Studieprogramma

Opbouw van de masteropleiding  

De masteropleiding Diergeneeskunde bestaat uit drie onderdelen: een uniform deel, een gedifferentieerd deel en de profileringsruimte. De onderdelen samen bestaan 180 EC. Een studiejaar bestaat uit 60 EC. Per jaar worden er 40 onderwijsweken ingepland en zijn er 12 onderwijsvrije weken. 

De cursussen binnen deze onderdelen hebben verschillende niveaus: 

Uniform deel (60 EC)

Uniforme cursussen 
Junior Extramuraal Coschap
Longitudinale cursus PPO

Gedifferentieerd deel (45 EC)

Differentiatie coschappen 
Senior Extramuraal Coschap

Profileringsruimte (75 EC)

Twee klinische cursussen
Vijf cursussen overig (klinisch of niet-klinisch)
Thesis

 

Uniform deel (60 EC)

De masteropleiding Diergeneeskunde begint voor alle studenten met zeven verplichte cursussen en een longitudinale cursus over 3 jaar i.h.k.v. Persoonlijke en professionele ontwikkeling (PPO). De student verkrijgt met deze cursussen essentiële vaardigheden en kennis om de overige onderdelen van het programma succesvol te kunnen doorlopen. 

Praktische informatie uniform deel

Meer praktische informatie, zoals startdata en instroomschema's vind je op de pagina Uniforme deel. 

Praktische informatie instroom Uniform deel

Gedifferentieerde deel (45 EC)

Na het uniforme deel volgt de student een gedifferentieerd deel, waarbij er keuze is uit drie differentiatierichtingen: Gezelschapsdieren, Paard of Landbouwhuisdieren. Om te zorgen voor een voldoende klinische basis is er sprake van verplichte combinaties van vier coschappen. De keuze voor je diersoortrichting geef je definitief door halverwege het uniforme deel.

Praktische informatie gedifferentieerd deel

Meer praktische informatie, zoals startdata en instroomschema's vind je op de pagina Gedifferentieerd deel. 

Praktische informatie gedifferentieerd deel

Junior- en Senior Extramuraal Coschap 

Je differentiatie keuze bepaalt in welke richting je je Junior Extramuraal Coschap (JECo) van het uniforme deel en je Senior Extramuraal Coschap (SECo) van het gedifferentieerd deel volgt. Je kunt hiervoor een lijst met beschikbare praktijken raadplegen. Je volgt je JECo en SECo bij twee verschillende praktijken. Het Senior Extramuraal Coschap (SECo) duurt 10 weken. 

Hieronder lees je de kaders die gelden voor je Senior Extramuraal Coschap (SECo).

Profileringsruimte (75 EC)

De cursussen in de profileringsruimte geven de student de mogelijkheid op een bredere vorming en academische ontwikkeling passend bij eigen ambities en talenten. Je kunt er voor kiezen het accent binnen je masteropleiding te leggen op klinische kennis en vaardigheden, maar ook op bijvoorbeeld onderzoek, communicatie, ondernemerschap, Animal Welfare Management of OneHealth.

De profilering bestaat uit drie delen:

  1. Twee klinische cursussen (15 EC)
  2. Vrij te kiezen profileringsruimte (37,5 EC) 
  3. Thesis (minimaal 22,5 EC)

1. Twee klinische profileringscursussen

Studenten kiezen twee klinische cursussen uit een lijst met klinische profileringscursussen. Voor sommige cursussen gelden er ingangseisen, bijvoorbeeld een specifieke cursus uit de differentiatie. 

2. Vrij te kiezen profileringsruimte

De overige profileringsruimte vul je in met vijf cursussen. Van deze vijf cursussen kies je drie cursussen (klinisch of niet-klinisch) die georganiseerd worden door Diergeneeskunde of door Life sciences (faculteit Béta, DGK en GNK). Ook een externe profileringscursus, een klinische stage 'op maat', een profileringsstage of uitbreiding Senior Extramuraal Coschap behoort tot de mogelijkheden. 

3. Thesis

Onderdeel van de masteropleiding Diergeneeskunde is het schrijven van een thesis. De thesis levert 22,5 EC op en staat gelijk aan een niveau 3 cursus. Je hebt de keuze om de thesis binnen je profileringsruimte uit te breiden. 

Praktische informatie profilering

Meer praktische informatie over de mogelijkheden, kaders en (inschrijf)procedure vind je op de pagina Profilering.

Hier vind je: 

  • Overzicht profileringscurssussen per periode
  • Overzicht van alle klinische- en niet klinische profileringscurssen
  • Kaders die gelden voor invulling van de profileringsruimte
  • Inschrijfprocedure profileringscursussen
Praktische informatie invullen profileringsruimte