In- en uitschrijving

In de master Diergeneeskunde hoef je je niet voor alle cursussen in te schrijven. Hier volgt z.s.m. meer informatie over het inschrijfproces voor de keuzeruimte. 

Je moet ook jaarlijks de (her-) inschrijving aan de Universiteit Utrecht regelen. Ga je afstuderen of wil je tussentijds stoppen met je studie, dan moet je je ook zelf uitschrijven.