Studieprogramma

Opbouw van de masteropleiding

Uniform deel (60 EC)
 • Uniforme cursussen 
 • Junior Extramuraal Coschap
 • Longitudinale cursus PPO
Differentiatie (45 EC)
 • Differentiatie coschappen 
 • Senior Extramuraal Coschap
Profilering (75 EC)
 • Twee klinische cursussen
 • Vijf cursussen overig (klinisch of niet-klinisch)
 • Thesis
Totaal (180 EC)
 • 60 EC per studiejaar
 • 40 onderwijsweken per jaar
 • 12 onderwijsvrije weken per jaar

Uniform deel (60 EC)

Iedereen start de master met zeven verplichte cursussen en de longitudinale cursus Persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je verkrijgt met deze cursussen essentiële vaardigheden en kennis om de overige onderdelen van het programma succesvol te kunnen doorlopen. 

Meer informatie Uniform deel

Gedifferentieerde deel (45 EC)

Na het uniforme deel kun je kiezen uit drie differentiatierichtingen: Gezelschapsdieren, Paard of Landbouwhuisdieren. Om te zorgen voor een voldoende klinische basis is er sprake van verplichte combinaties van vier coschappen. De keuze voor je diersoortrichting geef je definitief door halverwege het uniforme deel.

Meer informatie Gedifferentieerd deel

Profileringsruimte (75 EC)

De profileringsruimte geeft je de mogelijkheid om je te verbreden of verdiepen, passend bij jouw ambities en talenten. De profilering bestaat uit twee klinische cursussen, vrij te kiezen profileringsruimte (klinisch of niet-klinisch) en een thesis. Je kunt kiezen voor een klinische profilering, maar je kunt ook kiezen voor een accent op onderzoek, communicatie, ondernemerschap, Animal Welfare Management of OneHealth.

Meer informatie Profilering