In- en uitschrijving

In- en uitschrijven cursussen

In de master Diergeneeskunde hoef je je niet voor alle cursussen in te schrijven. Voor de cursussen van het Uniform- en Gedifferentieerd deel wordt je door Onderwijs- en Studentenzaken ingeschreven. Je dient je wel zelf in te schrijven voor alle onderdelen van de profileringsruimte.

Inschrijven profileringsruimte

Op de pagina over Profilering lees je meer over de kaders en de inschrijfprocedures die gelden bij invulling van de profileringsruimte in de master. Inschrijven voor profileringscursussen bij de Faculteit Diergeneeskunde of binnen de Universiteit Utrecht doe je via Osiris student en kan alleen tijdens vastgestelde inschrijfperiodes. De inschrijving van de profileringscursussen bij de faculteit Diergeneeskunde gaat via voorinschrijving.

Meer over inschrijven profileringscursussen

In- en uitschrijven opleiding

Je moet jaarlijks de (her-)inschrijving aan de Universiteit Utrecht regelen. Ga je afstuderen of wil je tussentijds stoppen met je studie, dan moet je je ook zelf uitschrijven.


Algemene informatie over her- en uitschrijven opleiding (UU breed)