit Utrecht op centraal niveau zijn studenten vertegenwoordigd in onderstaand medezeggenschapsorgaan: