Gedifferentieerd deel

Na het uniforme deel volgt de student een gedifferentieerd deel, waarbij er keuze is uit drie differentiatierichtingen: Gezelschapsdieren, Paard of Landbouwhuisdieren.

Cursussen differentiatierichtingen

Gezelschapsdieren
 • Prekliniek GD | 7,5 EC
 • Interne geneeskunde 1 | 7,5 EC
 • Chirurgie 1 | 7,5 EC
 • Spoed- en Intensieve Zorggeneeskunde en Vogel- en Kleine Zoogdiergeneeskunde | 7,5 EC
 • SECo Gezelschapsdieren | 15 EC
Landbouwhuisdieren
 • Sustainable animal production chains | 7,5 EC
 •  Poultry health management | 7,5 EC
 • Swine health management | 7,5 EC
 • Dairy health management | 7,5 EC
 • SECo Landbouwhuisdieren | 15 EC
Paard
 • Prekliniek Paard | 7,5 EC
 • Ambulante Kliniek en Voortplanting | 7,5 EC
 • Heelkunde | 7,5 EC
 • Inwendige ziekten | 7,5 EC
 • SECo Paard | 15 EC

Richting Junior- en Senior Extramuraal Coschap 

Je differentiatie keuze bepaalt in welke richting je je Junior Extramuraal Coschap (JECo) van het uniforme deel en je Senior Extramuraal Coschap (SECo) van het gedifferentieerd deel volgt. Je kunt hiervoor een lijst met beschikbare praktijken raadplegen. Je volgt je JECo en SECo bij twee verschillende praktijken.

Senior Extramuraal Coschap (SECo)

Het Senior Extramuraal Coschap (SECo) duurt 10 weken en is het laatste onderdeel van de differentiatie. Je kunt zelf kiezen wanneer je het SECo wilt volgen en je schrijft je hier zelf voor in. Meer informatie over het aantal plaatsen, het inschrijfproces en de gestelde ingangseisen vind je hier onder in de uitklaplijsten. 

Let er op dat de inschrijfperiodes voor het SECo afwijken van andere DGK inschrijfperiodes! Daarnaast is het belangrijk dat je ten tijde van de start van het SECo voldoet aan de gestelde ingangseisen.

Gezelschapsdieren

Landbouwhuisdieren

Paard

Wil je meer weten over de opbouw van de hele masteropleiding? 

Naar studieprogrammma