Green Team Diergeneeskunde

De faculteit Diergeneeskunde heeft de ambitie om duurzaamheid belangrijk te maken in alles wat we doen. Bij onze huisvesting en bedrijfsvoering, bij het bepalen van speerpunten voor onderzoek, in onze opleidingen én bij het uitvoeren van de diergezondheidzorg. In onze bestuursagenda is vastgelegd dat we onze groene ambities uitwerken tot concrete actieplannen om de faculteit duurzaam te maken. Met mensen binnen en buiten de faculteit. Het Green Team Diergeneeskunde, dat bestaat uit medewerkers en studenten, helpt daarbij.

Wat kun je verwachten van het Green Team?

De leden van het Green Team zijn een denktank voor nieuwe ideeën, ze steunen en versnellen concrete initiatieven, ze delen goede en slechte voorbeelden en ze streven naar het creëren van bewustwording binnen de faculteit. Dit zijn belangrijke onderwerpen voor het Green Team: energie en CO2, reizen, grondstoffen en verspilling, watermanagement, biodiversiteit, duurzame inzetbaarheid, de Tolakker, dierenwelzijn, proefdiervrije biomedische translatie, onderwijs en onderzoek. Je kunt de leden altijd benaderen met jouw ideeën en initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

Wie zitten er in het Green Team?

Nathalie Wijnands

"Hoi! Ik ben Nathalie, derdejaars bachelor diergeneeskunde student en groot liefhebber van de natuur en alle dieren die daarin leven. De reden dat ik bij het Green Team ben gegaan, is dat er op het gebied van dierenwelzijn in mijn ogen nog wel wat te verbeteren valt, met name voor de dieren die niet per se gezellig bij ons in huis wonen. Vandaar dat ik mij graag inzet voor een duurzamere (en vooral dierzamere!) faculteit; voor alle dieren!"

Lisanne Laagland

“Als promovendus, werkzaam in het RMCU, zet ik mij graag in voor het ‘vergroenen’ van de laboratoria en het bundelen van de krachten met de Green Teams van andere onderzoeksinstituten op het Uithof.  Ik denk dat we met kleine aanpassingen al een grote impact kunnen hebben op het verduurzamen van de faculteit!”

Pim Rooymans:
Om wat te doen met mijn klimaatstress/angst/frustratie is, naast veel lezen over klimaatverandering, bewust zijn van mijn eigen footprint en die kleiner maken, meedenken en doen de beste manier om hier mee om te gaan. Het Green Team lijkt mij hier een goede plek voor.

Daphne Stapels

“Het frustreerde mij dat ik als individu weinig invloed leek te hebben om klimaatverandering te beperken. Totdat ik het boek las: ‘Opgroeien terwijl de wereld in brand staat’ door Yvonne van Sark. Dit boek beschrijft juist de uitdaging van minderjarige jongeren met een vergelijkbaar gevoel die in weinig organisaties de kans hebben om mee te praten over beleid. Pas toen realiseerde ik mij dat ik senior genoeg ben om eraan bij te dragen dat een grote organisatie zoals de Universiteit zich verduurzaamt. Sindsdien zet ik mij enthousiast in om de UU en het laboratoriumwerk van binnenuit te verduurzamen.”

Ceder Raben:
Ik was klaar met de enorme focus op het verkleinen van mijn voetstap. In plaats daarvan focus ik me nu op het vergroten van mijn herstellende kracht en de impact daarvan. Het Green Team is daarvoor een mooi instrument.

Giorgia Santarelli

"Ik werk als universitair docent voor het departement Clinical Sciences. Als clinicus zie ik dagelijks hoeveel single-use disposables we gebruiken en hoeveel afval we hierdoor produceren. Ik ben ervan overtuigd dat het meeste daarvan minstens een tweede leven kunnen krijgen. Bijvoorbeeld als materiaal voor onderwijs. Ik weet zeker dat er veel ruimte is voor verbetering en ben enthousiast om deel uit te maken van de ontwikkeling als lid van het Green Team!"

Wim de Leeuw:
Het gaat om onze toekomst en meer nog, die van onze kinderen en kleinkinderen, de dieren en de aarde.

Tanja Tjalma

"Ik wil me binnen het Green Team inzetten voor een meer systematische integratie van duurzaamheid in het onderwijs. Ik heb als student Diergeneeskunde gemerkt dat hier nog genoeg ruimte voor verbetering is. Ik hoop dat studenten in de toekomst meekrijgen wat de impact van de veterinaire sector op het milieu is en dat studenten wetenschappelijke handvatten krijgen hoe ze in het werkveld, bij tegengestelde belangen, de 'groenste' weg in kunnen gaan. De start van het Green Team is hiervoor een mooi middel en ik ben blij dat ik daar onderdeel van mag zijn." 

Meer weten?

De bijdragen van Marc Wösten, Aline Pichereau en Luka Botman (ook allen lid van het Green Team) volgen later. Voor vragen over het duurzaamheid en het Green Team kun je terecht bij programmaleider Wim de Leeuw of een van de andere leden van het Green Team. Het Green Team van de faculteit Diergeneeskunde is bereikbaar via greenteam.dgk@uu.nl.